Wikipedia:Tài khoản con rối là gì? Chi tiết về Wikipedia:Tài khoản con rối mới nhất 2022

con rối đồ chơi làm từ vớ có nút cho mắt

Xuất xứ của thuật ngữ “rối” là từ 1 loại rối đồ chơi.

Tài khoản con rối là một tài khoản sửa chữa thay thế đc áp dụng một phương thức huyền bí. Chi tiết, việc áp dụng hai tên người sử dụng để bỏ nhiều hơn nữa một phiếu trong 1 cuộc biểu quyết hoặc để lách qua những luật pháp của Wikipedia là chưa được phép.

Mỗi cá thể rất có thể ĐK một tên người sử dụng hay tài khoản để soạn thảo với tên đó. Theo thời điểm, tài khoản này thiết kế và xây dựng một lịch sử hào hùng góp phần and biến thành “định danh” Wikipedia của những người đó, cứu những người dân khác tiếp xúc với những người này and hiểu về những mối lưu ý cũng tương tự ý kiến của những người đó.

Tuy không thông dụng, một trong những cá thể Wikipedia còn tăng thêm những tài khoản sửa chữa thay thế hay tài khoản phụ. Trong số những điều kiện này, tài khoản chính thường được nhìn nhận là tài khoản có lịch sử hào hùng góp phần dài nhất and có khá nhiều chỉnh sửa nhất.

Nếu ai đó áp dụng tài khoản phụ, người đó nên thỏa mãn nhu cầu kết nối những tài khoản cùng nhau để có thể tạo tình huống cho sự cam đoan rõ những tài khoản áp dụng thêm và né tránh bị người khác nghi ngại về việc áp dụng tài khoản con rối (xem Chỉ rõ tài khoản sửa chữa thay thế).

Tài khoản con rối

Sock puppetting.png

Toàn cầu Wikipedia nhận định và đánh giá cao việc áp dụng sự đồng thuận để nêu ra những đưa ra quyết định, and giả thiết rằng đa số mỗi người đều đang nỗ lực cứu dự án Bất Động Sản. Những tài khoản con rối đc áp dụng để chống lại những đặc tính này bằng phương thức ngụy làm nên ủng hộ to hơn cho 1 ý kiến and lảng né những giải pháp trừng phạt.

Mọi vẻ ngoài áp dụng tài khoản con rối đều bị cấm and là đối tượng người dùng của rất nhiều giải pháp nghiêm khắc nhằm mục tiêu đảm bảo từ điển bách khoa khỏi những biện pháp hành động của rất nhiều tài khoản này. Việc áp dụng tài khoản rối thường dẫn tới những giải pháp trừng phạt nếu với tài khoản chính, thường là cấm tài khoản hoặc cấm lâu dài trong những điều kiện đặc điểm.

Bỏ phiếu hoặc những vẻ ngoài ủng hộ khác

Wikipedia áp dụng nguyên lý “mỗi cá nhân một phiếu” nếu với toàn bộ tổng thể những cuộc biểu quyết and những cuộc luận bàn cũng giống như khi chọn lựa của rất nhiều cá thể được xem đến. Cho nên vì vậy, tài khoản con rối rất có thể đc áp dụng nhằm mục tiêu ngụy tăng thêm ủng hộ đối với 1 ý kiến. Vấn đề này gồm có bỏ phiếu rất nhiều lần trong những cuộc biểu quyết, hoặc áp dụng nhiều hơn nữa một tài khoản khi luận bàn.

Ở bên cạnh việc bỏ phiếu kép, những tài khoản rối còn rất có thể đc áp dụng để lừa dối, đánh lạc hướng, hoặc ngụy tạo cảm xúc về một sự ủng hộ của đông đảo đối với 1 ý kiến nào đấy.

Trốn luật

Những luật pháp của Wikipedia cần sử dụng cho mỗi người, không hẳn cho mỗi tài khoản. Những luật pháp như quy định 3 lần hồi sửa cần sử dụng cho những góp phần của mỗi cá nhân. Tài khoản chính sẽ ảnh hưởng phạt khi chúng ta áp dụng một tài khoản thứ 2 nhằm mục tiêu vi phạm luật những luật pháp. Việc áp dụng tài khoản con rối nhằm mục tiêu né những hình phạt của xã hội sẽ dẫn đến sự việc bị phạt lại từ trên đầu and rất có thể còn bị phạt dài thêm hơn, cũng tương tự rất có thể khiến những góp phần của bạn bị tiêu hủy.

Bù nhìn rơm

Đó là khi trong 1 luận bàn, cá thể áp dụng tài khoản chính để luận bàn cho quan đặc điểm đó and lập một tài khoản phụ (“tài khoản bù nhìn rơm”) để luận bàn cho ý kiến trái lập. Tài khoản bù nhìn sẽ luận bàn một phương thức vô địa thế căn cứ, không bình thường hoặc xúc phạm, nêu ra những lập luận yếu mà những “đối phương” rất có thể đơn giản bác bỏ. Điều đó rất có thể cứu họ tạo các lập luận bù nhìn rơm. Sau cùng, luận bàn rất có thể đc lay chuyển hẳn sang ý kiến của tài khoản chính, cứu chủ rối chiến thắng.

Né tránh bị xét nét

Chớ nên áp dụng những tài khoản sửa chữa thay thế để soạn thảo theo phương thức mà nếu triển khai từ 1 tài khoản sẽ được nhìn nhận là không đứng đắn. Sử dụng nhiều tài khoản nhằm mục tiêu tách lịch sử hào hùng góp phần sẽ làm người khác không hề theo dõi đc mô thức góp phần của bạn. Vấn đề này chỉ hợp lệ trong vài điều kiện (xem mục #Tài khoản sửa chữa thay thế hợp lệ). Sử dụng nhiều tài khoản nhằm mục tiêu lừa dối hay khiến người khác khó hiểu – những người dân cho phép xem xét việc suy xét những góp phần của bạn, là vi phạm luật luật pháp.

Những tài khoản “tay trắng tay đen”

Viết tắt luật pháp

 • Sử dụng một tài khoản “tay trắng” để góp phần lành mạnh và tích cực and một tài khoản “tay đen” để phá rối hoặc ngụy làm nên tranh cãi xung đột là chưa được phép.
 • Những dữ gìn và bảo vệ viên cũng trở nên cấm áp dụng một tài khoản “tay đen” để dự những mâu thuẫn tranh chấp soạn thảo trong lúc cùng lúc ấy ra vẻ một quản lý và điều hành trung lập khi triển khai khóa bài hoặc giải quyết và xử lý trường hợp ba lần hồi sửa tại chính những bài đó.

Sử dụng IP nhằm mục tiêu đánh lạc hướng

Chỉnh sửa bằng nhiều nơi IP, hoặc chỉnh sửa bằng cả tài khoản lẫn IP rất có thể được nhìn nhận như chỉnh sửa bằng nhiều tài khoản, áp dụng cho mục tiêu đánh lừa người khác. Nếu như bạn bị đăng xuất ngoài ý muốn, chúng ta cũng có thể gọi điện liên lạc với 1 kiểm định viên để đảm bảo an toàn không trở nên hiểu nhầm.

Lạm dụng quyền sửa lại từ trên đầu

Chuyển qua áp dụng một tài khoản khác hoặc che giấu công việc lại từ trên đầu nhằm mục tiêu né tránh bị xét nét được nhìn nhận là vi phạm luật luật pháp này. Xem Wikipedia:Sửa lại từ trên đầu.

Tài khoản con rối với quyền quản lý và điều hành

Toàn cầu đã phản đối khỏe mạnh các người sử dụng có khá nhiều hơn một tài khoản với quyền quản lý và điều hành. Nếu một quản lý và điều hành rời Wikipedia, rồi quay lại với 1 cái thương hiệu mới mà lại đc bầu làm quản lý và điều hành, người này cần từ bỏ quyền quản lý và điều hành của tài khoản cũ (vấn đề này rất có thể đc triển khai nếu với tài khoản cũ mà hoàn toàn không để lộ mối ảnh hưởng giữa những tài khoản cũ and mới). Nói tóm lại, một người chỉ đc áp dụng một tài khoản với quyền to hơn quyền của 1 tài khoản đôi chút.

Những tính chất của tài khoản con rối

Không tồn tại gì không thể tinh được, những tài khoản con rối thường dấu hiệu sự thành thạo nếu với Wikipedia hơn đa số những người dân mới đến. Họ biết phương thức tóm lược chỉnh sửa, lập tức nhập cuộc những cuộc bút chiến đang giới thiệu, hoặc nhanh lẹ nhập cuộc những tiến trình như Biểu quyết xóa bài hoặc Biểu quyết chọn dữ gìn và bảo vệ viên. Họ cũng tồn tại thể là tài khoản trọn vẹn mới hoặc một tài khoản cho 1 mục tiêu, khi ta suy xét lịch sử hào hùng chỉnh sửa của mình.

Rối thịt and rối mạnh

Rối thịt

Rối thịt (meatpuppet) là thuật ngữ Wikipedia để chỉ người soạn thảo theo chuyển nhượng ủy quyền của những người khác. Tuy Wikipedia nhận định rằng những cá thể đều phải có thiện ý, đặc điểm là các cá thể mới, nhưng việc huy động người khác nhập cuộc Wikipedia với mục tiêu gây ảnh hưởng tác động đến 1 cuộc khảo sát, triển khai những hồi sửa, hoặc cố tạo dáng vẻ đồng thuận thì rất chưa được khích lệ. Một cá thể mới với phương thức ứng xử cũng tương tự một cá thể khác trong cùng một kịch bản, and Dường như nhập cuộc Wikipedia chỉ vì mục tiêu đó, sẽ là đối tượng người dùng cho chính những giải pháp cần sử dụng cho cá thể mà cá thể mới này nhập phe.[1]

Chưa được tuyển mộ rối thịt. Việc quảng cáo những nội dung bài viết trên Wikipedia tới bạn thân, người thân trong gia đình hoặc nhóm người cùng ý kiến với mình để họ đến Wikipedia and trợ giúp bạn trong 1 cuộc luận bàn là phạm quy. Nếu như bạn thấy 1 cuộc luận bàn đang lờ đi quan điểm của bạn, biện pháp hành động phù hợp nhất là né tiến công cá thể, huy động biểu quyết, hoặc kiến nghị giải quyết và xử lý xích míc. Đây là những tiến trình đã đc kiểm nghiệm nhiều and có thiết kế cho sự né thiên vị. Vì “rối thịt” là từ rất có thể mang sắc thái hạ thấp, hãy tinh giảm việc gọi người khác bằng từ này.

Wikipedia có những cơ chế and tiến trình để triển khai giảm nhẹ những rắc rối do rối thịt tạo ra:

 1. Đồng thuận trong vô số nhiều cuộc luận bàn and luận bàn không dựa vào số phiếu mà dựa vào những điểm do những cá thể nêu ra có ảnh hưởng đến luật pháp. Những người dân mới đến rất rất có thể không hiểu biết nhiều rõ những luật pháp and phương thức thao tác ở Wikipedia hoặc không nêu ra đc địa thế căn cứ nào mà những cá thể khác chưa nói đến.
 2. Trong số luận bàn dạng biểu quyết hoặc gần như là biểu quyết, cá thể mới có định hướng bị bỏ dở hoặc quan điểm có ít khối lượng, đặc điểm khi cả loạt cá thể mới dấu hiệu cùng một ý kiến.
 3. So với những mục tiêu giải quyết và xử lý xích míc, Cộng đồng trọng tài đã đưa ra quyết định rằng khi chưa biết rõ rằng một tổ tài khoản là một người sử dụng với những tài khoản rối, hay như là 1 vài người sử dụng cư xử như rối thịt, ta rất có thể coi họ như là một thực thể (một người sử dụng với những tài khoản con rối).

Rối mạnh

Rối mạnh (Strongpuppetry) hay rối góp vốn đầu tư dài hạn (Long-term investment puppetry) là vẻ ngoài tài khoản con rối hoạt động và sinh hoạt lâu bền hơn trong vô số nhiều năm, đến một thời gian mà số lượt chỉnh sửa tăng thêm, cùng theo với sự tin cậy của chủ tịch viên wikipedia, sự tăng thêm những quan hệ and đáng tin cậy, sau cùng sẽ tiến hành tài khoản chính áp dụng cho những hoạt động sinh hoạt trợ giúp khác.

Không dễ phân biệt loại rối này, tài khoản rối này không hề nhận dạng nếu như không theo dõi trong thời điểm dài. Loại rối này tạo được and hoạt động và sinh hoạt theo phương thức né xa những mối contact với tài khoản chính, giống như những chủ đề nội dung bài viết đc viết hay chỉnh sửa liên tục, phương thức viết bài phương thức sao lưu, phương thức bày trí facebook cá nhân, phương thức chat chit phương thức xưng hô để những chủ tịch viên không hề xâu chuỗi đc mối contact với tài khoản chính mà sau đây con rối sẽ trợ giúp. Cùng theo đó, cố ý tạo được những cuộc hội thoại qua lại cùng nhau, cũng tương tự luận bàn chung địa chỉ mà một người hai tài khoản cùng bàn thảo, để hạn chế bị nghi ngại trong những hoạt động sinh hoạt khác.

Tài khoản sửa chữa thay thế hợp lệ

Viết tắt luật pháp

Đôi lúc tài khoản sửa chữa thay thế đc áp dụng với các mục tiêu hợp lệ. Ví dụ

 • Cá thể áp dụng tài khoản chính với tên thật của bản thân mình, and giờ lập tài khoản phụ mang trong mình một tên bí danh vì không hề mong muốn những góp phần mới này contact đến tên thật của bản thân mình.
 • Cá thể có đáng tin cậy tạo một tài khoản mới để thí điểm xem xã hội hoạt động và sinh hoạt thế nào nếu với cá thể mới.

Nếu như bạn áp dụng một tài khoản sửa chữa thay thế hợp lệ, bạn cần phải đảm bảo an toàn rằng tài khoản đó không vi phạm luật những luật pháp trong nội dung bài viết này. Nên kết nối and chỉ rõ những tài khoản phụ đến tài khoản chính trên trang cá thể (trừ phi vấn đề đó sẽ tạo cho tài khoản phụ cũng trở thành không có ý nghĩa) bằng những bản mẫu như {{Tài khoản cá thể sửa chữa thay thế}}.

Tách biệt and bảo mật thông tin

Một vài cá thể áp dụng những tài khoản sửa chữa thay thế để tách biệt những góp phần của mình vì nhiều nguyên nhân:

 • Một người đang góp phần không hề ít cho 1 nghành tại Wikipedia rất có thể ĐK một tài khoản để giành cho việc cải tiến và phát triển nghành đó.
 • Truy vấn vào Wikipedia bằng một máy vi tính chỗ đông người, hay gắn kết với 1 mạng không bảo mật thông tin, hay những điều kiện rất có thể dẫn đến sự việc tài khoản bị đột nhập. Do một trong những máy vi tính chỗ đông người rất có thể nhiễm những chương trình trojan ăn trộm mật khẩu hoặc lưu dấu phím gõ (keylogger), một trong những cá thể rất có thể áp dụng một tài khoản sửa chữa thay thế để hạn chế bị mất tài khoản chính. Nên kết nối các tài khoản phụ này đến tài khoản chính hoặc đặt một cái thương hiệu dễ phân biệt. Ví dụ, cá thể Ví dụ áp dụng tài khoản phụ có tên Ví dụ 2; trang cá thể and trang luận bàn cá thể của tài khoản phụ đc đổi nhắm tới những trang của tài khoản chính.
 • Cá thể với chuyên môn nghiệp vụ rõ ràng trong 1 nghành rất có thể không hề mong muốn contact những góp phần của bản thân mình cho nghành đó với những góp phần cho những bài về những chủ đề kém khối lượng.

Quyền riêng tư

Một người soạn một nội dung bài viết có đặc thù gây tranh cãi xung đột trong khoanh vùng phạm vi GĐ, trái đất, hoặc xã hội nghiệp vụ, trong lúc xã hội đó biết hoặc rất có thể truy ra danh tính của những người này, thì cá thể này rất có thể muốn áp dụng một tài khoản sửa chữa thay thế để hạn chế những hậu quả tại đời thường do sự ảnh hưởng của bản thân mình đến nghành đó. Tài khoản phụ này sẽ không kết nối đến tài khoản chính and chưa được phép vi phạm luật những mục tiêu áp dụng chưa phù hợp lệ trong nội dung bài viết này. Nếu có, tài khoản phụ rất có thể sẽ ảnh hưởng kết nối với tài khoản chính để nhận hình phạt.

Tài khoản bóng

Tài khoản bóng (doppelganger account) là tài khoản phụ đc tạo được với 1 cái thương hiệu cũng giống như hoặc hệt như tài khoản chính nhằm mục tiêu chặn trước kĩ năng tên người sử dụng này bị các kẻ phá hoại áp dụng để giả danh. Những cá thể cho phép tạo các tài khoản như thế, and các tài khoản này rất cần phải khắc ghi bằng bản mẫu {{doppelganger}}, hoặc đổi hướng về trang cá thể của tài khoản chính. Chớ nên áp dụng những tài khoản bóng để cân chỉnh.

Sửa lại từ trên đầu bằng một cái thương hiệu mới

Trang chi tiết: Wikipedia:Sửa lại từ trên đầu

Sửa lại từ trên đầu là lúc một người thôi áp dụng tài khoản cũ để ban sơ lại từ trên đầu bằng một tài khoản mới, rất có thể là do muốn rũ bỏ những sai lầm không mong muốn trong quá khứ hoặc để hạn chế bị quấy rối. Chỉ cho phép sửa lại từ trên đầu nếu cá thể đó đang không hẳn chịu những lệnh cấm có hiệu lực thực thi hiện hành, lệnh cấm chỉ có hiệu lực thực thi hiện hành hay những giải pháp cũng giống như. Đừng lấy tài khoản mới này để quay trở về những nội dung bài viết cũ, chủ đề cũ, với phương thức cân chỉnh cũ, hay với hành động đã đc công nhận là phạm quy đó. Hãy cẩn trọng với những chỉnh sửa của bản thân mình để trông nó không hệt như bạn đang trốn né sự xét nét. Sửa lại từ trên đầu tức là bạn chưa được áp dụng tài khoản cũ nữa, and nên thông tin cho những người khác biết bằng phương thức treo biển {{Đã nghỉ việc}} trên trang cá thể của bản thân mình, nhằm mục tiêu cứu né tránh bị hiểu lầm là bạn đang áp dụng nhiều tài khoản.

Hãy coi sự ban sơ lại với 1 cái thương hiệu mới là một khuyến mãi giành riêng cho bạn; đừng lạm dụng sự khuyến mãi này bằng phương thức có thêm hành động gây rối hoặc lừa người khác.

Phạm luật tên người sử dụng

Nếu bạn bị cấm, chỉ vì chiếm dụng một tên người sử dụng phạm quy, chúng ta cũng có thể tạo một tài khoản mới với 1 cái thương hiệu mới phải chăng hơn.

Tài khoản bị đột nhập

Trong điều kiện bạn làm mất đi mật khẩu hay bị ai đó lấy mất mật khẩu nên không hề truy vấn vào tài khoản của bản thân mình, chúng ta cũng có thể tạo một tài khoản mới. Bạn nên ghi chú trên những trang cá thể rằng đây là hai tài khoản sửa chữa thay thế của cùng một người. Trong điều kiện rất cần thiết, bạn nên nhờ một dữ gìn và bảo vệ viên cấm vô hạn tài khoản cũ đã biết thành xâm phạm kia. Có khả năng các bạn sẽ muốn lưu ý đến việc xác định danh tính để hạn chế những điều kiện này xẩy ra.

Nguyên nhân kỹ thuật

 • Bảo dưỡng: Một cá thể rất có thể áp dụng một tài khoản phụ giành cho những tác vụ bảo dưỡng nhằm mục tiêu dễ dàng hóa việc tổ chức triển khai những tác vụ đó, cũng tương tự giữ trang luận bàn giao hàng riêng cho mục tiêu bảo dưỡng. Nên kết nối tài khoản phụ đến tài khoản chính một phương thức rõ nét.
 • Bot: Bot là những chương trình soạn thảo auto hoặc bán auto. Wikipedia khích lệ những cá thể áp dụng bot tạo tài khoản riêng (and kiến nghị cấp cờ bot tại Wikipedia:Robot/Đề xuất kiến nghị cấp quyền), để những chỉnh sửa auto của bot đc lọc thoát ra khỏi trang Chỉnh sửa thời gian gần đây. Nên kết nối tài khoản bot đến tài khoản của chủ chiếm dụng bot. (Về những tiến trình and luật pháp, xem Wikipedia:Lao lý về bot)
 • Thí điểm and huấn luyện và giảng dạy: Những cá thể áp dụng không hề ít script cũng tương tự những công cụ khác rất có thể muốn tạo một tài khoản phụ để thí điểm and xem tác dụng thí điểm từ 1 ánh nhìn khác; hoặc để hiển thị giao diện mặc định của Wikipedia khi huấn luyện và giảng dạy những cá thể mới. Tài khoản phụ nên đc kết nối với tài khoản chính một phương thức rõ nét (nếu như việc này sẽ không ảnh hưởng tác động đến công tác làm việc thí điểm and huấn luyện và giảng dạy).
 • Người sử dụng xác nhận hai vấn đề: Những cá thể áp dụng xác nhận hai vấn đề rất có thể không đăng nhập đc Wikipedia từ 1 số loại máy khách nhất định. Lúc ấy, cá thể rất có thể tạo tài khoản phụ, ví dụ điển hình như Ví dụ (di động).

Tài khoản tầm quan trọng

Tài khoản tầm quan trọng (role account) là tài khoản đc áp dụng bởi đa số người để triển khai một tác vụ chi tiết cụ thể. Những người dân có ảnh hưởng áp dụng tài khoản khác để triển khai việc làm khác.

Việc áp dụng tài khoản tầm quan trọng chưa được thuận tình ở đa số những dự án Bất Động Sản của Tổ chức triển khai Wikimedia. Tài khoản hiện đc được chấp nhận ở Wikipedia tiếng Anh là, đây là tài khoản cho 1 doanh nghiệp mối quan hệ công chúng thao tác với Tổ chức triển khai Wikimedia. Nếu như bạn áp dụng một tài khoản đa số người áp dụng, chúng rất rất có thể sẽ ảnh hưởng cấm.

Huấn luyện và giảng dạy

Giáo viên áp dụng Wikipedia trong chương trình huấn luyện và giảng dạy của bản thân mình rất có thể tạo một tài khoản riêng cho sự đo lường và thống kê học sinh sinh viên. Nên làm áp dụng tài khoản này trong khoanh vùng phạm vi những tham khảo thêm trực kế tiếp học sinh sinh viên and chương trình học.

Khai báo tài khoản sửa chữa thay thế

Nên kết nối and chỉ rõ mối contact giữa những tài khoản để người khác dễ nhận thấy người chủ sở hữu duy nhất của rất nhiều tài khoản này, trừ phi vấn đề đó sẽ tạo cho việc tùy chỉnh thiết lập tài khoản phụ hợp lệ cũng trở thành không có ý nghĩa.

Phương thức khai báo:

 • Cần sử dụng tên cá thể na ná nhau. Ví dụ, cá thể Ví dụ rất có thể lập thêm tài khoản phụ có tên Ví dụ (di động) hoặc Ví dụ bot.
 • Thông tin trên trang cá thể của tất cả tài khoản phụ lẫn tài khoản chính (chẳng hạn như bằng bản mẫu {{Tài khoản cá thể sửa chữa thay thế}}).

Cá thể chiếm dụng tài khoản phụ vì nguyên nhân riêng tư mà không hề mong muốn khai báo một phương thức công khai minh bạch, nhưng run sợ rằng việc cân chỉnh của bản thân mình rất có thể lôi kéo sự xét nét, nên gọi điện liên lạc với 1 kiểm định viên. Đối tượng người dùng lôi kéo sự xét nét là cá thể thường cân chỉnh những bài chứa content gây tranh cãi xung đột, người có khá nhiều tài khoản and mỗi tài khoản giao hàng một mục tiêu, những cân chỉnh viên đang sẵn có nguyện vọng biến thành dữ gìn và bảo vệ viên, mặc dầu hành động cân chỉnh của rất nhiều đối tượng người dùng này sẽ không mang ý nghĩa gây hại. Nếu lúng túng, chúng ta cũng có thể gọi điện liên lạc với 1 kiểm định viên để xin khuyến nghị. Cá thể nào từ bỏ tài khoản của bản thân mình and đang góp phần bằng một danh tính mới phải làm theo luật pháp về sửa lại từ trên đầu.

Định vị and giải quyết và xử lý những tài khoản bị nghi là tài khoản con rối

Những tài khoản con rối thường đc cam đoan khi có kiến nghị đăng tại Wikipedia:Nghi ngờ về tài khoản con rối, dựa vào lịch sử hào hùng góp phần của rất nhiều tài khoản này, and/hoặc kiến nghị đăng tại Wikipedia:Đề xuất kiến nghị kiểm định tài khoản dựa vào những thông báo mà một trong những ít cá thể Wikipedia có với quyền check người sử dụng rất có thể truy nhập đc. Những vẻ ngoài giải quyết và xử lý một tài khoản con rối rất có thể gồm có cấm tài khoản con rối and treo biển tại facebook cá nhân cùng trang luận bàn của tài khoản bị cấm.

Wikipedia:Nghi ngờ về tài khoản con rối

Nếu như bạn nhận định rằng ai đó đang áp dụng tài khoản con rối and muốn lấy quan điểm của không ít người khác về vấn đề đó, chúng ta cũng có thể đăng thông tin tại Wikipedia:Nghi ngờ về tài khoản con rối and làm theo những hướng dẫn tại đó.

Check người sử dụng

Wikipedia chứa một tiến trình đc gọi là Check người sử dụng để cam đoan tài khoản con rối trong một trong những điều kiện nhất định. Khi có ngờ vực về vụ việc tài khoản con rối, người ta rất có thể xem những thông báo đc đánh dấu ở (server log information). Để phải chăng với Chế độ của Wikimedia Foundation về thông báo cá thể, chỉ có một số trong những người với quyền check người sử dụng rất có thể triển khai việc check những dẫn chứng để nhìn người sử dụng A and người sử dụng B có phải là một hay là không, and Vấn đề này chỉ đc triển khai trong số những điều kiện nghiêm trọng and với nguyên nhân phù hợp.

Những kiến nghị rất có thể đc đăng tại Wikipedia:Đề xuất kiến nghị kiểm định tài khoản. Việc kiến nghị check người sử dụng một phương thức nợ địa thế căn cứ chưa được trợ giúp and khó rất có thể đc gật đầu. Không dừng lại ở đó, cần để ý rằng việc check người sử dụng không hề chứng minh và khẳng định một phương thức khẳng định rằng hai tài khoản không tồn tại ảnh hưởng. Nó chỉ rất có thể chứng minh và khẳng định rằng hai tài khoản có ảnh hưởng, hoặc rằng tại thời gian check không tồn tại dẫn chứng rõ nét về mối ảnh hưởng.

Bạn cũng có thể muốn đăng kiến nghị tại cả Wikipedia:Đề xuất kiến nghị kiểm định tài khoản and Wikipedia:Nghi ngờ về tài khoản con rối.

Tin nhắn cho những người quản lý và điều hành

Trong một trong những điều kiện, rất có thể liệt kê một list những tài khoản bị nghi là con rối tại Wikipedia:Tin nhắn cho những người quản lý và điều hành

Bị buộc tội oan

Trong một trong những điều kiện, không hề cam đoan rõ xem một tài khoản có phải con rối hay là không, vì những người dân tạo những tài khoản đó thường cố né tránh bị phát giác. Các điểm đồng nhất về mối lưu ý and quý phái thao tác rất có thể đc chứng nhận, nhưng không hẳn ai ai cũng đủ không còn xa lạ với người sử dụng này để hiểu những dẫn chứng. Hãy hãy nhờ rằng rất có thể có đa số người ban sơ nhập cuộc Wikipedia vì cùng một lí do, đặc điểm trong những nghành gây tranh cãi xung đột giống như những nội dung bài viết về chính trị, tôn giáo, hoặc Biểu quyết xóa bài.

Nếu bạn bị coi là một tài khoản con rối một phương thức oan uổng, đừng quá xem trọng vấn đề đó. Người mới đến là các phần tử chưa biết đến. Hãy liên tục nhập cuộc, triển khai những chỉnh sửa lành mạnh và tích cực, and lịch sử hào hùng góp phần của các bạn sẽ tự giải oan cho bản thân mình. Này thường là phương thức duy nhất để chứng tỏ rằng bạn không hẳn là con rối của những người khác; trong cả tiến trình check người sử dụng cũng không giải oan cho bạn đc.

Cấm tài khoản

Nếu một người bị phát giác rằng đang áp dụng tài khoản con rối, những tài khoản con rối rất có thể bị cấm vô hạn. Tài khoản chính cũng tồn tại thể bị cấm nếu một quản lý và điều hành cảm nhận thấy cần. Những nơi IP đc áp dụng cho tài khoản rối cũng tồn tại thể bị cấm theo nhưng có cấm vô hạn hay là không thì còn tùy thuộc vào loại IP.

Treo biển

Có khả năng áp dụng một trong những tiêu bản giành cho việc gắn lên facebook cá nhân and trang luận bàn của tài khoản con rối để khắc ghi quy trình không giống nhau trong tiến trình. Những tiêu bản này chỉ giao hàng mục tiêu tiện nghi and không hẳn là một trong những phần của luật pháp này.

Biển nghi ngại

 • Người sử dụng bị nghi ngại – {evidence=[[LiênKếtTớiBằngChứng]]}
 • Nơi IP bị nghi ngại – {1=TênNgườiDùng}

Biển chứng minh và khẳng định

 • Trang face cá nhân treo biển đã biết thành nhận diện – {1=Username}. “EvidenceLink” rất có thể đc sửa chữa thay thế bằng content cũng giống như như “[[Wikipedia:Nghi vấn về tài khoản con rối/Tên người dùng]]“:
 • Trang face cá nhân gắn biển đã biết thành nhận diện bởi tiến trình Check người sử dụng – {Username}
 • Trang luận bàn gắn biển bị cấm: {{sockblock}}
 • Người múa rối (Sockpuppeteer) – Tài khoản nguyên thủy hay tài khoản đặc điểm nhất của người tiêu dùng tài khoản con rối rất có thể đc gắn biển {{Sockpuppeteer}}.

Định vị and giải quyết và xử lý những tài khoản sửa chữa thay thế không phù hợp

Những tài khoản sửa chữa thay thế đc áp dụng không tuân theo luật pháp này hoặc đc áp dụng một phương thức không phù hợp rất có thể bị cấm vì lí do “tài khoản sửa chữa thay thế không phù hợp”. Có khả năng áp dụng đồng thuận để cam đoan một tài khoản thuộc diện tài khoản sửa chữa thay thế không phù hợp. Việc khóa tài khoản hoặc những giải pháp khác đối với 1 tài khoản sửa chữa thay thế không phù hợp rất có thể đc đưa ra quyết định bằng đồng đúc thuận hoặc do 1 quản lý và điều hành viên tự đưa ra quyết định.

Đạt đồng thuận

Có một trong những phương thức đạt đồng thuận. Một trong những các phương pháp này là đăng kiến nghị tại tin nhắn cho những người quản lý và điều hành. Việc trưng cầu quan điểm nên kéo dãn dài ít nhất 5 ngày, and khi kết thúc, một quản lý và điều hành viên cần áp dụng tiêu bản đóng lại.

Những vấn đề cam đoan một tài khoản sửa chữa thay thế

Hai tài khoản được nhìn nhận là sửa chữa thay thế nhau nếu chúng đc áp dụng bởi cùng một người, and trong lịch sử hào hùng góp phần có những góp phần xen kẹt nhau về mặt thời điểm, trong những số đó một góp phần từ tài khoản thứ 2 xẩy ra ở bất kỳ chỗ nào trong Wikipedia giữa khoảng tầm thời điểm của 2 góp phần từ tài khoản thứ nhất. Tuy vậy, rất có thể xẩy ra trường hợp lúc một người sử dụng chứa một tài khoản chính, ngừng áp dụng nó, and mở một tài khoản mới.

Dù rằng thời điểm xen kẹt là phương thức duy nhất để cam đoan xem 2 tài khoản có phải những tài khoản sửa chữa thay thế hay là không, rất có thể áp dụng đồng thuận để đưa ra quyết định xem hai tài khoản có phải tài khoản sửa chữa thay thế hay là không, bao gồm trong điều kiện chúng không tồn tại lịch sử hào hùng góp phần xen kẹt nhau. Ví dụ, rất có thể chứa một quan hệ áp dụng giữa 2 hoặc nhiều tài khoản khi chúng dấu hiệu một trạng thái liên tiếp. Chính biện pháp hành động của người sử dụng, chứ không hẳn tên của tài khoản, là cái đã cho chúng ta biết rằng hai hoặc nhiều tài khoản là của 1 người đó.

Giải quyết và xử lý người sử dụng

Có sự lạ mắt quan trọng giữa một người sử dụng tài khoản sửa chữa thay thế một phương thức không phù hợp and một người sử dụng tài khoản con rối. Cho nên vì vậy, người sử dụng tài khoản sửa chữa thay thế một phương thức không phù hợp vẫn rất có thể liên tục góp phần cho Wikipedia bằng tài khoản chính của bản thân mình. Một tài khoản sửa chữa thay thế không phù hợp không hẳn là một tài khoản con rối, and luật pháp Wikipedia:Giữ thiện ý vẫn cần sử dụng cho tài khoản chính của cá thể đó. Chớ nên áp dụng những giải pháp mạnh, vốn giành riêng cho việc đảm bảo Wikipedia khỏi những tài khoản con rối, cho tài khoản chính của 1 người sử dụng có lịch sử hào hùng góp phần tốt nhất nhưng đã áp dụng tài khoản sửa chữa thay thế một phương thức không phù hợp.

Coi những tài khoản sửa chữa thay thế tiếp sau là tài khoản con rối

Những luật pháp Wikipedia cần sử dụng cho mỗi người chứ không hẳn cho mỗi tài khoản. Việc một người lạm dụng một tài khoản sửa chữa thay thế rất có thể sẽ dẫn đến sự việc người này chưa được áp dụng những tài khoản sửa chữa thay thế khác. Nếu có sự đồng thuận rằng một người đang áp dụng một tài khoản sửa chữa thay thế một phương thức không phù hợp, thì việc người này liên tục áp dụng tài khoản sửa chữa thay thế sẽ được nhìn nhận là lách khỏi đưa ra quyết định của xã hội. Lúc ấy, tài khoản này được nhìn nhận là một tài khoản con rối and sẽ tiến hành giải quyết và xử lý theo như content tại những mục Tài khoản con rối and Định vị and giải quyết và xử lý những tài khoản bị nghi là tài khoản con rối.

Tham khảo

 • Sockpuppet (Internet)
 • Wikipedia:Đề xuất kiến nghị kiểm định tài khoản
 • Wikipedia:Tài khoản chỉ áp dụng cho 1 mục tiêu

Chú thích

 1. ^ en:Wikipedia:Requests for arbitration/Agapetos angel#Meatpuppets

Bài Viết: Wikipedia:Tài khoản con rối là gì? Chi tiết về Wikipedia:Tài khoản con rối mới nhất 2022

Nguồn: blogsongkhoe365.vn

Xem:  Hannibal Buress là gì? Chi tiết về Hannibal Buress mới nhất 2022

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.