Thảo luận:Biến ngẫu nhiên là gì? Chi tiết về Thảo luận:Biến ngẫu nhiên mới nhất 2022

fair dice[sửa mã nguồn]

Trong bài của tiếng Anh Random Variable có áp dụng từ này, trong câu:

 • For example, a random variable can be used lớn describe the process of rolling a fair die và the possible outcomes { 1, 2, 3, 4, 5, 6 }.

Tôi cảm nhận thấy bản dịch của chính bản thân mình là:

 • Ví dụ, một biến ngẫu nhiên rất có khả năng đc dùng để diễn tả tiến trình thả một con súc sắc công bình and những công dụng rất có khả năng { 1, 2, 3, 4, 5, 6 }.

Theo như định nghĩa Fair Dice ở chỗ này, nổi biệt là định nghĩa về Regular (Platonic) Solids (những hình khối với những bình diện cùng cỡ) thì có nên dịch là

 • Ví dụ, một biến ngẫu nhiên rất có khả năng đc dùng để diễn tả tiến trình thả một con súc sắc đều cạnh and những công dụng rất có khả năng { 1, 2, 3, 4, 5, 6 }.

hay là không? hay nên làm để nguyên:

 • Ví dụ, một biến ngẫu nhiên rất có khả năng đc dùng để diễn tả tiến trình thả một con súc sắc and những công dụng rất có khả năng { 1, 2, 3, 4, 5, 6 }.

vì chữ súc sắc trong tiếng Việt gợi cho tất cả những người đọc hình ảnh một khối vuông với 6 mặt đều nhau (lục diện).
Chúng ta nghĩ như thế nào?
–Hai Dang Quang 23:55, ngày 13 tháng bảy năm 2006 (UTC)

Tôi sẽ chọn súc sắc hoặc súc sắc công bình vì đều cạnh chưa chắc đã chuẩn vì rất có khả năng có chỗ nặng chỗ nhẹ. Nguyễn Thanh Quang 10:32, ngày 14 tháng bảy năm 2006 (UTC)

Tôi có hỏi một người bạn Anh and ông ta nói nó có nghĩa là viên súc sắc chưa bị người ta gian lận tạo cho bên nặng bên nhẹ như thế thì một là để nguyên là súc sắc hoặc dịch là

 • súc sắc không thiên vị, hay
 • súc sắc thăng bằng.
 • súc sắc thăng bằng, hợp lệ.

Để là súc sắc công bình nghe câu văn tối nghĩa lắm, người Việt đọc chắc dễ bị hiểu lầm.–Hai Dang Quang 10:40, ngày 14 tháng bảy năm 2006 (UTC)

“Súc sắc thăng bằng” nghe cũng không đúng chuẩn vì vẫn rất có khả năng có chỗ nặng, nhẹ; tôi nghĩ cứ gọi là “súc sắc” hoặc nhấn mạnh vấn đề là “súc sắc chuẩn”. Nguyễn Thanh Quang 14:23, ngày 15 tháng bảy năm 2006 (UTC)

Nếu áp dụng chữ “súc sắc chuẩn” thì phải định nghĩa như thế nào là “chuẩn” vì đây là toán học. Trong những bài toán tính xác xuất trước đó thì theo tôi nhiều sách giáo khoa đã dịch là “đổ súc sắc công bình”

Tôi thuận tình với Quang để nguyên là “súc sắc” thay thế vì thêm tính từ chỉ chất lượng hay trạng thái của vật. Chữ “thăng bằng” tôi nghĩ là cực tốt nhất nếu như muốn dịch cả chữ “fair” vì chúng ta cũng có thể áp dụng “thăng bằng về hình thể”, “thăng bằng về cân nặng”. Nếu rút từ “fair” đi thì mình mang tiếng là “ăn quịt”, hay “kém chuyên môn”. Chưa hiểu nghĩ như thế nào.–Hai Dang Quang 23:22, ngày 15 tháng bảy năm 2006 (UTC)


Dịch chữ “space” trong hàm toán[sửa mã nguồn]

Trong bài có câu:

Mathematically, a random variable is defined as a measurable function from a probability space lớn some measurable space.

đc dịch là

Trong toán học, một biến ngẫu nhiên đc định nghĩa là một hàm đo đc (measurable function) xuất phát điểm từ 1 khoảng không Tỷ Lệ tới một khoảng không đo đc nào đấy.

Trong những lúc tất cả chúng ta nói đến những chi phí, chữ space nên dịch là khoảng không hay khoảng chừng?

Theo định nghĩa trong bài:

the space of events is just the possible outcomes of a roll, i.e. Ω = { 1, 2, 3, 4, 5, 6 }, và A would be the power set of Ω.

như thế ở chỗ này nói tới khoảng chừng những chi phí xuất phát từ một đến 6 trong Ω = { 1, 2, 3, 4, 5, 6 }. Chữ space rất giản đơn bị hiểu lầm. Trong tiếng Anh người ta nói cách khác:

 • Space travel = du hành ngoài trái đất
 • This is my space, go back lớn yours = đây là chỗ (địa bàn) của tớ, về chỗ của anh đi
 • The space between the two = khoảng chừng phương thức giữa hai cái/vật
 • up in the air = trên không gian
 • Space và time = khoảng không and thời điểm

Phần đông chưa nghe qua

 • Space of values = “khoảng không những chi phí”

Tuy vậy có nghe qua

 • A range of values = “hàng loạt những chi phí”

Như thế phải dịch là

 • Space of values = “khoảng chừng những chi phí”

and câu trên nên dịch là

Trong toán học, một biến ngẫu nhiên đc định nghĩa là một hàm đo đc (measurable function) xuất phát điểm từ 1 khoảng chừng (những chi phí) Tỷ Lệ tới một khoảng chừng (những chi phí) đo đc nào đấy.

tức là khoảng chừng phương thức giữa (hay những chi phí trung gian) từ khoảng chừng những chi phí rất có khả năng (probable) tới khoảng chừng những chi phí đo đc (chi tiết) (đã không còn phải ước lượng nữa)

Chúng ta nghĩ như thế nào?

–Hai Dang Quang 00:04, ngày 16 tháng bảy năm 2006 (UTC)


Đây thêm 1 định nghĩa nữa trong bài

 • This measurable space is the space of possible values of the variable, và it is usually taken lớn be the real numbers with the Borel σ-algebra.

đc địch là

 • Khoảng không đo đc này là một khoảng không của không ít chi phí khả dĩ của biến, and nó thường coi là những số thực trong đại số ..

thay thế vì, theo tôi đúng chuẩn hơn là

 • Khoảng tầm (những chi phí) đo đc này là một khoảng chừng những chi phí khả dĩ của biến, and nó thường coi là những số thực trong đại số ..

Như thế có minh chứng là người “dịch” bản này từ Anh văn có vẻ không hiểu biết chính content của bài hay là không? Chưa nói tới chuyên môn ngoại ngữ nữa. Rất có thể ở nước ta từ trước vẫn áp dụng là khoảng không nhưng phương thức dịch ấy sẽ tạo cho học viên càng học càng ngố thêm vì bị sự trừu tượng thêm vào, gây cho hình ảnh trong tư duy bị hỗn loạn.

Nên nhớ chữ “biến”, như đã phân tích và lý giải trong bài — là một “ngộ danh” hay như là 1 tên nhầm lẫn, vì nó chính là một hàm số (function) chứ không hẳn là biến số (địa điểm những chi phí rất có khả năng đc giữ lại trong những lúc đo lường và thống kê). Hàm số còn rất có khả năng được nhìn nhận là một công thức, hay tiến trình đo lường và thống kê, and thế nên hàm số (với những tham số, nếu có), cho tất cả chúng ta một trong những chi phí, tùy thuộc theo chi phí của tham số.

–Hai Dang Quang 00:45, ngày 16 tháng bảy năm 2006 (UTC)


“space” = “khoảng không” là phương thức dịch theo từ điển toán học của NXBKHKT 1976 của không ít giáo sư Lê Văn Thiêm, Hoàng Tụy,… đó cũng là thuật ngữ thuộc loại “tiếng mẹ đẻ” của ngành đại số tại nước ta. Tmct 04:00, ngày 16 tháng bảy năm 2006 (UTC)

Cách nhìn phụ thuộc vào sách giáo khoa cũng là một cách nhìn cực tốt, nhưng cũng thật đáng sợ, vì nếu trong 1 gốc rễ nào đấy chứa một lỗ hổng thì lỗ hổng này sẽ mãi mãi sinh tồn nếu tất cả chúng ta không đủ can đảm vùng dậy tự check lại and trất vấn về chất lượng của gốc rễ.
–Hai Dang Quang 11:08, ngày 16 tháng bảy năm 2006 (UTC)

Trong khoa học đặt lại vụ việc là cực tốt tuy nhiên với các thuật ngữ toán học có độ tuổi kha khá thì cũng nên được đặt vụ việc tại sao nhiều nhà toán học Việt Nam lại dịch là như vậy. FYI: tiếng Trung, tiếng Nhật, Quảng Đông đều gọi thuật ngữ space trong toán học là 空間 “khoảng không”. Nguyễn Thanh Quang 11:17, ngày 16 tháng bảy năm 2006 (UTC)

Về bản dịch của Hai Dang Quang[sửa mã nguồn]

Xin nói trước, tôi không chú ý quan tâm từ điển bình thường nói ra sao, văn phong and thuật ngữ toán học đã mở đầu lấn vào máu của tớ từ hồi chín tuổi and chưa lãng ra hồi nào. Tôi viết and nói theo ngôn từ toán học đó, tôi dùng từ điển toán học (NXB khoa học kỹ thuật 1976) chứ không áp dụng từ điển thường.

Tiếp sau đây là một trong những lỗi tôi tạm liệt kê trong phần mở bài:

1[sửa mã nguồn]

 • Biến ngẫu nhiên là một hàm toán học áp dụng để chuyển những công dụng của không ít thí điểm không tồn tại quy luật thành những số lượng.
 • A random variable is a mathematical function that map outcomes of random experiments lớn numbers

Thí điểm = test, “thực nghiệm” mới là “experiment”, lỗi này gặp tương đối nhiều trong bài; “random” dịch là “không tồn tại quy luật” không đúng nghĩa, không hiểu biết sao phương thức tôi dịch sát nghĩa là “ngẫu nhiên” lại chưa được đồng ý; ngôn từ toán học áp dụng “ánh xạ” cho “lớn bản đồ”, dịch thành “chuyển” là không đúng chuẩn.


Tôi biết từ đó được dịch là “ánh xạ”, tuy vậy từ “ánh xạ” không dễ hiểu cho tất cả những người ngoài. Theo cảm quan của tớ trong tiếng Anh thì nó là một “tiến trình” chuyển hóa xuất phát điểm từ 1 hay nhiều tham số cho vào (trong 1 hàm ví dụ điển hình) sang 1 chi phí gì đó. Đúng như định nghĩa của chính bản thân nó trong tiếng Anh mà Trung đã đề ra ở chỗ này:

 • the term bản đồ or mapping is often a synonym for function; = (thuật ngữ) bản đồ hay mapping thường là một từ đồng nghĩa tương quan với hàm
 • a function relates each of its inputs lớn exactly one output. = Hàm contact mỗi chi phí cho vào của chính bản thân nó đến đúng chuẩn một chi phí công dụng.

như thế, với mỗi chi phí vào tất cả chúng ta có đúng một chi phí công dụng. Tính năng của hàm là đo lường và thống kê, chính vì như vậy mà tôi áp dụng chữ chuyển thay thế vì ánh xạ để giảm tính khó hiểu của thuật ngữ.

Câu dịch của bạn:

 • Biến ngẫu nhiên là một hàm toán học với đặc biệt (property/characteristic): nó gán (theo như phương thức bạn dịch là từ assign một chi phí bằng số (a value by number) cho công dụng của một (singular instead of plural) thực nghiệm.
 1. hàm toán học không gán (assign) chi phí, nó chỉ đo lường và thống kê, biến hóa chi phí của tham số sang 1 chi phí mới.
 2. Trong bài tiếng Anh không tồn tại chữ đặc biệt.
 3. assign phải là bổ nhiệm, chữ này trong nguyên câu tiếng Anh không tồn tại, mà bạn thêm vào.
 4. random experiments lớn numbers cả 2 từ đều là số nhiều hiện nay đc chuyển hẳn sang số ít.

Như thế bạn thử nghĩ lại xem, có nên hay là không?

–Hai Dang Quang 11:02, ngày 16 tháng bảy năm 2006 (UTC)

Mình chỉ nói 2 ý: thứ nhất “ánh xạ” đã phổ biến nếu với số người học toán ở nước ta, thứ 2 là Trung văn cũng gọi là 映射 “ánh xạ” hay 射影 “xạ ảnh”. Nguyễn Thanh Quang 11:12, ngày 16 tháng bảy năm 2006 (UTC)

2[sửa mã nguồn]

 • Ví dụ, một biến ngẫu nhiên gì đó rất có khả năng đc dùng để diễn tả những lượt lăn của 1 con súc sắc thăng bằng, mà trong số đó các công dụng khả dĩ của chính bản thân nó chỉ rất có khả năng là những chi phí { 1, 2, 3, 4, 5, 6 }.
 • For example, a random variable can be used lớn describe the process of rolling a fair die và the possible outcomes { 1, 2, 3, 4, 5, 6 }.

không có bất kì ai áp dụng từ “khả dĩ” trong tình huống này, không tồn tại nghĩa “gì đó” trong bản tiếng Anh, cũng không tồn tại số lượng giới hạn “chỉ rất có khả năng”


 • possible outcomes = các công dụng khả dĩ, hay các công dụng rất có khả năng dành được

Nếu tôi phải dịch sát nghĩa – hay nó phương thức khác từng chữ từng chữ một, bỏ quan cảm quan lạ mắt của ngôn từ thì

 • For example, a random variable can be used lớn describe the process of rolling a fair die và the possible outcomes { 1, 2, 3, 4, 5, 6 }. Another random variable might describe the possible outcomes of picking a random person và measuring his or her height.

phải đc dịch là

 • Ví dụ, một biến số ngẫu nhiên rất có khả năng là đc áp dụng để mô tả tiến trình của sự việc lăn một con súc sắc không thiên vị and các công dụng khả dĩ { 1, 2, 3, 4, 5, 6 }. Một biến số ngẫu nhiên khác rất có khả năng mô tả các công dụng khả dĩ trong những công việc chọn ngẫu nhiên một người and đo lường độ cao của ông ấy hay bà ấy.

Thay thế vì câu tôi dịch:

 • Ví dụ, một biến ngẫu nhiên gì đó rất có khả năng đc dùng để diễn tả những lượt lăn của 1 con súc sắc thăng bằng, mà trong số đó các công dụng khả dĩ của chính bản thân nó chỉ rất có khả năng là những chi phí { 1, 2, 3, 4, 5, 6 }. Không chỉ có thế, một biến ngẫu nhiên dị thường rất có khả năng là một biến ngẫu nhiên áp dụng để diễn tả các công dụng khả dĩ trong những công việc tinh lọc một người nào đấy, tùy tiện, rồi đo độ cao của những người đó.

Câu của bạn dịch:

 • Ví dụ, một biến ngẫu nhiên rất có khả năng đc dùng để diễn tả tiến trình thả một con súc sắc công bình and những công dụng rất có khả năng chiếm được { 1, 2, 3, 4, 5, 6 }. Một biến ngẫu nhiên khác rất có khả năng diễn tả những công dụng rất có khả năng của sự việc chọn ngẫu nhiên một người and đo độ cao của những người đó.
 1. thả = release (thả tù nhân), drop (thả bom), turn loose (thả chó)
 2. chọn ngẫu nhiên: không có bất kì ai trong tiếng Việt áp dụng chọn ngẫu nhiên tuy vậy người ta áp dụng chọn tùy tiện hay tùy ý chọn

Đó chính là bản dịch trước tiên của bạn:

 • ‘Ví dụ, một biến ngẫu nhiên rất có khả năng đc dùng để diễn tả tiến trình thả một con súc sắc công bình and những công dụng rất có khả năng { 1, 2, 3, 4, 5, 6 }. Một biến ngẫu nhiên khác rất có khả năng diễn tả những công dụng rất có khả năng của sự việc chọn 1 người ngẫu nhiên and đo độ cao của những người đó. (16:24, ngày 3 tháng năm năm 2006 (sửa))

Mình chỉ khuyên tất cả chúng ta sau khoản thời gian dịch, nên đọc lại bài, không thay đổi cảm quan của 1 người Việt, không làm cho con người lý trí trong tiếng Anh khống chế, and xem lại xem con người Việt trong mình có hiểu and chắp nối ý của không ít câu vào đc không.

Các câu viết đậm trong câu dịch trên của tớ là do tôi muốn bảo đảm an toàn kết cấu and “ý”, dẫn dắt người đọc theo, and cùng theo đó không thay đổi cảm quan như trong câu tiếng Anh đã nói.

–Hai Dang Quang 12:07, ngày 16 tháng bảy năm 2006 (UTC)

Tuyệt đối thuận tình với bạn về việc “không thay đổi cảm quan của 1 người Việt, không làm cho con người lý trí trong tiếng Anh khống chế”. Tôi luôn luôn làm như thế. So với cảm quan tiếng Việt của tớ, cụm từ “chọn ngẫu nhiên” trong số phát biểu về toán/tin cũng tự nhiên như cụm từ “công việc làm ăn tùy tiện” trong ngôn từ từng ngày. Nhân tiện, “tùy tiện” and “tùy ý” nếu có xuất hiện thêm trong văn toán học sẽ sở hữu được nghĩa là “arbitrary” – từ này thì khá là khác với “random”.
Cũng vì cảm quan tiếng Việt nên tôi luôn dịch “let X = 1” là “cho x = 1” (thay thế vì “hãy cho x = 1″ như bạn), and “given x…” là “cho trước x” hoặc “với x cho trước”. Vì đó là văn phong của không ít phát biểu toán học mà tôi thân quen một phương thức không gián đoạn từ rất nhiều trong năm này. Trong những lúc đó, tôi không khi nào dịch văn thường theo phương thức trên.
Vậy vụ việc ở chỗ này chắc vì cảm quan tiếng Việt của tớ rất khác cảm quan của bạn. Tmct 17:40, ngày 16 tháng bảy năm 2006 (UTC)

3[sửa mã nguồn]

 • là một biến mà họ không hề cho nó một chi phí định trước’. Biến ngẫu nhiên không mô tả công dụng chi tiết của 1 cuộc thí điểm gì đó, tuy vậy nó mô tả kỹ năng, mô tả các công dụng chưa định đc bằng những số thực.
 • a random variable cannot be assigned a value; a random variable does not describe the actual outcome of a particular experiment, but rather describes the possible, as-yet-undetermined outcomes in terms of real numbers.

Không tồn tại nghĩa “định trước”; “actual” là trong thực tế xẩy ra, không hẳn “chi tiết” (tiếng Anh phổ biến); từ “mô tả” không phổ biến trong kịch bản toán học này.–Tmct 12:47, ngày 16 tháng bảy năm 2006 (UTC)


 • “actual” là trong thực tế xẩy ra, không hẳn “chi tiết”

Thực tiễn = real, practicable, workable, realistic, practicle, reality (từ điển Việt Anh – Bùi Phụng, trang 1605)
Thật buồn vì khi dịch ngược thì không trúng.
–Hai Dang Quang 13:21, ngày 16 tháng bảy năm 2006 (UTC)

Vâng, đáng buồn là những cuốn từ điển không khi nào cover đc hết những góc độ ngôn từ, hơn thế nữa từ áp dụng lại còn phải nương tựa văn cảnh. Nếu cứ áp dụng từ điển đem dịch xuôi rồi lại dịch ngược thì “Tiếng chuông Thiên Mụ canh gà Thọ Xương” dễ thành “Vk trời đánh một hồi chuông, canh gà nuốt vội hóc xương mấy lần” lắm ;).
“trong thực tế xẩy ra” là tôi nói nôm na từ chữ “thực” (có thật, xẩy ra thật), trong văn cảnh này, người ta hay áp dụng từ “trong thực tế”. Tmct 17:53, ngày 16 tháng bảy năm 2006 (UTC)

4[sửa mã nguồn]

 • measure-theoretic probability theory in the more familiar domain of real-valued functions
 • triết lý Tỷ Lệ về giả thuyết đo lường và thống kê trong môi trường tự nhiên thân quen hơn của không ít hàm số chi phí thực.

trọn vẹn không tồn tại nghĩa “giả thuyết” (hyphothesis) ở chỗ này, bác Làng Đậu đã làm về measure theory đã nói từ này dịch là “triết lý độ đo”, tra google cũng cảm nhận thấy không hẳn “đo lường và thống kê”


measure-theoretic có chữ theoretic vậy nếu dịch là triết lý độ đo thì có mấy điều

 1. cả 2 chữ đó được áp dụng với gạch ngang, ám chỉ nó là tính từ
 2. trong từ điển, measure = (danh từ) là “đo lường và thống kê, đơn vị chức năng đo lường và thống kê, thiết bị đo lường và thống kê (nghĩa bóng) hạn độ, khoanh vùng phạm vi, số lượng giới hạn. Không hề thấy có chữ độ đo
 3. theorectic = (thuộc) triết lý, có nổi biệt triết lý, đc giả định, triết lý suông, không trong thực tế

dịch nghĩa đen

 • measure-theoretic = đo lường và thống kê có đặc thù triết lý, khoanh vùng phạm vi giả thuyết. Nếu đặt là triết lý độ đo thì từ triết lý biến thành danh từ thay thế vì thực chất là tính từ của từ nguyên gốc.

Dịch cả cụm measure-theoretic probability theory

 1. theo như phương thức dịch của Làng Đậu = triết lý sác xuất triết lý độ đo hay triết lý Tỷ Lệ về triết lý độ đo – như thế là tất cả chúng ta nói về hai triết lý, triết lý độ đo đc ra trước rồi triết lý Tỷ Lệ ra sau and có ý bao hàm triết lý trước. Câu dịch vừa sai về ý, vừa sai về ngữ pháp, vừa khó hiểu
 2. Nếu ta đổi chữ theoretic = giả thuyết, hay giả định thì cả câu dịch đáng ra phải nên triết lý Tỷ Lệ có đặc thù giả định đo lường và thống kê – câu này chính bản thân mình tôi dịch cũng sai. Nhưng ít nhất nó mô tả hết tổng thể toàn bộ những từ.

–Hai Dang Quang 12:43, ngày 16 tháng bảy năm 2006 (UTC)

Bác Hai Dang Quang có biết về Measure theory trước lúc bàn bạc? (Xin lỗi vì hỏi thẳng như thế, vì qua bàn bạc của bác chỉ ra một trong những nghi ngờ.) –Á Lý Sa (bàn bạc) 13:05, ngày 16 tháng bảy năm 2006 (UTC)
Tôi có đọc and hiểu nó là một hàm, nhưng chưa chắc chắn phương thức dịch thế nào cho xuôi vì chữ theoretic trong “measure-theoretic
 • a measure is a function that assigns a number, e.g., a “form size”, “volume”, or “probability”, lớn subsets of a given set.

–Hai Dang Quang 13:28, ngày 16 tháng bảy năm 2006 (UTC)

Bạn đọc nhầm chỗ rồi. Measure là một hàm, nhưng “Measure theory is that branch of real analysis which investigates σ-algebras, measures, measurable functions và integrals’”. Đó là cả một ngành khoa học, trong tiếng Việt đc gọi tên là “triết lý độ đo”.
“Measure-theoretic” là biến hóa của cụm danh từ “measure theory” sang dạng tính từ, với nghĩa tương đối đầy đủ là “thuộc về ngành triết lý độ đo”. (Một ví dụ khác là “graph-theoretic” là tính từ bắt nguồn từ “graph theory”). Nhưng khi áp dụng làm tính từ cho 1 ngành hẹp khác, như tình huống “measure-theoretic probability theory”, truyền thống cuội nguồn tạo từ ghép tiếng Việt sẽ rút gọn “thuộc về ngành triết lý độ đo” xuống chỉ từ có “độ đo” mà thôi (né tái diễn từ “triết lý”). Tuy nhiên, đó chỉ là phương thức rút gọn của tớ, chưa cảm nhận thấy Chuyên Viên trong ngành nào confirm phương thức này. Tmct 18:02, ngày 16 tháng bảy năm 2006 (UTC)

Trên đây chỉ là những lỗi trích từ phần thuở đầu (chỉ gồm 07 câu) của bài. Tôi không đủ khả năng liệt kê tổng thể bài. Chỉ xin lấy đúng 1 ví dụ nữa trong phần sót lại:

 • Nếu tất cả chúng ta chứa một biến ngẫu nhiên X trên Ω and một hàm đo đc f: R → R, thì Y = f(X) cũng biến thành là một biến ngẫu nhiên trên Ω, vì kết cấu của không ít hàm số đo đc cũng tồn tại thể đo đc.
 • If we have a random variable X on Ω và a measurable function f: R → R, then Y = f(X) will also be a random variable on Ω, since the composition of measurable functions is also measurable.

“Composition” ở chỗ này không hẳn “kết cấu” mà là “hàm hợp” của hai hay nhiều hàm. Đây là lỗi sai ảnh hưởng đến kỹ năng căn bản về hàm số.


Chữ này đúng là tôi dịch sai, tuy vậy do tra từ điển có chữ cấu trúc. Cảm ơn bạn đã nhắc cho.
–Hai Dang Quang 12:47, ngày 16 tháng bảy năm 2006 (UTC)


Bạn Hai Dang Quang đã chỉnh sửa to về thuật ngữ and văn phong của bài mà đã không còn có bàn bạc. Một đợt nữa, đề xuất bạn tôn trọng quan điểm của không ít người thạo tiếng Việt and thuật ngữ tiếng Việt hơn bạn. Cũng mong bạn cân nhắc những lỗi dịch trên đây trước lúc đánh giá và nhận định về kỹ năng ngoại ngữ y hệt như nội ngữ của những người khác. Tôi ở chỗ này đủ lâu để những cá thể thông thuộc cả 2 ngôn từ and toán học hiểu kỹ năng của tớ đến đâu. Chỉ có những người dân “thông thuộc cả 2 thứ tiếng and hiểu chuyên ngành” mới rất có khả năng Đánh Giá một phương thức đúng cách về kỹ năng dịch của 1 người khác. Mong những Đánh Giá của bạn về người khác từ bây giờ sẽ tiến hành kiểm soát điều hành cực tốt hơn.

Từ khi nhập cuộc dịch tại Wiki, phương thức dịch and văn phong khoa học của tớ đc săm soi không hề ít nhưng chưa cảm nhận thấy bị một cá thể nào điều chỉnh một phương thức đáng chú ý. Chưa cần đến đánh giá và nhận định của cá thể, tôi nhận định rằng đó là một dẫn chứng của sự việc đồng thuận về văn phong and về chất lượng dịch. Trong những lúc đó, bản dịch của Hai Dang Quang có rất nhiều lỗi như đã tạm liệt kê ở trên cao.

Đề xuất những sysop cho trở về phiên bản mới nhất của tớ and khóa lại cho đến lúc tất cả chúng ta bàn bạc xong về những xích míc.

Tmct 03:55, ngày 16 tháng bảy năm 2006 (UTC)

 • Phương pháp thao tác của bạn làm tôi rất không phục. Trong những lúc bạn đề xuất sysop cho trở về phiên bản mới nhất của tớ thì chính tự bạn đã chỉnh sửa, thay thế vì đợi sysop. Bạn đã thao tác này tương đối nhiều lần. Khi tôi sửa bài của bạn, mình chỉ chỉnh lại câu cú phần đông vẫn giữ những từ đúng chuyên môn mà bạn đã viết. Lần này tôi sẽ không còn đổi lại bản dịch của tớ nữa, and tôi vẫn đang còn lòng riêng cảm ơn bạn đã gợi nhắc and cứu tôi học thêm được rất nhiều từ mới trong toán học. Mình chỉ biết là tôi đã làm rất là mình mà thôi. Mong bạn đừng giận tôi vì người đau trong tâm không hẳn là tôi, nhưng lại chính là bạn đấy. Không nên để lại trong tâm mình ác cảm gì nếu với ai. Mong Chúa thứ lỗi cho tôi vì tôi làm bạn khó chịu and mong Chúa cứu nguy bạn khỏi các buồn phiền không đáng chăm chú.–Hai Dang Quang 12:57, ngày 16 tháng bảy năm 2006 (UTC)
Đề xuất bạn Hai Dang Quang không mang tôn giáo vào bàn bạc. Wikipedia không hẳn là địa điểm dành để thông dụng lời cầu nguyện của cá thể, and quan trọng hơn, nó có lẽ rằng không là địa điểm tương thích để người ta lên trên cầu nguyện.–Á Lý Sa (bàn bạc) 13:32, ngày 16 tháng bảy năm 2006 (UTC)

Đề xuất bạn Á Lý Sa chưa được áp đặt hay ngăn cấm quyền độc lập của những người khác. Tôi tôn trọng quan điểm của bạn, and tôi không ngăn cản bạn trò chuyện theo quý phái nào. Bạn cũng nên tôn trọng quan điểm của tớ.–Hai Dang Quang 13:50, ngày 16 tháng bảy năm 2006 (UTC)

Tôi không áp đặt, để hiểu tại sao tôi không áp đặt thì bạn phải học hỏi và chia sẻ thêm về:

 1. Thông lệ về ứng xử:
  1. Trên Wikipedia
  2. Ảnh hưởng đến tôn giáo
 2. Phương pháp cầu nguyện:
  1. Cầu nguyện với ai
  2. Cầu nguyện chỗ nào
  3. Cầu nguyện ra sao
  4. Cầu nguyện để triển khai gì

–Á Lý Sa (bàn bạc) 14:28, ngày 16 tháng bảy năm 2006 (UTC)

Hài hòa[sửa mã nguồn]

Chào chúng ta,

Vụ việc bàn thảo về dịch thuật ngữ chuyên ngành đã là vụ việc của Wikipedia từ các ngày mới có vài trăm nội dung bài viết. Tất cả chúng ta đã có rất nhiều đề xuất của Phan Ba, về căn bản coi trọng sách giáo khoa cho kỹ năng từ lớp 12 đi xuống, and những từ điển chuyên ngành, tạp chí chuyên ngành cho những kỹ năng từ ĐH trở lên.

1 trong các cố gắng để triển khai giảm rủi ro tiềm ẩn mâu thuẫn tranh chấp phương thức dịch thuật ngữ là tạo được những từ điển/list thuật ngữ riêng của Wikipedia and Wikimedia. Trong tình huống này, tại Wikipedia có list thuật ngữ tin học and tại Wiktionary có wikt:Wiktionary:Thuật ngữ toán học Anh-Việt đc khởi thảo dựa vào từ điển toán học Anh Việt 1976 của Nhà xuất bản Khoa học Kỹ thuật nước ta.

Tôi nghĩ, nếu tất cả chúng ta cùng thống nhất áp dụng những list and từ điển đã lập, trong những công việc dịch thuật tại Wikpedia, tất cả chúng ta sẽ tránh khỏi mâu thuẫn tranh chấp. Những từ điển and list đều là wiki, nghĩa là rất có khả năng update and bàn bạc thêm nếu cần. Các từ chưa xuất hiện thì nếu cần áp dụng, tất cả chúng ta thêm vào từ điển and bàn bạc đồng thuận trước lúc áp dụng.

Mong muốn đề xuất đó được sự ủng hộ của không ít bạn.

Lấy ví dụ, dịch “bản đồ” trong kịch bản toán học là gì? Với ví dụ riêng lẻ này rất có khả năng tra en:Bản đồ (mathematics), những các bạn sẽ cảm nhận thấy kết nối giữa ngôn từ đến Ánh xạ. Chúng ta có thể lấy từ điển toán học Anh Việt đã dẫn and cũng tồn tại thể tra đc ra phương thức dịch này. And bạn thêm từ này vào list ở Wikipedia hay thêm mục từ vào Wiktionary; rồi áp dụng nó ở chỗ này khi không có bất kì ai kêu.

Nếu như việc áp dụng mục từ đã đồng thuận ở Wiktionary cho phương thức dịch thuật ngữ toán học được những bạn đồng thuận; tôi sẽ ghi điều đó vào để ý của tập thể nhóm tại Thảo luận Chuyên mục:Cá thể toán học.

Mong tất cả chúng ta cùng thống nhất đc phương thức thao tác chung. – Trần Thế Trung | (bàn bạc) 08:29, ngày 16 tháng bảy năm 2006 (UTC)

Tôi trọn vẹn ủng hộ và cũng đã luôn luôn thao tác trên ý thức đó. Xin phép liệt kê ngắn gọn từ phần quan điểm của Trung.

 1. . So với kỹ năng từ lớp 12 đi xuống: Về căn bản, coi trọng sách giáo khoa nước ta.
 2. . So với kỹ năng từ ĐH trở lên: coi trọng những từ điển chuyên ngành, tạp chí chuyên ngành, phương thức dịch của không ít nhà điều tra nghiên cứu chuyên ngành.
Thêm một chút ít hiểu rõ: coi trọng là ra sao? Trước hết là coi trọng phương thức dịch những thuật ngữ. Tiếp đến là coi trọng văn phong khoa học của ngành đó. Ví dụ, trong 1 kịch bản chi tiết and phổ biến, nếu một dạng kết cấu and ngữ điệu nào đấy là thông dụng trong văn phong tiếng Việt, ta sẽ áp dụng kết cấu đó chứ chớ nên dịch nghĩa từng dần dần tiếng Anh.
Rất cảm ơn Trung đã nhập cuộc hài hòa. Tmct 09:56, ngày 16 tháng bảy năm 2006 (UTC)
Mình vừa thêm mục từ wikt:bản đồ, wikt:space, theo như phương thức thao tác đc đề xuất này.- Trần Thế Trung | (bàn bạc) 08:59, ngày 16 tháng bảy năm 2006 (UTC)

Cảm ơn Trung and Thanh Quang, như thế từ bây giờ tôi bắt buộc phải mãi mãi ngậm hột thị với phương thức dịch Space = Khoảng không and Bản đồ = ánh xạ. {:0)} Thật là đau lòng cuốc cuốc. Ha ha ha!!!!–Hai Dang Quang 13:46, ngày 16 tháng bảy năm 2006 (UTC)


Bạn chớ nên như thế. Ngữ điệu là như thế. Để nói cho tất cả những người khác hiểu, bạn cần phải áp dụng ngôn từ mà người ta hiểu chứ không hẳn ngôn từ mà bạn cho là đúng. Lấy một ví dụ trong thực tế trong ngành Khoa học máy vi tính mà bạn rất thích. Có không ít Chuyên Viên mệnh danh rằng ADA là ngôn từ cực tốt hơn C ở nhiều điểm, bộ an ninh quốc phòng Mỹ – một địa điểm rất đáng để nể trong nghành lập trình tin cậy – cũng tồn tại chung cách nhìn. Nhưng một lập trình viên không hề áp dụng quan điểm này để khăng khăng chỉ dùng ADA mà dường như không áp dụng C, vì anh ta sinh sống tại một trái đất mà C là ngôn từ thông dụng nhất. He must speak C in order lớn survive. Vậy là anh ta đã góp thêm phần làm C đc thông dụng rộng hơn trong những lúc bản thân rất có khả năng không mong muốn điều này.
Lấy ví dụ xấu đi một chút ít cho vui thôi. Chứ thực tế, khi hiểu sâu hơn về những khái niệm “bản đồ” and “space” trong đại số, cộng với hiểu biết Hán-Việt, bạn sẽ không còn câu hỏi nhiều như thế nữa đâu. Chắc lúc còn ở nước ta, bạn chưa học đến toán thượng hạng nên mới có câu hỏi lạ như thế. “khoảng chừng” là một thuật ngữ toán học với nghĩa không giống, mời bạn xem bài khoảng chừng (toán học). Tmct 18:30, ngày 16 tháng bảy năm 2006 (UTC)
LĐ không tuân theo sách dịch nào nhưng hồi đc giảng dạy nội địa (vốn cực tốt nghiệp 4 năm chuyên ngành toán and kế tiếp nối thêm một năm tiếp theo ĐH trước lúc đc sang Đức du học and chuyển vĩnh viển sang ngành tin học thì nghĩa của chữ space trong tình huống này là “khoảng không”. LĐ chưa biết chỗ nào dịch chữ này thành khoảng chừng. Vả lại, có một chương trình năm thứ 4 chuyên về triết lý độ đo có nói đến khoảng không đo đc sách của GS Hoàng Tụy một Chuyên Viên về toán, quý khách rất thuần thục phương thức dịch tiếng Anh sang từ Hán-Việt cùng áp dụng chữ “khoảng không” (từ trước tới thời điểm này LĐ rất khâm phục phương thức dịch chữ của GS này.
LĐ xin miễn bàn thêm. Nếu cần những chúng ta cũng có thể hỏi thăm tìm thêm nơi gọi điện liên lạc của GS Lê Khôi Vỹ hiện là GS toán đại học Missoury, một người đúng chuyên môn nhiều năm về những bài toán Tỷ Lệ and thông kê (đã giải được một bài toán khó TG trong ngành này). Mong muốn GS này hiệu chỉnh dịch hỗ trợ cho. Dĩ nhiên, trong chừng mực nào đấy nếu như bạn tìm kiếm ra sai sót trọn vẹn về nghĩa của chữ space trong toán học thì làm ơn viết bài minh chứng ý của chính bản thân mình LĐ quyết sẽ đọc chúng một phương thức trân trọng. Chúc vui mắt LĐ 22:17, ngày 17 tháng bảy năm 2006 (UTC)

Bài Viết: Thảo luận:Biến ngẫu nhiên là gì? Chi tiết về Thảo luận:Biến ngẫu nhiên mới nhất 2022

Nguồn: blogsongkhoe365.vn

Xem:  Grigorovich I-Z là gì? Chi tiết về Grigorovich I-Z mới nhất 2022

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.