Tập tính thích ứng là gì? Chi tiết về Tập tính thích ứng mới nhất 2022

Trong sinh thái xanh học tập vi, khái niệm tập tính thích ứng (Adaptive behavior) hay hành động thích nghi hay phản ứng máy điều hòa là bất kể hành động nào của động vật hoang dã mà góp phần thẳng trực tiếp hoặc gián tiếp vào chiến thắng sinh sản của 1 thành viên, and cho nên vì thế chịu sự tác động ảnh hưởng của tinh lọc tự nhiên và thoải mái trong cuộc đấu tranh sống sót, đây là một đặc thù công dụng, nhận thức hoặc hành động hữu dụng cho 1 sinh vật trong thiên nhiên môi trường của chính bản thân nó. Kỹ năng của động vật hoang dã để phản ứng một phương thức thích hợp nếu với các đổi thay hay thử thách bằng chứng cho tính phải chăng hay sự phải chăng thực tế về các biện pháp hành động của chính bản thân nó.

Tổng quan[sửa | sửa mã nguồn]

Những ví dụ gồm có chăm lo các thành viên thân thích trong những hành động vị tha, sự chọn lựa các con đực mạnh nhất, khỏe nhất của không ít con cháu and bảo đảm chủ quyền hoặc hậu cung khỏi những kẻ thù của không ít con đực. trái lại, hành động không thích nghi (non-adaptive behavior) là bất kể hành động nào phản tính năng nếu với sự sống còn hoặc chiến thắng sinh sản của 1 thành viên. Những ví dụ có khả năng gồm có những hành động vị tha không chăm lo nuôi nấng cho thành viên thân thích, gật đầu đồng ý trẻ không ảnh hưởng and là cấp bên dưới trong mạng lưới hệ thống phân cấp ách thống trị. Thích ứng thường đc định nghĩa là những chiêu thức tiến hóa cho những vụ việc thiên nhiên môi trường tái phát and sinh sản. Sự độc đáo thành viên thường nảy sinh trải qua cả hành động thích ứng di truyền and không di truyền. Cả 2 đã đc minh chứng là có tác động trong sự tiến hóa của những hành động thích nghi của loài, mặc dầu sự thích nghi không di truyền vẫn là một chủ đề gây tranh cãi xung đột.

Quần thể đổi thay trải qua tiến trình tiến hóa. Mỗi thành viên trong 1 quần thể chứa một tầm quan trọng duy nhất trong thiên nhiên môi trường chi tiết cụ thể của chính bản thân nó. Tầm quan trọng này, thường đc gọi là một hốc sinh thái xanh, chỉ dễ dàng là phương thức một sinh vật sinh sống tại một thiên nhiên môi trường ảnh hưởng tới các thành viên khác. Trải qua không ít dòng đời, sinh vật phải thích nghi với tình huống bao quanh để trở nên tân tiến chỗ đứng thích hợp. Sinh vật sẽ trở nên tân tiến khi các đổi thay trong thiên nhiên môi trường bên phía ngoài xẩy ra. Những loài chiến thắng nhất trong tự nhiên và thoải mái là các loài có chức năng dùng những hành động thích nghi để thiết kế xây dựng kỹ năng trước đây, cho nên vì thế làm tăng ngân hàng nhà nước kỹ năng toàn diện của chúng. Đổi lại, vấn đề đó sẽ cải tổ sự tồn tại and sinh sản toàn diện của chúng. Mặt còn lại, những sinh vật cũng sẽ có thể biểu hiện hành động thích nghi di truyền. Các hành động đó được mã hóa trong gen của chúng và đã được thừa kế từ bố mẹ chúng. Vấn đề này đem về cho những sinh vật tài năng ứng phó với những điều kiện với chính sách phản ứng bẩm sinh của chúng. Dùng những chính sách này, chúng có khả năng phản ứng hợp lí với thiên nhiên môi trường nội ngoại thất mà không cần thiết phải bắt chước.

Tham khảo thêm[sửa | sửa mã nguồn]

 • Ecology và Behavior from Biology: The Unity và Diversity of Life 10th edition. Starr và Taggart 2004. Thompson publishers ISBN 0-534-39746-8
 • Buss, D.M. và Greiling, H. 1999. Adaptive individual differences. Journal of Personality, 67: 209-243.
 • Staddon, J. E. R. (1983). Adaptive Behavior và Learning. Cambridge University Press.
 • Eberhard, M.J.W. 1975. The evolution of mạng xã hội behavior by kin selection. The Quarterly Reviews of Biology, 50: 1-33.
 • Smith, J.M. 1964. Group selection và kin selection. Nature, 201: 1145-1147.
 • Morin, Phường.A., Moore, J.J., Chakraborty, R., Jin, L., Goodall, J. và Woodruff, D.S. Kin selection, mạng xã hội structure, gene flow, và the evolution of chimpanzees. Science, 265: 1193-1201.
 • Parr, L.A. và de Waal, F.B.M. Visual kin recognition in chimpanzees. Nature, 399: 647-648.
 • Peters, J.M., Queller, D.C., Imperatriz-Fonseca, V.L., Roubik, D.W. và Strassmann, J.E. 1999. Mate number, kin selection và mạng xã hội conflicts in stingless bees và honeybees. Proceedings of the Royal Society B, 266: 379-384.
 • Queller, D.C. và Strassmann, J.E. 1998. Kin selection và mạng xã hội insects. Bioscience, 48: 165-175.
 • Krebs, J.R. 1980. Optimal foraging, predation risk và territory defence. Ardea, 68: 83-90.
 • Gese, E.M. 2001. Territorial defense by coyotes (Canis latrans) in Yellowstone National Park, Wyoming: who, how, where, when, và why. Canadian Journal of Zoology, 79: 980-987.
 • De Kort, S.R., Eldermire, E.L.B., Cramer, E.R.A. và Vehrencamp, S.L. (2009). The deterrent effect of birdsong in territory defense. Behavioral Ecology, 20: 200-206.
 • Yasukawa, K. 1981. Tuy nhiên và territory defense in the red-winged blackbird. The Auk, 98: 185-187.
 • Rosell, F. và Nolet, B.A. 1997. Factors affecting scent-marking behavior in Eurasian beaver (Castor fiber). Journal of Chemical Ecology, 3: 673-689.
 • Kohn, D. 1976. Two concepts of adaption: Darwin’s và psychology’s. Journal of the History of the Behavioral Sciences, 12: 367-375.
 • Lande, R. và Arnold, S.J. 1983. The measurement of selection on correlated characters. Evolution, 37: 1210-26.
 • Haldane, J.B.S. 1953. The measurement of natural selection. Genetics, 1: 480-487.
 • Andersson, M. (1995). Sexual Selection. Princeton, New Jersey: Princeton University Press.
 • Barlow, G.W. 2005. How do we decide that a species is sex-role reversed?. The Quarterly Reviews of Biology, 80: 28-35.
 • Kazutaka, O., Masanori, K. và Tetsu, S. 2010. Unusual allometry for sexual kích cỡ dimorphism in a cichlid where males are extremely larger than females. Journal of Biosciences, 35: 257-265.
 • McCormick, M.I., Ryen, C.A., Munday, Phường.L., và Walker, S.Phường.W. 2010. Differing mechanisms underlie sexual size-dimorphism in two populations of a sex-changing fish. PLoS One, 5: e10616.
 • Valdovinos, F.S., Ramos-Jiliberto, R., Garay-Narvaez, L., Urbani, Phường. và Dunne, J.A. 2010. Consequences of adaptive behavior for the structure và dynamic of food webs. Ecology Letters, 13: 1546-1559.
 • Houston, A. và McNamara, J.M. (1999) Models of Adaptive Behavior. Cambridge University Press.

Bài Viết: Tập tính thích ứng là gì? Chi tiết về Tập tính thích ứng mới nhất 2022

Nguồn: blogsongkhoe365.vn

Xem:  Cung Thể Thao Paris là gì? Chi tiết về Cung Thể Thao Paris mới nhất 2022

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.