Thái thượng hoàng hậu là gì? Chi tiết về Thái thượng hoàng hậu mới nhất 2022

Đừng nhầm lẫn với Thái hoàng thái hậu.

Thứ bậc Hoàng tộc, Quý tộc and Hiệp sĩ
Mũ miện của Bá tước
Nhà vua & Hoàng hậu
Nữ hoàng & Hoàng tế


Thái hoàng thái hậu
Hoàng thái hậu / Thái thượng hoàng hậu
Hoàng thái phi


Vương thái hậu / Vương đại phi


Quốc vương & Vương hậu
Nữ vương & Vương phu


Thái tử & Thái tử phi
Thế tử & Thế tử tần
Công chúa & Phò mã


Đại Thân vương & Đại Vương phi
Đại Công tước & Đại Công tước phu nhân


Thân vương & Vương phi
Phó vương & Phó vương phi


Q. chúa & Q. mã
Huyện chúa & Huyện mã


Công tước & Công tước phu nhân
Hầu tước & Hầu tước phu nhân
Bá tước & Bá tước phu nhân
Tử tước & Tử tước phu nhân
Nam tước & Nam tước phu nhân


Hiệp sĩ & Nữ Tước sĩ


Thái thượng hoàng hậu (chữ Hán: 太上皇后) là chức vụ để gọi vị Hoàng hậu của Thái thượng hoàng. Chân thành và ý nghĩa của danh vị này, theo triết lý là “vị Hoàng hậu bề trên” trong triều đình phong kiến.

Nhận biết với Hoàng thái hậu[sửa | sửa mã nguồn]

Theo lẽ đôi lúc, khi Nhà vua qua đời, vị quân vương mới, người dân có mối quan hệ dòng dõi với vị quân vương nhiệm kỳ trước, sau khoản thời gian lên ngôi sẽ tôn vị Hoàng hậu của Nhà vua nhiệm kỳ trước là Hoàng thái hậu. Nếu vị Hoàng hậu có chỗ đứng là chị dâu, Nhà vua tiếp sau sẽ tôn thêm phong hiệu để nhận thấy, như điều kiện Khai Bảo hoàng hậu.

Theo triết lý, khi Nhà vua chưa mất mà chỉ thiện nhượng cho những người khác rồi về làm Thái thượng hoàng, thì Hoàng hậu đc gọi là [Thái thượng hoàng hậu]. Khi Thái thượng hoàng mất, thì Thái thượng hoàng hậu mới thành Hoàng thái hậu.

Lịch sử vẻ vang[sửa | sửa mã nguồn]

Trung Hoa[sửa | sửa mã nguồn]

Danh vị này còn có từ thời kỳ rất sớm, tận thời Tây Hán. Theo Hán thư lưu lại, Lưu Thái Công khi là Thái thượng hoàng, chứa một chính phối không rõ họ, đấy là vị Thái thượng hoàng hậu thứ nhất đc chứng nhận trong lịch sử hào hùng. Trong lịch sử hào hùng Trung Hoa, chỉ chứng nhận chính thức có 8 vị Thái thượng hoàng hậu:

200px Sung Kao tsung%27s Empress %28Leaf 9 from Half length Portraits of Sung Emperors and Empresses%29

Hiến Thánh Từ Liệt Hoàng hậu – vị Thái thượng hoàng hậu thời Nam Tống, kế hậu của Tống Cao Tông.

 1. Mỗ thị: kế thê của Lưu Thái Công nhà Tây Hán. Hán Cao Tổ Lưu Bang tôn cha làm Thái thượng hoàng, Mỗ thị làm Thái thượng hoàng hậu.
 2. Hồ thị: Hoàng hậu của Bắc Tề Vũ Thành Đế. Khi Vũ Thành Đế nhường ngôi cho Hậu chủ Cao Vĩ, bà biến thành Thái thượng hoàng hậu.
 3. Mục Hoàng Hoa: Hoàng hậu của Bắc Tề Hậu Chủ Cao Vĩ. Khi Cao Vĩ thiện vị, bà biến thành Thái thượng hoàng hậu.
 4. Trang Hiến Vương Hoàng hậu: Hoàng hậu của Đường Thuận Tông. Những năm Thuận Tông đc tôn là Thái thượng hoàng, bà biến thành Thái thượng hoàng hậu.
 5. Tuyên Mục Hà Hoàng hậu: Hoàng hậu của Đường Chiêu Tông. Những năm Chiêu Tông đc tôn là Thái thượng hoàng, bà biến thành Thái thượng hoàng hậu.
 6. Hiến Túc Trịnh Hoàng hậu: Hoàng hậu của Tống Huy Tông. Những năm Huy Tông đc tôn là Thái thượng hoàng, bà biến thành Thái thượng hoàng hậu.
 7. Hiến Thánh Từ Liệt Hoàng hậu: Hoàng hậu của Tống Cao Tông. Những năm Cao Tông đc tôn là Thái thượng hoàng, bà biến thành Thái thượng hoàng hậu.
 8. Lý Phượng Nương: Hoàng hậu của Tống Quang Tông. Những năm Quang Tông đc tôn là Thái thượng hoàng, bà biến thành Thái thượng hoàng hậu.

Mặc dù thế, quy định tôn phong [Thái thượng hoàng hậu] không phải cứ tuyệt vời nhất. Như Thành Túc Hoàng hậu Tạ thị, Hoàng hậu thứ 2 của Tống Hiếu Tông, khi Hiếu Tông thiện vị cho Tống Quang Tông, bà đc tôn hiệu [Thọ Thành Hoàng hậu; 壽成皇后], mà dường như không phải Thái thượng hoàng hậu. Kế tiếp là Hiếu Trang Duệ Hoàng hậu Tiền thị của Minh Anh Tông, trong năm Anh Tông làm Thái thượng hoàng, đã không còn ghi chép Tiền hậu đc tôn vị thế [Thái thượng hoàng hậu].

việt nam[sửa | sửa mã nguồn]

Tại việt nam, đất nước theo dạng phong kiến của Trung Quốc, danh vị Thái thượng hoàng hậu đã có được đề cập. Mặc dù thế không tồn tại sự thống nhất, vì đa số những Thái thượng hoàng đế sau khoản thời gian thiện nhượng, những vị Hoàng hậu vẫn biến thành Hoàng thái hậu.

Thái thượng hoàng thứ nhất của việt nam là Sùng Hiền hầu, do có con là Lý Dương Hoán đc Lý Nhân Tông bổ nhiệm làm người kế vị, tức Lý Thần Tông. Mặc dù thế, mẹ của Lý Thần Tông là Đỗ phu nhân đc ghi là tôn làm Hoàng thái hậu, ở Động Nhân cung[1]. Khi Lý Huệ Tông nhường ngôi cho Lý Chiêu Hoàng về làm Thái thượng hoàng, thì bà xã ông là Thuận Trinh hoàng hậu đáng lý sẽ biến thành Thái thượng hoàng hậu của triều Lý. Mặc dù thế, không tồn tại ghi chép chứng tỏ Vấn đề này.

Những Nhà vua nhà Trần nhường ngôi về làm Thái thượng hoàng, thì những Hoàng hậu theo lý cũng trở thành đều thành Thái thượng hoàng hậu. Mặc dù thế Vấn đề này lại thêm xích míc ngay trong ghi chép nhà Trần, chẳng hạn như:

 • Quý Tỵ, Trùng Hưng năm thứ 9 (1293), Trần Nhân Tông Trần Khâm nhường ngôi cho Hoàng thái tử Thuyên, tức Trần Anh Tông. Nhà vua tự xưng là Anh Hoàng, tôn Thượng hoàng làm Hiến Nghiêu Quang Thánh Thái Thượng Hoàng Đế, tôn Bảo Thánh hoàng hậu làm Khâm Từ Bảo Thánh hoàng thái hậu.
 • Giáp Dần, Hưng Long năm thứ 22 (1314), Trần Anh Tông nhường ngôi cho Hoàng thái tử Mạnh, tức Trần Minh Tông. Nhà vua tự xưng là Ninh Hoàng, tôn Thượng hoàng là Quang Nghiêu Duệ Vũ Thái Thượng Hoàng Đế; tôn Thuận Thánh hoàng hậu là Thuận Thánh Bảo Từ Thái thượng hoàng hậu.
 • Kỷ Tị, Khai Thái năm thứ 6 (1329), Trần Minh Tông nhường ngôi cho Hoàng thái tử Vượng, tức Trần Hiến Tông. Nhà vua tự xưng là Triết Hoàng, tôn Thượng hoàng là Chương Nghiêu Văn Triết Thái Thượng Nhà vua; tôn Lệ Thánh Hoàng hậu làm Hiến Từ Thái thượng Hoàng hậu.

Vào thời Lê trung hưng, Lê Thần Tông nhượng vị cho Lê Chân Tông, ĐVSKTT ghi chép thể lệ tôn vị như sau:

 • Quý Mùi, Dương Hoà năm thứ 9 (1643), ngày đông, tháng 10, ngày 13 là ngày Quý Dậu, Nhà vua sai Quỳnh công Trịnh Đệ mang tờ cáo nhường ngôi cho Hoàng thái tử Duy Hựu. Thái tử lên ngôi ở Cần Chính điện, khi ấy mới 13 tuổi. Đại xá, đổi niên hiệu là Phúc Thái, tôn Đế lên làm Thái thượng hoàng, tôn Hoàng hậu Trịnh thị làm Hoàng thái hậu, ở Đức Thọ cung. Gia tôn Hoàng thái hậu Trịnh thị làm Thái hoàng thái hậu.

Theo Quốc sử quán triều Nguyễn, khi Thành Thái bị buộc thoái vị, người Pháp đã có thời điểm từng bài viết liên quan thông lệ thoái vị. Lúc đó, triều đình hiện ra theo lệ xưa, Nhà vua thoái vị gọi là Thái thượng hoàng, còn Hoàng đích mẫu gọi là Hoàng thái hậu, Hoàng sinh mẫu gọi Hoàng thái phi. Sau cuối, Thành Thái đc tôn gọi là [Hoàng Phụ Hoàng đế; 皇父皇帝], Hoàng quý phi Nguyễn Thị Vân Anh đc tôn gọi là [Hoàng đích mẫu; 皇嫡母], mẹ đẻ Vua Duy Tân là Nguyễn Thị Định đc tôn gọi là [Hoàng sinh mẫu; 皇生母].

Japan[sửa | sửa mã nguồn]

Cũng theo văn hóa truyền thống Đông Á như việt nam, nhưng lịch sử hào hùng Japan trước đó chưa từng mở ra danh vị Thái thượng hoàng hậu. Trong lịch sử hào hùng, những Thiên hoàng sau khoản thời gian biến thành Thái thượng Thiên hoàng, thì Hoàng hậu (hay Trung cung) đều biến thành Hoàng thái hậu, Hoàng thái phi, Hoàng thái phu nhân, nhưng đại hầu như cũng là xuất gia để đưa hiệu Nữ viện.

Năm 2019, ngày 30 tháng tư, Thiên hoàng Akihito chính thức thoái vị, biến thành Thái thượng Thiên hoàng sau cũng được hơn 200 năm trước đó chưa từng mở ra trong lịch sử hào hùng Japan. Hoàng hậu Michiko đc định tôn xưng danh vị 「Thượng hoàng hậu; 上皇后」, tương đồng với Thái thượng hoàng hậu.

Đọc thêm[sửa | sửa mã nguồn]

 • Hoàng hậu
 • Hoàng thái hậu
 • Thái hoàng thái hậu
 • Thái thượng hoàng

Đọc thêm[sửa | sửa mã nguồn]

 1. ^ ĐVSKTT – Lý Thần Tông bản kỷ:“Kỷ Dậu, [Thiên Thuận] năm đầu tuần [1129], (Tống Kến Viêm năm thứ 3). Ngày xuân, tháng giêng. Ngày Giáp Ngọ, tôn phụ thân là Sùng Hiền hầu làm Thái thượng hoàng and thân mẫu Đỗ thị làm Hoàng thái hậu, ở tại cung Động Nhân.”
 • Đại Việt sử ký toàn thư, kỷ nhà Trần.
 • Khâm định Việt sử thông giám cương mục.

Bài Viết: Thái thượng hoàng hậu là gì? Chi tiết về Thái thượng hoàng hậu mới nhất 2022

Nguồn: blogsongkhoe365.vn

Xem:  Núi Elgon là gì? Chi tiết về Núi Elgon mới nhất 2022

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.