Vạ tuyệt thông là gì? Chi tiết về Vạ tuyệt thông mới nhất 2022

Vạ tuyệt thông (hay dứt phép thông công, rút phép thông công) là một hình phạt của Giáo hội Công giáo Rôma giành riêng cho các giáo sĩ and giáo dân phạm trọng tội. Khi 1 người bị tuyên án vạ tuyệt thông thì về thực chất, người ấy bị tách rời thoát khỏi sự “hiệp thông” với các tín hữu khác trong Giáo hội, về vẻ ngoài là bị khai trừ khỏi tổ chức triển khai Giáo hội. Mặc dù thế, vạ tuyệt thông không hẳn là Thiên Luật (luật của Chúa) mà là Nhân Luật (giáo luật của Giáo hội), nên vạ tuyệt thông không tác động ảnh hưởng đến mối liên lạc riêng rẽ giữa cá thể người bị vạ với Thiên Chúa.

Người Công giáo bị vạ tuyệt thông vẫn còn đấy là người Công giáo and họ vẫn bị ràng buộc bởi trách nhiệm tham gia Thánh Lễ, dù rằng họ bị tước quyền lãnh nhận Bí tích Thánh Thể and chưa được nhập cuộc vào những việc thừa tác phụng vụ; người bị vạ tuyệt thông nếu là giáo sĩ thì còn bị tước mọi chức danh trong Giáo hội. Tuy nhiên, họ đc khích lệ bảo trì một quan hệ với Giáo hội, mục tiêu là để khích lệ họ ăn năn and trở về nhập cuộc lành mạnh và tích cực trong Giáo hội.

Vẻ ngoài[sửa | sửa mã nguồn]

“Theo điều 751: “Lạc giáo là ngoan cố chối bỏ hoặc ngoan cố hồ nghi về một chân lý phải tin với Đức tin Thần Khởi and Công Giáo sau khoản thời gian đã lãnh nhận Bí Tích Rửa Tội; bội giáo là chối bỏ đức tin Kitô giáo; ly giáo là phủ nhận vâng phục Đức Giáo Hoàng hoặc phủ nhận hiệp thông với những chi thể của Giáo Hội thuộc quyền ngài.”. Những tội này chịu hình phạt vạ tuyệt thông tiền kết theo điều 1364 triệt 1 “Người bội giáo, lạc giáo hay ly giáo đều bị vạ tuyệt thông tiền kết.[1]

Có hai vẻ ngoài vạ tuyệt thông:

Vạ tuyệt thông tiền kết: đc ấn định cho một vài tội. Ngay sau khoản thời gian phạm, đương sự lập tức bị vạ, không cần Giáo hội phải ra tuyên bố. Theo Bộ Giáo luật đang thi hành, hôm nay chỉ với bảy loại phạm luật bị chế tài Vạ tiền kết.

 1. Người bội giáo, lạc giáo hay ly giáo, có khả năng sẽ bị bận rộn vạ tuyệt thông tiền kết.
 2. Ai ném bỏ Bánh Thánh, lấy hoặc giữ với mục tiêu phạm thánh, bị bận rộn vạ tuyệt thông tiền kết giành riêng cho Tòa Thánh.
 3. Người nào hành hung Giáo hoàng sẽ bận rộn vạ tuyệt thông tiền kết giành riêng cho Tòa Thánh.
 4. Ai thi hành việc phá thai, and việc phá thai có công dụng, sẽ bận rộn vạ tuyệt thông tiền kết.
 5. Tư tế biện pháp hành động ngược lại những luật pháp ở điều 977, có khả năng sẽ bị bận rộn vạ tuyệt thông tiền kết giành riêng cho Tòa Thánh.
 6. Linh mục giải tội nào phạm luật thẳng trực tiếp ấn bí tích, phải bị bận rộn vạ tuyệt thông tiền kết giành riêng cho Tòa Thánh.
 7. Giám mục nào không tồn tại ủy nhiệm thư giáo hoàng mà phong chức Giám mục cho những người khác, cũng tương tự người nào đc thụ phong do Giám mục ấy sẽ bận rộn vạ tuyệt thông tiền kết giành riêng cho Tòa Thánh.

Trong bảy luật pháp vạ trên đây, năm loại vạ chỉ đc giải hạn bởi chính Tòa Thánh (2, 3, 5, 6 and 7), còn hai loại vạ kia (1 and 4) rất có thể đc giải do Giám mục giáo phận hay các linh mục được những Giám mục ấy ủy thác.

Vạ tuyệt thông hậu kết: đc ấn định cho một vài tội. Sau khoản thời gian phạm, đương sự chưa lập tức bị vạ. Đương sự chỉ bị vạ sau khoản thời gian Giáo hội ra tuyên bố. Theo Bộ Giáo luật đang thi hành, hôm nay chỉ với hai loại phạm luật bị chế tài vạ hậu kết.

Phần lớn các điều kiện bị vạ tuyệt thông đều là vạ tuyệt thông tiền kết and người bận rộn vạ tuyệt thông bị cấm:

 • Chưa được tham phần bằng ngẫu nhiên cách thức nào như thừa tác viên vào vấn đề cử hành Hy tế Thánh Thể, hay vào những lễ nghi phụng tự nào khác
 • Chưa được cử hành những Bí tích hay Á Bí tích and lãnh nhận thêm các Bí tích
 • Chưa được hành sử những chức danh, tác vụ hay ngẫu nhiên trách nhiệm nào, hay thi hành những hành động quản lý

Quyền lợi và nghĩa vụ and Nghĩa vụ và trách nhiệm của những người bị vạ[sửa | sửa mã nguồn]

Ðiều 1331 triệt 1: Người bận rộn vạ tuyệt thông bị cấm:

 1. Chưa được tham phần bằng ngẫu nhiên cách thức nào như thừa tác viên vào vấn đề cử hành Hy Tế Thánh Thể, hay vào những lễ nghi phụng tự nào khác;
 2. Chưa được cử hành những bí tích hay á bí tích, and lãnh nhận thêm các bí tích;
 3. Chưa được hành sử chức danh, tác vụ, hay ngẫu nhiên trách nhiệm nào, hay thi hành những hành động quản lý.

Triệt 2: Sau khoản thời gian vạ tuyệt thông đã trở nên tuyên kết hay có phát ngôn, phạm nhân:

 1. Muốn biện pháp hành động nghịch lại luật pháp ở triệt 1, hàng đầu, thời phải bị trục xuất, haylễ nghi phụng vụ phải đình chỉ, trừ khi chứa một nguyên nhân hệ trọng cản lại;
 2. Thi hành vô hiệu hóa các hành động quản lý mà chiếu theo quy định ở triệt 1, số 3, đương sự chưa được phép làm;
 3. Bị cấm hưởng dụng những đặc ân đc ban cấp trước đó;
 4. Chưa được lãnh nhận cách thức hữu hiệu một chức vị, chức danh hay trách nhiệm nào khác trong Giáo Hội;
 5. Chưa được sở hữu cho bản thân mình những lợi lộc của ngẫu nhiên chức vị, chức danh hay trách nhiệm, hưu bổng nào mà đương sự đã có rất nhiều trong Giáo Hội.

Ðiều 1332: Người bận rộn vạ cấm chế thì bị ràng buộc bởi các lệnh cấm nói ở điều 1331, triệt 1, hàng đầu and 2. Sau khoản thời gian vạ cấm chế đã tuyên kết, hay có phát ngôn, thì phải tuân giữ luật pháp ở điều 1331, triệt 2, hàng đầu.[2]

Phương pháp để tha vạ[sửa | sửa mã nguồn]

Ðiều 1355 triệt 1: Những người dân về sau rất có thể tha hình phạt do lao lý tùy chỉnh, sau khoản thời gian hình phạt đã đc tuyên kết hay có phát ngôn, miễn là hình phạt chưa được giành riêng cho Tòa Thánh:

 1. Bản Quyền đã phát động giấy tờ thủ tục tư pháp để tuyên kết hay có phát ngôn hình phạt, hay đã đích thân hoặc nhờ người khác tuyên kết hay có phát ngôn hình phạt bằng nghị định;
 2. Bản Quyền trực thuộc ở Vị trí can phạm đang ở, sau khoản thời gian đã bài viết liên quan Bản Quyền nói ở hàng đầu, trừ khi vì điều kiện ngoại thường đã không còn gì bài viết liên quan đc.

Triệt 2: Hình phạt tiền kết do luật ấn định nhưng không được có phát ngôn, nếu như không dành cho Tòa Thánh, thì rất có thể đc Bản Quyền tha cho tất cả những người thuộc quyền mình and cho tất cả những người đang nằm ở trong chủ quyền lãnh thổ mình hay đã phạm tội tại đó; toàn bộ tổng thể những Giám Mục đều phải có thể tha chúng, nhưng chỉ trong chính lúc ban bí tích giải tội.

Ðiều 1356 triệt 1: Những người dân về sau rất có thể tha hình phạt hậu kết hay tiền kết đc tùy chỉnh bởi một mệnh lệnh không hẳn do Tòa Thánh cho ra đời:

 1. Bản Quyền trực thuộc ở Vị trí can phạm đang ở;
 2. Nếu hình phạt đã trở nên tuyên kết hay có phát ngôn, thì cả Bản Quyền đã phát động giấy tờ thủ tục tư pháp để tuyên kết hay có phát ngôn hình phạt, hay đã đích thân hoặc nhờ người khác tuyên kết hay có phát ngôn hình phạt bằng nghị định.

Triệt 2: Trước lúc tha hình phạt, rất cần được bài viết liên quan người sáng tác của mệnh lệnh, trừ khi vì điều kiện ngoại thường đã không còn gì bài viết liên quan đc.

Ðiều 1357 triệt 1: Ðừng kể các gì đã luật pháp ở những điều 508 and 976, cha giải tội có quyền tha ở tòa trong, lúc ban bí tích, vạ tuyệt thông tiền kết hay cấm chế chưa có phát ngôn, nếu hối nhân khổ cực vì phải liên tiếp nằm ở trong thực trạng tội nặng suốt thời điểm thiết yếu để Bề Trên có thẩm quyền định liệu.

Triệt 2 Khi ban sự xá giải, cha giải tội phải buộc hối nhân, nếu như không tuân thì sẽ bận rộn vạ lại, phải thượng cầu trong tầm một tháng lên Bề Trên có thẩm quyền hay như là 1 linh mục có năng quyền, and phải theo đưa ra quyết định của Ngài; trong thời điểm tạm thời, cha giải tội phải ra việc đền tội khớp ứng and, nếu cần, đòi thay thế gương xấu and thiệt hại. Sự thượng cầu rất có thể đc triển khai qua cha giải tội, các không nói tên của hối nhân.

Triệt 3: Những người dân đã đc giải vạ đã tuyên kết hay có phát ngôn hay giành riêng cho Tòa Thánh dựa theo quy định của điều 976, thì cũng trở thành buộc nặng phải thượng cầu sau khoản thời gian họ đã đc bình phục.

Ðiều 1358 triệt 1: Vạ sẽ chưa được tha nếu can phạm không từ bỏ sự bất chấp, chiếu theo quy định của điều 1347, triệt 2; nhưng khi đương sự đã từ bỏ sự bất chấp thì chưa được từ chối việc tha vạ.

Triệt 2: Kẻ đã tha vạ, rất có thể dùng các giải pháp nói ở điều 1348, hay cũng xuất hiện thể bắt làm một việc sám hối.

Ðiều 1359: Nếu một người bị bận rộn nhiều hình phạt, sự tha chỉ có kinh phí nếu với các hình phạt nào đc nhắc đến rõ rệt. Mặc dù thế, một sự tha tổng quát sẽ hủy bỏ toàn bộ tổng thể những hình phạt, trừ ra các hình phạt nào phạm nhân vì gian ý đã làm thinh không kể ra trong đơn thỉnh nguyện. Ðiều 1360: Sự tha hình phạt sẽ vô hiệu hóa nếu bị thúc ép do lo ngại trầm trọng.

Ðiều 1361 triệt 1: Sự tha hình phạt rất có thể triển khai bao gồm đối với cùng một người vắng mặt, hay với tình huống.

Triệt 2: Sự tha ở tòa ngoài phải được gia công bằng sách vở, trừ khi có nguyên nhân hệ trọng khuyên làm cách thức khác.

Triệt 3: Phải liệu làm sao để cho đơn xin tha hình phạt hay chính việc tha không trở nên tiết lộ, trừ khi điều này hữu dụng lợi để đảm bảo thanh danh cho phạm nhân, hoặc thiết yếu để thay thế gương xấu[3]

Một số lượng người bị phạt vạ[sửa | sửa mã nguồn]

Năm Người bị vạ Nguyên do Ghi chú
Thế kỷ 1 Hymenaeus and
Alexander

Bởi Thánh Phaolô theo Sách Công vụ Tông đồ
Thế kỷ 1 Simon Magus

Ý kiến đề xuất thuyết lạc giáo
Thế kỉ 11 Giáo hoàng Biển Đức IX Lên ngôi giáo hoàng rất nhiều lần dù bị phế truất (chưa được Giáo cộng đồng thuận)
1227
(lần 1)
1239
(lần 2)
Frederick II
Nhà vua La Mã

Chỉ huy Đế quốc La Mã làm tác động ảnh hưởng tới sự chủ quyền của Vatican
1521 Martin Luther
linh mục
Chỉ huy Trào lưu Kháng Phương pháp (Tin Lành) li khai khỏi Giáo hội
Tiến công vào quyền bính giáo hoàng
1570 Elizabeth I
Nữ hoàng Anh
Henry VIII
Vua Anh
Rối hôn nhân gia đình.
Ly khai khỏi Giáo hội, lập thành Anh giáo
1809 Napoléon Bonaparte
Nhà vua Pháp
Dự tính thôn tính and sáp nhập Giáo hội vào thể chế quản lý
1902 Những người dân Công giáo
nhập cuộc Thành lập Giáo hội Chủ quyền Philippines
Ly khai khỏi Giáo hội.
1934 Nguyễn Hữu Thị Lan
Hoàng hậu VN
Hôn nhân gia đình khác đạo mà dường như không có phép nổi trội của Đức Thánh Cha Piô XI đc giải vạ
1949 Đảng viên Cộng sản
Đảng Cộng sản Ý
Đàn áp Giáo hội Ý
1955 Juan Peron
Người cai trị đất nước Argentina
Chống lại giới tu sĩ Công giáo đc giải vạ
1955 Clemente Dominguez
linh mục Tây Ban Nha
Phản bội lại Giáo hội Tây Ban Nha, tự phong mình làm Giám mục, tự có phát ngôn mình là giáo hoàng.
1962 Fidel Castro
Quản trị Cuba and những người dân ủng hộ Cộng sản
Theo Chủ nghĩa Cộng sản chống lại Công giáo
1976 Ngô Đình Thục
tổng Giám mục VN
Tự tấn phong Giám mục cho những người khác mà dường như không có chuẩn y của Tòa Thánh. đc giải vạ
1988 Marcel Lefebvre
tổng Giám mục Pháp
Tự tấn phong Giám mục cho bốn người mà dường như không có chuẩn y của Tòa Thánh.
1990 George A. Stallings, Jr.
linh mục Mỹ and những người dân ảnh hưởng
Khích lệ phong linh mục cho cô nàng, khích lệ ngừa thai, phá thai.
1997 Tissa Balasuriya
linh mục Sri Lanka
Thử thách quyền bính giáo hoàng and các huấn luyện và đào tạo của Giáo hội về phép rửa, tội nguyên tổ and về sự trinh khuyết vẹn toàn của Đức Mẹ
1999 James Callan
linh mục Mỹ
Cử hành lễ cưới cho những người đồng tính luyến ái, cô nàng đón nhận tầm quan trọng khá đặc điểm trong phụng tự.
2002 Dagmar Braun Celeste
bà xã thống đốc tiểu bang Ohio Mỹ and những người dân lên quan
Tự cử hành lễ phong chức linh mục lẫn nhau.
2002 Những Giám mục Hội Công giáo Yêu nước China
and những người dân lên quan
Tự tấn phong Giám mục mà dường như không có chuẩn y của Tòa Thánh.

Bài viết liên quan[sửa | sửa mã nguồn]

Xem thêm[sửa | sửa mã nguồn]

 1. ^ http://vietcatholic.net/News/Html/258043.htm
 2. ^ http://giaophanthanhhoa.net/Image/Picture/91-Tai%20Lieu/Giao%20Luat/Giao%20Luat%201983.pdf
 3. ^ http://giaophanthanhhoa.net/Image/Picture/91-Tai%20Lieu/Giao%20Luat/Giao%20Luat%201983.pdf

Bài Viết: Vạ tuyệt thông là gì? Chi tiết về Vạ tuyệt thông mới nhất 2022

Nguồn: blogsongkhoe365.vn

Xem:  Suối Đá Vàng là gì? Chi tiết về Suối Đá Vàng mới nhất 2022

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.