Tín biểu Nicea là gì? Chi tiết về Tín biểu Nicea mới nhất 2022

Đừng nhầm lẫn với Tín biểu những tông đồ.

Tín biểu Nicea, Bản tín điều Nicea hay Kinh tin kính Nicea (tiếng Latinh: Symbolum Nicaenum) là kinh tuyên xưng đức tin của Giáo hội Công giáo. Có hai kinh tin kính có tên Nicea. Kinh nguyên thủy do Công đồng Nicaea I soạn thảo năm 325 để chống lạc giáo Arius and một kinh thịnh hành hơn là Kinh tin kính của công đồng Nicea and Công đồng Constantinopolis I (năm 381).

Toàn cảnh[sửa | sửa mã nguồn]

Thế kỷ thứ II, xuất hiện thêm vô số cách lý giải không giống nhau về tinh thần Ba Ngôi trong công thức rửa tội: Cha and Con and Thánh Thần. “Ảo thân thuyết” nói Chúa Giêsu có thân xác giả, “Nghĩa tử thuyết” nói Ngài là người thường đc Chúa nhận là Con. Ý kiến khác thì nhận định rằng: Cha ở phía trong Con and đồng thụ nạn. Những người dân phụ thuộc vào câu trong Tin Mừng Gioan Ga 14,28: “Cha Tôi cao trọng hơn Tôi” lại nói Con ít hơn and nương tựa vào Cha.

Năm 313, những cuộc luận bàn lan nhanh ra khắp đế quốc, trong số đó có Linh mục Ario. Ario đảm nhiệm giáo xứ Baucalis thuộc giáo phận Alexandria. Ông nhận định rằng: Chúa Con có khởi sự đc tạo dựng, không đồng bản tính với Chúa Cha; Ngôi Lời bất toàn, căn chỉnh and chỉ đc gọi là Chúa…

Alexander, Giám mục Alexandria không gật đầu vấn đề đó. Chúa Con, Lời Thiên Chúa phải hiện diện từ trường tồn như Chúa Cha. Vì nếu Ngài chưa phải là “Thiên Chúa làm người” thì con người đã không còn đc Thiên Chúa hóa and chưa được giúp độ.

Năm 318, Ario and một trong những thân hữu bị vạ tuyệt thông. Nhưng ông không bỏ cuộc, ông thuyết phục đa số chúng ta học cũ trong số đó có Giám mục Eusebius. Cuộc luận bàn giữa hai phe bùng nổ.

Constantinus I, sau thời điểm thống nhất đế quốc, đã ra lệnh cho đôi ở bên phải giải hòa nhưng thất bại, nhà vua nghe Giám mục Osius cố vấn, viết thư mời toàn bộ tổng thể những Giám mục về dự công đồng. Ông tin rằng sự hiệp nhất của Giáo hội tác động ảnh hưởng to tới việc hiệp nhất của đế quốc.

Công đồng Chung Nicea (325)[sửa | sửa mã nguồn]

Công đồng này là công đồng chung thứ nhất của Giáo hội. Nó đã hội tụ 300 Giám mục Đông phương, 2 linh mục Roma.

Cuộc luận bàn kéo dãn dài một tháng. Nhóm Arius bị phán quyết. Giám mục Osius bỏ ra bản Kinh Tin Kính trong số đó minh chứng và khẳng định Chúa Con đồng bản thể (Homoousios) với Chúa Cha, cam kết Cha and Con bằng nhau trọn vẹn.

Bản văn Kinh Tin Kính đc bỏ ra kha khá ngắn, kết thúc bằng câu: “Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần”, đi kèm theo đó là bốn lời lên án tuyệt thông lạc giáo Arius. Arius and 2 Giám mục theo ông bị đày qua Ba Tư. Ba Giám mục khác không thuận tình nhưng ký nhận, về sau rút lại, bị phát lưu qua Gallia.

Bản Kinh Tin Kính Nicea (lược dịch)[sửa | sửa mã nguồn]

Tôi tin kính một Thiên Chúa là Cha toàn năng,
Đấng phân thành muôn vật hữu hình and vô hình dung.
Tôi tin kính một Chúa Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa,
sinh bởi Đức Chúa Cha;
là con một duy nhất;
bởi bản thể Chúa Cha.
Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa,
Ánh Sáng bởi Ánh Sáng,
Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật,
đc ra đời mà hoàn toàn không phải đc phân thành,
đồng bản thể với Đức Chúa Cha.
Nhờ Người mà muôn vật đc phân thành trên trời đất.
Vì loài người tất cả chúng ta and để giúp độ tất cả chúng ta,
Người đã xuống thế nhập thể
và cũng đã làm người.
Người chịu khổ hình;
ngày thứ ba Người sống lại, lên chầu trời
and Người sẽ tới
để phán xét kẻ sống and kể chết.
Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần.
Nhưng giờ đây kẻ nào dám nói:
“Đã có rất nhiều lúc Ngôi Lời không hiện diện”,
“Người không hiện diện trước lúc đc phân thành”,
and “Người đã đc phân thành từ hư không”,
hay “Người là một bản thể khác”,
hoặc “Con Thiên Chúa đã đc phân thành,
bất toàn and đổi thay”
– các kẻ này bị lên án
bởi Hội Thánh Công giáo nhân hậu and tông truyền.

Công đồng Constantinopoli (381)[sửa | sửa mã nguồn]

Sau công đồng Nicea, không ít người dân không thuận tình chữ “Đồng bản thể” (Homoousios) vì không tồn tại trong Kinh Thánh. Họ sợ lâm vào lạc giáo không nhận biết Cha với Con.

Năm 381, nhà vua Theodosius I tập trung Công đồng Constantinopoli với 181 Giám mục Đông phương, nhưng 36 vị bỏ về.

Công đồng lấy lại Kinh Tin Kính Nicêa and thêm các câu như: “Tôi tin kính…Con Một Thiên Chúa” and “Chịu khổ hình”, tuyên xưng về Thánh Thần “Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa and là Đấng ban sự sống, Người bởi Đức Chúa Cha mà ra, Người đc phụng thờ and đề cao cùng theo với Đức Chúa Cha and Đức Chúa Con”…Về Chúa Con, công đồng thêm: “Bởi phép Đức Chúa Thánh Thần, Người đã nhập thể trong trái tim Trinh Nữ Maria và cũng đã làm người…”.

Bản Kinh tin kính của công đồng này còn có các điểm khác vởi bản kính cũ của Nicea ở các điểm sau:

  • Nói nhiều hơn thế nữa về Chúa Giêsu Kitô.
  • Bỏ câu: “bởi bản thể Chúa Cha”.
  • Nói nhiều hơn thế nữa về Chúa Thánh Thần.
  • Thêm các khoản về Hội thánh, phép rửa, kẻ chết sống lại and sự sống đời sau.
  • Không tồn tại lời lên án tuyệt thông.

Bản văn này là bản văn đang rất được sử dụng trong Phụng vụ của Giáo hội Công giáo.

Bản tiếng Việt[sửa | sửa mã nguồn]

Tôi tin kính một Thiên Chúa là Cha toàn năng,
Đấng phân thành trời đất, muôn vật hữu hình and vô hình dung.
Tôi tin kính một Chúa Giêsu Kitô, Con Một Thiên Chúa,
Sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời.
Người là [Thiên Chúa bởi Thiên Chúa,] Ánh Sáng bởi Ánh Sáng,
Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật,
đc ra đời mà hoàn toàn không phải đc phân thành,
đồng bản thể với Đức Chúa Cha:
nhờ Người mà muôn vật đc phân thành.
Vì loài người tất cả chúng ta and để giúp độ tất cả chúng ta,
Người đã từ trời xuống thế.
Bởi phép Đức Chúa Thánh Thần,
Người đã nhập thể trong trái tim Trinh Nữ Maria,
và cũng đã làm người.
Người chịu đóng đinh vào thập giá vì tất cả chúng ta,
thời quan Phongxiô Philatô;
Người chịu khổ hình and mai táng,
ngày thứ ba Người sống lại như lời Thánh Kinh.
Người lên chầu trời, ngự bên hữu Đức Chúa Cha,
and Người sẽ lại đến trong vẻ vang
để phán xét kẻ sống and kẻ chết,
Nước Người sẽ không còn khi nào cùng.
Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần
là Thiên Chúa and là Đấng ban sự sống,
Người bởi Đức Chúa Cha [và Đức Chúa Con] mà ra,
Người đc phụng thờ
and đề cao cùng theo với Đức Chúa Cha and Đức Chúa Con:
Người đã sử dụng những tiên tri mà phán dạy.
Tôi tin Hội Thánh duy nhất, nhân hậu,
công giáo and tông truyền.
Tôi tuyên xưng chứa một Phép Rửa để tha tội.
Tôi chờ đón kẻ chết sống lại and sự sống đời sau. Amen.

Chú ý: Kinh Tin Kính của Giáo hội Chính thống giáo Đông Phương không tồn tại mấy từ trong ngoặc này.

Tìm hiểu thêm[sửa | sửa mã nguồn]

  • Việc dựng nên Kinh Tin Kính, Cuộc lữ hành đức tin, Chân Lý 1997, [1] Tàng trữ 2010-04-25 tại Wayback Machine
  • Từ điển Công giáo đại trà, nhóm Chánh Hưng dịch, Phương Đông 2008.
  • Sách lễ Rôma

Bài Viết: Tín biểu Nicea là gì? Chi tiết về Tín biểu Nicea mới nhất 2022

Nguồn: blogsongkhoe365.vn

Xem:  Samba (phần mềm) là gì? Chi tiết về Samba (phần mềm) mới nhất 2022

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.