Thảo luận:Cá nhân là gì? Chi tiết về Thảo luận:Cá nhân mới nhất 2022

Person[sửa mã nguồn]

Person trong wiki Tàu ghi là “cá nhân”. Nhưng đôi chút nó có nghĩa “người” trong tiếng Việt?Future ahead (Thảo luận · Góp phần) 15:48, ngày 13 tháng hai năm 2017 (UTC)

Người = Human. Người là chỉ chung một giống loài. Cá nhân để chỉ một thành viên trong loài người. Ahihi456 (luận bàn) 16:06, ngày 13 tháng hai năm 2017 (UTC)

Human là con người gồm người and con. Person có khả năng chưa hẳn là human nhé. Future ahead (Thảo luận · Góp phần) 16:26, ngày 13 tháng hai năm 2017 (UTC)
Rights of Non-Human Persons Program Future ahead (Thảo luận · Góp phần) 17:15, ngày 13 tháng hai năm 2017 (UTC)

Wiki Trung có ghi (Google dịch): Trong triết học phương Tây, cá nhân có khả năng đc dùng để ám chỉ bất kể niềm tin hay như là một thành viên bậc cao. Phường.T.Đ (luận bàn) 02:43, ngày 14 tháng hai năm 2017 (UTC)

Thành viên bậc cao là gì?Future ahead (Thảo luận · Góp phần) 02:46, ngày 14 tháng hai năm 2017 (UTC)

Không rõ nữa, có khả năng là thành viên sinh vật có niềm tin kha khá, như những loài linh trưởng, cá heo? Phường.T.Đ (luận bàn) 02:50, ngày 14 tháng hai năm 2017 (UTC)
Định nghĩa cá nhân trong từ điển Việt – Việt trên trang soha = “người riêng biệt; nhận ra với tập thể. Ví dụ: quan điểm cá nhân, quan hệ giữa cá nhân and tập thể” Future ahead (Thảo luận · Góp phần) 02:54, ngày 14 tháng hai năm 2017 (UTC)

có vẻ như định nghĩa trên lấy dần dần điển Hoàng Phê. Định nghĩa “cá nhân” trên trang Vietgle dường như tổng quát hơn, thoát ra khỏi chữ “nhân” bắt đầu: riêng biệt, tách khỏi một tập thể, vd: quan điểm cá nhân; các giám sát cá nhân. Phường.T.Đ (luận bàn) 03:01, ngày 14 tháng hai năm 2017 (UTC)

Đó là định nghĩa của thành viên chứ? “Thành viên định nghĩa tại đây. Danh từ: Từng khung hình sống, từng vật riêng biệt, nhận ra với chủng loại, với loài hoặc chi. Tính từ: Riêng biệt, chưa hẳn tập thể. (Ví dụ: Nông dân thành viên. Công việc làm ăn thành viên.) Future ahead (Thảo luận · Góp phần) 04:44, ngày 14 tháng hai năm 2017 (UTC)

Chú ý person là một noun (danh từ) chưa hẳn là một adjective (tính từ). Future ahead (Thảo luận · Góp phần) 04:48, ngày 14 tháng hai năm 2017 (UTC)
Xem:  Morjana Alaoui là gì? Chi tiết về Morjana Alaoui mới nhất 2022

Vậy thì từ “cá nhân” chỉ tương đồng đc với “person” khi nghĩa của từ “nhân” đc cơi nới thêm, ngoài nghĩa bắt đầu là “người”, còn phải bao hàm thêm nghĩa “các sinh vật có niềm tin kha khá (như Wiki Trung), có đậm chất cá tính con người” (dĩ nhiên khó mà hạng sang như người), ví dụ điển hình: linh trưởng, cá heo, voi, vẹt theo như dữ liệu trên.

Tình huống đó cũng không thật phiền phức mà sử dụng nguyên “person”, có khả năng sử dụng “cá nhân” cho thông dụng, rồi dần dà theo content bổ sung cập nhật thêm nghĩa trên trên nền nghĩa gốc cho trọn vẹn. Như từ nhân (人) trong Wiktionary cũng dẫn ra tương đối nghĩa, có khả năng đồng nghĩa tương quan đc với person, personality (tính tình, phẩm phương pháp con người).

Chưa biết như thế đc không nhỉ? Phường.T.Đ (luận bàn) 08:26, ngày 14 tháng hai năm 2017 (UTC)

Theo luận bàn bên enwiki thì “It is conceptually possible that members of novel or even of familiar nonhuman species should be persons; và it is also conceptually possible that some members of the human species are not persons.” (Tạm dịch: Về mặt khái niệm, một nhân vật trong tiểu thuyết hay thậm chí là các loài thân thuộc chưa hẳn là con người có khả năng coi là người (với nổi bật nào đấy) and có các cá thể trong loài người chưa hẳn là người”)
Xem:  İlkay Gündoğan là gì? Chi tiết về İlkay Gündoğan mới nhất 2022

Nên tôi nghĩ bài (người) giờ đây nên đổi thành “con người” hoặc “loài người” đồng nghĩa tương quan với human. Còn bài này (person) nên thay tên thành “người”. Con người gồm phần người and phần con. Còn Personhood có nghĩa là “tính người” hay “nhân tính”. Dĩ nhiên cần một định nghĩa trong tiếng Việt viết nơi nào đó mới đổi đc. Future ahead (Thảo luận · Góp phần) 08:40, ngày 14 tháng hai năm 2017 (UTC)

Nếu đổi “person” thành “người” thôi (tức “nhân”) thì lại nợ tính cô quạnh (“cá”) của person (như Wiktionary, person = an individual; usually a human being, Từ điển Oxford gần giống). Nếu đc thì đổi thành “cá nhân”, rồi đắp thêm nghĩa cho chữ “nhân”, cơi nới thêm vào cho tương đồng với “person” của Tây. Chỉ tiếc là chưa biết đến ai điều tra và nghiên cứu về điều này chưa? Phường.T.Đ (luận bàn) 08:59, ngày 14 tháng hai năm 2017 (UTC)

Định nghĩa person của Wikitionary không đúng chuẩn rồi, định nghĩa của bài này enwiki từ nguồn hàn lâm đúng chuẩn hơn, chưa hẳn individual nào thì cũng là person, mà nó cần phải có những tài năng and thuộc tính trở nên personhood mới đc.Future ahead (Thảo luận · Góp phần) 09:06, ngày 14 tháng hai năm 2017 (UTC)

Trong định nghĩa person enwiki đâu có nói nó là cô quạnh đâu. Còn nếu đếm thì vẫn đếm đc. 5 persons = 5 người.Future ahead (Thảo luận · Góp phần) 09:09, ngày 14 tháng hai năm 2017 (UTC)

Kết luận không tìm kiếm ra nguồn nào trong tiếng Việt nói nó là “cá nhân” cả, nên để nguyên. Còn nếu như muốn dịch nôm na sáng chế ra thuật ngữ mới thì tôi có khả năng dịch thoải mái và dễ chịu thành nhiều cụm từ khác biệt. VD: nhân-tính-hữu-sinh-vật-nhân. 🙂 Future ahead (Thảo luận · Góp phần) 09:14, ngày 14 tháng hai năm 2017 (UTC)

Thế thì lại sáng chế and dài quá. Mượn từ Tàu có khi mạnh hơn. Phường.T.Đ (luận bàn) 09:21, ngày 14 tháng hai năm 2017 (UTC)
Xem:  Mười bốn Điểm của Woodrow Wilson là gì? Chi tiết về Mười bốn Điểm của Woodrow Wilson mới nhất 2022

Person là Cá nhân[sửa mã nguồn]

1. Giáo trình Thế giới học giáo dục
http://luanvan.co/luan-van/giao-trinh-xa-hoi-hoc-giao-duc-7018/

2. Loại hình nghiên cứu và phân tích thế giới theo triết lý thế giới học vi mô
http://tapchi.vnu.edu.vn/upload/2016/01/1940/9.pdf

3. Tài chính học and Triết học của Chủ nghĩa thế giới : “Con người thành viên” =? “Cá nhân”
http://dl.ueb.edu.vn/bitstream/1247/2107/1/DC-03.pdf

4. Một vài sự việc về quyền hòa bình ngôn luận
http://www.doimoi.org/detailsnews/1936/352/mot-so-van-de-ve-quyen-tu-do-ngon-luan.html

5. Ba điểm tinh yếu trê tuyến phố tu tập
https://books.google.com.vn/books?id=JSVIjnN94cUCvàamp;pg=PA72vàamp;dq=Person+c%C3%A1+nh%C3%A2nvàamp;hl=vivàamp;sa=Xvàamp;ved=0ahUKEwj05beEyI_SAhWHkJQKHcBjD-MQ6AEIWTAN#v=onepagevàamp;q=Person%20c%C3%A1%20nh%C3%A2nvàamp;f=false

6. Từ điển Pháp – Việt, dịch “personne” thành “cá nhân” (nghĩa thứ nhất)
https://books.google.com.vn/books?id=UcnDCgAAQBAJvàamp;pg=PA1327vàamp;dq=Person+c%C3%A1+nh%C3%A2nvàamp;hl=vivàamp;sa=Xvàamp;ved=0ahUKEwj05beEyI_SAhWHkJQKHcBjD-MQ6AEILDAD#v=onepagevàamp;q=Person%20c%C3%A1%20nh%C3%A2nvàamp;f=false

7. Từ điển Soha. Dịch “personne”
tratu.soha.vn/dict/fr_vn/Personne

8. Từ điển Cồ Việt. Dịch “personne”
http://tratu.coviet.vn/hoc-tieng-anh/tu-dien/lac-viet/F-V/Personne.html

9. Vendor Form – UNDP in Viet Nam
http://www.vn.undp.org/nội dung/dam/vietnam/docs/Legalframework/VENDOR%20FORMs.docx

10. Tái kết cấu VNPT, khó nhất là mạng lưới hệ thống viễn thông ở 63 tỉnh, thành
www.baomoi.com/tai-cau-truc-vnpt-kho-nhat-la-he-thong-vien-thong-o-63-tinh-thanh/c/16426082.epi

11. Nhận ra phương pháp sử dụng “Person” and “People”
http://www.daikynguyenvn.com/hoc-tieng-anh/bai-hoc-thu-vi/phan-biet-cach-dung-person-va-people.html

12. Nhận ra ‘persons’ and ‘people’
http://vnexpress.net/tin-tuc/giao-duc/hoc-tieng-anh/phan-biet-persons-va-people-3363293.html

13. Tiến hành triển khai những chuẩn mức Web Ngữ nghĩa trong website của bạn
http://www.ibm.com/developerworks/vn/edu/x-semanticweb/

14. GIẢI THÍCH TỪ NGỮ
http://www.namabank.com.vn/images/news/88/8024/7528/Giai_thich_tu_ngu.pdf

Self là Tự ngã[sửa mã nguồn]

…hoặc bản thân.

1. https://books.google.com.vn/books?id=57aHCgAAQBAJvàamp;pg=PA265vàamp;dq=self+%22t%E1%BB%B1+ng%C3%A3%22vàamp;hl=vivàamp;sa=Xvàamp;ved=0ahUKEwjZwprQ3Y_SAhWBX5QKHZlICtoQ6AEIGTAA#v=onepagevàamp;q=self%20%22t%E1%BB%B1%20ng%C3%A3%22vàamp;f=false

2. http://thuvienhoasen.org/a10366/12-pham-tu-nga-the-self-157-166

3. http://www.phapluan.net/dieuphap/access_to_insight/TUONG_UNGBO/Sunna%20Sutta_SN_35_85.htm

4. http://chuaphaphoa.net/vn/index.php?option=com_contentvàamp;view=articlevàamp;id=61%3Ay-ni-m-tai-sinhvàamp;catid=10vàamp;Itemid=104

Phường.T.Đ (luận bàn) 15:07, ngày 14 tháng hai năm 2017 (UTC)

Bài Viết: Thảo luận:Cá nhân là gì? Chi tiết về Thảo luận:Cá nhân mới nhất 2022

Nguồn: blogsongkhoe365.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.