Ủy ban quốc gia dân số và sinh đẻ có kế hoạch là gì? Chi tiết về Ủy ban quốc gia dân số và sinh đẻ có kế hoạch mới nhất 2022

Ủy ban quốc gia dân số
và sinh đẻ có kế hoạch
Ra đời 11/4/1984
Giải tán 2007
Loại Cơ quan Chính phủ
Địa vị pháp luật Đã giải thể
Đại bản doanh chính thủ đô Hà Nội
Điểm đặt

Vùng Ship hàng

23px Flag of Vietnam.svg việt nam

Ngôn từ chính

Tiếng Việt

Ủy ban quốc gia dân số và sinh đẻ có kế hoạch đc Cộng đồng Bộ trưởng liên nghành việt nam đưa ra quyết định Ra đời ngày 11/4/1984. Ủy ban có trọng trách cứu Cộng đồng Bộ trưởng liên nghành chỉ huy về công tác làm việc dân số và sinh đẻ có kế hoạch, chủ trì việc tích hợp giữa những đơn vị, những đoàn thể quần chúng tổ chức triển khai triển khai công tác làm việc dân số và sinh đẻ có kế hoạch trong toàn quốc.

Ủy ban đc thay tên thành Ủy ban Quốc gia dân số và kế hoạch hoá gia đình từ thời điểm ngày 6/2/1985.

Từ thời điểm năm 1991 Ủy ban sinh hoạt chủ quyền như cơ quan thuộc Cơ quan chính phủ do một Phó Quản trị Cộng đồng Bộ trưởng liên nghành làm Chủ nhiệm, sau là 1 Bộ trưởng liên nghành và sống sót đến năm 2001 Ủy ban Quốc gia Dân số Kế hoạch hóa gia đình hợp nhất với Ủy ban Bảo đảm, âu yếm trẻ nhỏ thành Ủy ban Dân số, Hạnh phúc gia đình và Trẻ nhỏ là cơ quan ngang bộ.

Từ thời điểm năm 2007, giải thể Uỷ ban Dân số, Hạnh phúc gia đình và Trẻ nhỏ, công dụng điều hành quản lý Chính phủ về DS-KHHGD đc giao về Bộ Y tế.

Lịch sử vẻ vang[sửa | sửa mã nguồn]

Năm 1957 Đại cộng đồng Phối hợp quốc đã trải qua Nghị quyết về những vụ việc dân số, nghị quyết dẫn ra chiêu bài đưa về quyền lợi về nhiều mặt và có hiệu quả tuyệt vời cho công cuộc cải tiến và phát triển kinh tế-xã hội của không ít quốc gia.

Năm 1961 Thủ tướng Phạm Văn Đồng đã ký kết Đưa ra quyết định số 216/cổ phiếu ngày 26/12/1961 về sinh đẻ có chỉ dẫn cho nhân dân trong toàn quốc. Ban chỉ huy chỉ dẫn sinh đẻ có kế hoạch cũng khá được Ra đời và do Thủ tướng Phạm Văn Đồng kiêm nhiệm trưởng ban tới năm 1975. Từ thời điểm năm 1997 Cơ quan chính phủ đưa ra quyết định lấy ngày 26/12 là ngày Dân số việt nam.

Năm 1971 Ra đời Ủy ban đảm bảo Bà mẹ, trẻ nhỏ và Sinh đẻ có kế hoạch trên toàn quốc với mục tiêu tuyên truyền giáo dục âu yếm thể chất sinh sản, sinh sản kế hoạch trong cán bộ, công nhân viên cấp dưới, hội viên, đoàn tụ. Ủy ban sống sót đến năm 1974 thì giải thể, công tác làm việc đúng chuyên môn do Bộ Y tế đón nhận tới năm 1984.

Năm 2002, sáp nhập Uỷ ban DS-KHHGĐ với Uỷ ban Bảo đảm âu yếm trẻ nhỏ thành Uỷ ban Dân số, Hạnh phúc gia đình và Trẻ nhỏ.

Trong năm 2007, giải thể Uỷ ban Dân số, Hạnh phúc gia đình và Trẻ nhỏ, công dụng điều hành quản lý Chính phủ về DS-KHHGD đc giao về Bộ Y tế.

Năm 2008, Tổng chỉ huy cục Dân số-KHHGĐ đc Ra đời để cứu Bộ trưởng liên nghành Bộ Y tế điều hành quản lý Chính phủ về nghành nghề DS-KHHGĐ gồm có nghành nghề: mô hình dân số, tổ chức cơ cấu dân số và chất lượng dân số; chỉ huy những hoạt động đúng chuyên môn, đúng chuyên môn về DS-KHHGĐ trong khoanh vùng toàn quốc

Trách nhiệm và nghĩa vụ và quyền lợi[sửa | sửa mã nguồn]

Ủy ban Quốc gia dân số và kế hoạch hoá gia đình có trọng trách và nghĩa vụ và quyền lợi sau[1]:

 • Thiết kế và xây dựng phương hướng kế hoạch, kế hoạch 5 năm và thường niên, những chính sách, cơ chế về công tác làm việc dân số và kế hoạch hoá gia đình trình Cộng đồng Bộ trưởng liên nghành ban hành. Chủ trì tích hợp và chỉ dẫn những ngành, Uỷ ban Nhân dân những cấp thiết kế xây dựng và tổ chức triển khai triển khai những kế hoạch đó.
 • Phối với Uỷ ban Kế hoạch Chính phủ trong những công việc thăng bằng kế hoạch về công tác làm việc dân số và kế hoạch hoá gia đình với cải tiến và phát triển thương mại – cộng đồng trong toàn quốc.
 • Đc Cộng đồng Bộ trưởng liên nghành uỷ nhiệm dữ thế chủ động đề xuất kiến nghị những tổ chức triển khai quốc tế và quốc tế về bắt tay hợp tác, viện trợ Ship hàng chương trình dân số và kế hoạch hoá gia đình, cùng Uỷ ban Kế hoạch Chính phủ triển khai việc phân chia và chỉ dẫn, theo dõi dùng viện trợ vào công tác làm việc dân số có hiệu quả tuyệt vời nhất.
 • Theo dõi, đôn đốc, check những ngành, Uỷ ban Nhân dân những cấp, những đoàn thể nhân dân tuyên truyền, giáo dục triển khai kế hoạch và cơ chế về dân số và kế hoạch hoá gia đình.
 • Phối hợp cùng Bộ Kinh tế trong những công việc đảm bảo chi phí và triển khai việc vừa ý, dùng chi phí, vốn góp vốn đầu tư và trang dụng cụ Ship hàng công tác làm việc dân số và kế hoạch hoá gia đình.
 • Phối hợp cùng những ngành trong những công việc lồng ghép chương trình dân số kế hoạch hoá gia đình với kế hoạch của ngành trên cơ sở chương trình do Uỷ ban kiến nghị đã đc Quản trị Cộng đồng Bộ trưởng liên nghành trải qua; tổ chức triển khai việc tích lũy thông báo đo đạc về công tác làm việc dân số và kế hoạch hoá gia đình.
 • Thiết kế và xây dựng chi phí; triển khai việc điều hành quản lý, điều hướng và dùng những nguồn tài lực (bao gồm nguồn viện trợ của quốc tế) Ship hàng cho kim chỉ nam, kế hoạch, chương trình và những hoạt động chi tiết cụ thể của công tác làm việc dân số và kế hoạch hoá gia đình.
 • Tổ chức triển khai việc check, đánh giá và nhận định hoặc phối với những ngành, những đoàn thể tổ chức triển khai việc check, đánh giá và nhận định hiệu quả việc triển khai chương trình dân số và kế hoạch hoá gia đình.
 • Đề xuất những ngành, những cấp, những đoàn thể cộng đồng có ảnh hưởng thỏa mãn những thông báo về dân số và kế hoạch hoá gia đình.

Tổ chức triển khai[sửa | sửa mã nguồn]

Tiến trình 1961-1975[sửa | sửa mã nguồn]

 • Quản trị
  • Thủ tướng Phạm Văn Đồng (khi ấy gọi là “Trưởng ban chỉ huy hướng dân sinh đẻ có kế hoạch”)

Tiến trình 1984-1987[sửa | sửa mã nguồn]

 • Quản trị
  • Phó quản trị Cộng đồng Bộ trưởng liên nghành Võ Nguyên Giáp
 • Phó Quản trị sở tại
  • Bộ trưởng liên nghành Bộ Y tế Đặng Hồi Xuân
 • Phó quản trị
  • Bộ trưởng liên nghành Bộ Lao động Đào Thiện Thi
  • Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Kế hoạch Chính phủ Vũ Quang Tuyến (đến tháng hai/1985)
  • Phó chủ nhiệm Uỷ ban Kế hoạch Chính phủ Hồ Ngọc Nhường (từ thời điểm tháng 2/1985)
 • Ủy viên
  • Bộ trưởng liên nghành Bộ giáo dục Nguyễn Thị Bình
  • Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Kế hoạch Chính phủ Vũ Quang Tuyến (từ 5/1984 là Phó quản trị)
  • Chủ nhiệm Uỷ ban Phát thanh và truyền hình việt nam Trần Lâm
  • Bí thư thứ nhất TW Đoàn Giới trẻ Cộng sản thành phố Hồ Chí Minh Vũ Mão
  • Phó Quản trị Hội Liên hiệp cô gái việt nam Nguyễn Thị Như (đến tháng 12/1985)
  • Ủy viên Ban Thư ký TW Hội Liên hiệp Cô nàng việt nam Dương Thị Thùy (từ thời điểm tháng 12/1985)
  • Phó Quản trị Tổng Công đoàn việt nam Phạm Thế Duyệt
  • Tổng chỉ huy cục phó Tổng chỉ huy cục Đo lường Nguyễn Ngọc Sơn
  • Phó chủ nhiệm Uỷ ban Khoa học cộng đồng Vũ Khiêu (từ thời điểm tháng 2/1985)
  • Trưởng ban Ban thi đua TW Nguyễn Thọ Chân (từ thời điểm tháng 2/1985)
 • Tổng thư ký
  • Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Công Thắng

Tiến trình 1987-1991[sửa | sửa mã nguồn]

 • Quản trị
  • Phó quản trị Cộng đồng Bộ trưởng liên nghành Võ Văn Kiệt
 • Phó Quản trị
  • Bộ trưởng liên nghành Bộ Y tế Đặng Hồi Xuân (đến năm 1988)
  • Bộ trưởng liên nghành Bộ Y tế Phạm Tuy vậy (kiêm nhiệm từ thời điểm năm 1988)
  • Thứ trưởng Bộ Lao động – Bệnh binh và cộng đồng Trần Đình Hoan
 • Tổng thư ký
  • Thứ trưởng Bộ Y tế Phạm Tuy vậy
 • Ủy viên
  • Thứ trưởng Bộ Thông báo Phan Quang
  • Thứ trưởng Bộ giáo dục và đào tạo Nghiêm Chưởng Châu
  • Thứ trưởng Bộ Văn hoá Nông Quốc Chấn
  • Uỷ viên Ban thư ký Tổng Công đoàn việt nam Hoàng Tỉnh
  • Phó Tổng chỉ huy cục trưởng Tổng chỉ huy cục Đo lường Nguyễn Ngọc Sơn
  • Phó Quản trị Hội Liên hiệp Cô nàng việt nam Nguyễn Thị Phương Minh
  • Bí thư thứ nhất TW Đoàn Giới trẻ Cộng sản thành phố Hồ Chí Minh Hà Quang Dự

Tiến trình 1991-nay[sửa | sửa mã nguồn]

 • [1992-1997] GS. Mai Kỷ – Bộ trưởng liên nghành, Chủ nhiệm Ủy ban quốc gia Dân số và Kế hoạch hóa gia đình
 • [1997-2001] Trần Thị Trung Chiến – Bộ trưởng liên nghành, Chủ nhiệm Uỷ ban Quốc gia DS-KHHGĐ
 • [2002-2006] Lê Thị Thu – Bộ trưởng liên nghành, Chủ nhiệm Uỷ ban Dân số, Hạnh phúc gia đình và Trẻ nhỏ.
 • [2007-2011] Nguyễn Quốc Triệu – Bộ trưởng liên nghành Bộ Y tế
 • [2011-nay] Nguyễn Thị Kim Tiến – Bộ trưởng liên nghành Bộ Y tế

Tìm hiểu thêm[sửa | sửa mã nguồn]

 1. ^ Nghị định 193/HĐBT ngày 19 tháng sáu năm 1991

Bài viết liên quan[sửa | sửa mã nguồn]

 • Kế hoạch hóa gia đình
 • Hội Kế hoạch hóa Hạnh phúc gia đình việt nam

Kết nối ngoài[sửa | sửa mã nguồn]

Bài Viết: Ủy ban quốc gia dân số và sinh đẻ có kế hoạch là gì? Chi tiết về Ủy ban quốc gia dân số và sinh đẻ có kế hoạch mới nhất 2022

Nguồn: blogsongkhoe365.vn

Xem:  Trường Đại học Sao Đỏ là gì? Chi tiết về Trường Đại học Sao Đỏ mới nhất 2022

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.