Mã Đại là gì? Chi tiết về Mã Đại mới nhất 2022

Mã Đại
Ma Dai Qing portrait.jpg

Trần Thương Hầu Mã Đại
Tên
Tự Bá Chiêm (伯瞻)
Thông báo chung
Chức danh Bình Bắc tướng quân

Mã Đại (馬岱) (180-255[cần dẫn nguồn]) tự Bá Chiêm (伯 瞻). Ông là một vị tướng của nước Thục trong thời kỳ Tam Quốc ở China. Trước đây, Mã Đại là một tướng bên dưới quyền của chú mình là Mã Đằng and tiếp nối là Mã Siêu, thiếu niên cả của Mã Đằng (Mã Đại là một cá thể trong gia tộc họ Mã hùng cứ ở vùng Tây Lương), sau khoản thời gian trải trải qua nhiều dạt dẹo, ở đầu cuối ông đã cùng theo với chủ của chính mình là Mã Siêu đầu quân cho Lưu Bị, giao hàng cho nhà Thục.
Mã Đại là một vị tướng đc Gia Cát Lượng tin yêu, ông thường đc giao các trọng trách quan trọng trong số cuộc viễn chinh của nhà Thục (cùng theo với Triệu Vân and Ngụy Diên).
Trước lúc Mã Siêu chết có dặn dò, nhờ cậy Lưu Bị quan tâm, bổ trợ cho Mã Đại vì đây là nhân vật ở đầu cuối trong gia tộc họ Mã (tham khảo thêm phần Mã Siêu). Mã Đại luôn luôn được sự lòng tin của triều đình nhà Thục, bản thân ông cũng là vị tướng có đáng tin cậy trong quân đội Thục, đã góp sức nhiều công lao cho nhà Thục.

Trong Tam quốc diễn nghĩa[sửa | sửa mã nguồn]

 • Hình ảnh bên ngoài: Trong Tam Quốc Diễn nghĩa của La Quán Trung (Bản dịch của Phan Kế Bính) Mã Đại chưa được biểu đạt về hình ảnh bên ngoài chi tiết như một số trong những nhân vật khác. Bức Ảnh của Mã Đại đc diễn tả một cách thức mờ nhạt trải qua chi tiết Mã Đại cưỡi ngựa and cầm một thanh đao quý xông vào đánh Chung Do.[1] Nói tóm lại, hình ảnh của Mã Đại đc đưa ra trong góc nhìn người đọc trải qua các biện pháp hành động, tiếng nói, chiến công là chính.
 • Trận Đồng Quan: Khi Mã Đằng lên kinh đô theo lệnh của Tào Tháo, Mã Đại dẫn 1.000 binh mã đi theo sau. Sau thời điểm biết tin Mã Đằng bị Tào Tháo ám hại (trước đây, Mã Đại đã có lúc từng đưa ra cảnh báo Mã Đằng đừng nên đến Hứa Xương nhưng chưa được đồng ý[2]), Mã Đại đã trốn khỏi sự phong tỏa and truy bắt của Tào Tháo bằng cách thức cải trang thành một lái buôn trốn đi. Mã Đại về đến Tây Lương and đưa tin dữ cho Mã Siêu. Trong trận Đồng Quan, Mã Đại đc cử làm tướng mũi nhọn tiên phong chỉ đạo 15.000 quân đánh thành Trường An. Trong campaign này, Mã Đại cùng theo với Bàng Đức là tướng chỉ đạo đội quân thiết kỵ của quân Tây Lương. Ông cùng theo với Mã Siêu and Bàng Đức đánh nhiều trận thành công ở chỗ này. Tiếp nối, vì bận rộn mưu ly gián của Tào Tháo nên quân Tây Lương bị vượt mặt, Mã Đại cùng theo với Mã Siêu, Bàng Đức and hơn 30 kỵ binh chạy trốn về Lũng Tây.[3]
 • Trận Ký Thành: Sau thất bại nặng nề tại trận Đồng Quan, Mã Đại cùng theo với Mã Siêu, Bàng Đức phụ thuộc vào người Khương khởi binh xâm lăng những vùng đất ở Lũng Tây đã biết thành quân Tào chiếm. Kết cục vẫn thất bại and một lần tiếp nữa cùng theo với Mã Siêu, Bàng Đức chạy vào Hán Trung nương nhờ Trương Lỗ
 • Trận Hà Manh Quan: Theo lệnh của Trương Lỗ, Mã Siêu dẫn quân xâm lăng Tây Xuyên, tiến công Lưu Bị tại cửa ải Hà Manh quan. Mã Đại đc giao trọng trách chỉ đạo quân đánh vào cửa ải and chạm trán với Trương Phi. Mã Đại bị Trương Phi vượt mặt gấp rút sau vài hiệp giao đấu.[4] Đại chiến này, một lần tiếp nữa Mã Đại cùng theo với Mã Siêu bị thất bại, tiếp nối Mã Đại cùng theo với Mã Siêu theo về với Lưu Bị.

Tiếp nối Mã Siêu đc phong là Phiêu kỵ tướng quân, Mã Đại đi kèm Siêu hiệp trợ với Trấn bắc tướng quân Ngụy Diên giữ Hán Trung để địch quân Ngụy.

 • Đánh Nam Trung: Sau thời điểm Mạnh Hoạch giấy binh tiến công vùng Nam Trung, Thừa tướng Gia Cát Lượng của nhà Thục dẫn quân thảo phạt. Mã Đại đc giao trọng trách luân chuyển lương thảo cho quân đội nhà Thục. Trong campaign này, ông đã góp công với những tướng lĩnh nhà Thục bên dưới sự chỉ đạo của Gia Cát Lương cũng trở thành chiến tích bảy lần bắt Mạnh Hoạch.
 • Theo Gia Cát Lượng đánh Ngụy

Quãng thời khắc này coi như là huy hoàng nhất trong đới của Mã Đại. Sau thời điểm Mã Siêu bệnh chết, ông thừa kế nổi tiếng nhà họ Mã, theo Gia Cát Lượng đánh Ngụy. Trong quân Thục khi ấy, ông, Triệu Vân, Ngụy Diên là các vị tướng giỏi nhất, tiếp theo mới là những tướng Khương Duy, Quan Hưng, Trương Bào…

 • Chém Ngụy Diên: Sau thời điểm Gia Cát Lượng chết trong campaign Bắc phạt, Ngụy Diên mưu phản nhưng bị Mã Đại chém chết. Trước đây, ông đã được trao trọng trách theo mưu kế đc Gia Cát Lượng sắp xếp cùng theo với Khương Duy. Lúc Ngụy Diên mưu phản, Mã Đại đã giả theo Ngụy Diên, nhân lúc Ngụy Diên kẽ hở đã chém đầu ông ta.

Nguyên Khổng Minh trao mật kế cho Mã Đại, chỉ đợi Ngụy Diên thét lên, thì nhân lúc đột ngột mà chém chết Diên. Sau Thục đế xét cảm thấy Mã Đại có công giết giặc, đc thăng quan tước của Ngụy Diên.

Chú dẫn[sửa | sửa mã nguồn]

 1. ^ Tam Quốc diễn nghĩa, La Quán Trung, dịch giả Phan Kế Bính, Hồi 58
 2. ^ Tam Quốc diễn nghĩa, La Quán Trung, dịch giả Phan Kế Bính, hồi 57
 3. ^ Tam Quốc diễn nghĩa, La Quán Trung, dịch giả Phan Kế Bính, hồi 58
 4. ^ Tam Quốc diễn nghĩa, La Quán Trung, dịch giả Phan Kế Bính, hồi 65

Bài Viết: Mã Đại là gì? Chi tiết về Mã Đại mới nhất 2022

Nguồn: blogsongkhoe365.vn

Xem:  Hệ thống điện khí hóa đường sắt là gì? Chi tiết về Hệ thống điện khí hóa đường sắt mới nhất 2022

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.