Lưu Tứ Quý là gì? Chi tiết về Lưu Tứ Quý mới nhất 2022

Lưu Tứ Quý

Chức danh

Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Hải Nam

Nhiệm kỳ 1 tháng bốn năm 2017 – nay
&00000000000000040000004 năm, &0000000000000111000000111 ngày
Nhiệm kỳ trước đó La Bảo Minh
Tiếp sau đương nhiệm

Tỉnh trưởng Cơ quan chính phủ Nhân dân tỉnh Hải Nam

Nhiệm kỳ 4 tháng một năm 2015 – 7 tháng bốn năm 2017
&0000000000000002000000hai năm, &000000000000009300000093 ngày
Nhiệm kỳ trước đó Tưởng Định Chi
Tiếp sau Thẩm Hiểu Minh

Cục trưởng Cục Hải dương Chính phủ China

Nhiệm kỳ 12 tháng hai năm 2011 – 29 tháng một năm 2015
&00000000000000030000003 năm, &0000000000000351000000351 ngày
Nhiệm kỳ trước đó Tôn Chí Huy
Tiếp sau Vương Hoành

Thị trưởng Cơ quan chính phủ Nhân dân TP Hạ Môn

Nhiệm kỳ 1 tháng bốn trong năm 2007 – 14 tháng hai năm 2011
&00000000000000030000003 năm, &0000000000000319000000319 ngày
Nhiệm kỳ trước đó Trương Xương Bình
Tiếp sau Lưu Khả Thanh

Thông báo chung

Sinh 18 tháng chín, 1955 (65 tuổi)
huyện Huệ An, tỉnh Phúc Kiến
Đảng phái Đảng Cộng sản China

Lưu Tứ Quý (tiếng Trung: 刘赐贵; sinh ngày 18 tháng chín năm 1955) là chính khách nước Cộng hòa Nhân dân Nước Trung Hoa. Ông hiện là Ủy viên Ủy ban TW Đảng Cộng sản China khóa XIX, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Hải Nam kiêm Chủ nhiệm Ủy ban Thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân tỉnh Hải Nam. Ông từng là Tỉnh trưởng Cơ quan chính phủ Nhân dân tỉnh Hải Nam, Cục trưởng Cục Hải dương Chính phủ China and Thị trưởng Cơ quan chính phủ Nhân dân TP Hạ Môn, tỉnh Phúc Kiến.

Tiểu sử[sửa | sửa mã nguồn]

Thân thế[sửa | sửa mã nguồn]

Lưu Tứ Quý là người Hán sinh ngày 18 tháng chín năm 1955, người Huệ An, Tuyền Châu, tỉnh Phúc Kiến.[1]

giáo dục và đào tạo[sửa | sửa mã nguồn]

Tháng tám năm 1981 đến tháng tám năm 1983, Lưu Tứ Quý theo học lớp giảng dạy cán bộ tại Trường Đảng Tỉnh ủy Phúc Kiến.

Tháng chín năm 1994 đến tháng 12 năm 1996, ông theo học chuyên ngành quản lý điều hành kinh tế tài chính lớp chính quy, Học viện chuyên nghành Hàm thụ thuộc Trường Đảng TW Đảng Cộng sản China.

Tháng 10 năm 2000 đến tháng 10 năm 2002, ông theo học lớp chương trình học điều tra và nghiên cứu sinh chuyên ngành san hô khoa hải dương tại ĐH Hạ Môn.

Tháng chín năm 2001 đến tháng một năm 2002, ông theo học lớp nâng cấp tại Trường Đảng TW Đảng Cộng sản China.

Tháng ba năm 2003 đến tháng một năm 2005, ông theo học chuyên ngành chủ nghĩa cộng đồng khoa học lớp điều tra và nghiên cứu sinh tại chức ở Trường Đảng TW Đảng Cộng sản China.

Công danh[sửa | sửa mã nguồn]

Tháng hai năm 1973, thời kỳ Phương thức mạng Văn hóa truyền thống, Lưu Tứ Quý là giới trẻ tri thức nhập cuộc đội chế tạo ở nông thôn tại đại đội Ngoại Thạch, công xã Hồng Đôn, huyện Thiệu Vũ, tỉnh Phúc Kiến and từng tiếp đón Bí thư Chi bộ Đoàn đại đội Ngoại Thạch, Bí thư Chi bộ Đảng đại đội Ngoại Thạch. Tháng 12 năm 1973, Lưu Tứ Quý du nhập Đảng Cộng sản China. Tháng 10 năm 1976, ông là cán sự công xã Hồng Đôn rồi Bí thư Đoàn Người trẻ tuổi Cộng sản công xã Hồng Đôn and Phó Bí thư Đảng ủy công xã Hồng Đôn. Tháng chín năm 1979, ông đc chỉ định làm Bí thư Đảng ủy Công xã Hồng Đôn, Chủ nhiệm Ủy ban Phương thức mạng công xã Hồng Đôn.

Tháng bảy năm 1983, Lưu Tứ Quý đc vận chuyển làm Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy kiêm Bí thư Ủy ban Chính trị Quy định Huyện ủy Thiệu Vũ nay là TP cấp huyện Thiệu Vũ, tỉnh Phúc Kiến. Tháng 10 năm 1983, Lưu Tứ Quý đc chỉ định giữ chức Phó Bí thư Huyện ủy Thiệu Vũ. Tháng hai năm 1986, ông đc vận chuyển làm Phó Bí thư Huyện ủy Quang Trạch, tỉnh Phúc Kiến. Tháng 10 năm 1988, ông đc chỉ định giữ chức Bí thư Huyện ủy Quang Trạch.

Tháng ba năm 1993, Lưu Tứ Quý chuyển qua hoạt động và sinh hoạt trong tổ chức triển khai Đoàn Người trẻ tuổi Cộng sản tỉnh Phúc Kiến và đã được chỉ định làm Phó Bí thư Sở tại Đoàn Người trẻ tuổi Cộng sản Tỉnh ủy Phúc Kiến tức Phó Bí thư Sở tại Tỉnh Đoàn Phúc Kiến kiêm Quản trị Hội Liên hiệp Người trẻ tuổi tỉnh Phúc Kiến.

Tháng ba năm 1997, ông đc chỉ định làm Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Phủ Điền, Phó Thị trưởng Sở tại Cơ quan chính phủ nhân dân TP Phủ Điền. Tháng tám năm 1998, ông đc chỉ định giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Phủ Điền kiêm Phó Thị trưởng Sở tại Cơ quan chính phủ nhân dân TP Phủ Điền. Tháng 12 năm 1999, ông thôi kiêm nhiệm chức danh Phó Thị trưởng Sở tại Cơ quan chính phủ nhân dân TP Phủ Điền.

Tháng ba năm 2000, Lưu Tứ Quý đc vận chuyển làm Cục trưởng Cục Hải dương and Ngư nghiệp tỉnh Phúc Kiến. Tháng năm năm 2002, ông đc chỉ định giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Long Nham, Phó Thị trưởng Cơ quan chính phủ nhân dân TP Long Nham cùng theo đó tạm quyền Thị trưởng thành và cứng cáp phố Long Nham. Tháng 12 năm 2002, ông chính thức đc bầu làm Thị trưởng Cơ quan chính phủ nhân dân TP Long Nham. Tháng sáu năm 2005, Lưu Tứ Quý đc chỉ định giữ chức Bí thư Thành ủy Long Nham. Tháng hai trong năm 2007, ông đc vận chuyển làm Phó Bí thư Thành ủy Hạ Môn cùng theo đó tạm quyền Thị trưởng Cơ quan chính phủ nhân dân TP Hạ Môn, tỉnh Phúc Kiến. Tháng bốn trong năm 2007, ông chính thức đc bầu giữ chức danh Thị trưởng Cơ quan chính phủ nhân dân TP Hạ Môn.[2]

Ngày 12 tháng hai năm 2011, Lưu Tứ Quý đc chỉ định giữ chức danh cá thể tổ Đảng Bộ Khoáng sản Đất đai, Cục trưởng Cục Hải dương Chính phủ China thuộc Bộ Khoáng sản Đất đai China. Ngày 14 tháng 11 thời điểm năm 2012, tại phiên bế mạc của Đại hội Đảng Cộng sản China đợt thứ 18, ông đc bầu làm Ủy viên Ủy ban Check Kỷ luật TW Đảng Cộng sản China khóa XVIII (CCDI).[1]

Tháng ba năm trước đó, China cải sinh cơ quan chỉ đạo của chính phủ, Cục Hải dương Chính phủ China sẽ thi công trách nhiệm thực hiện luật pháp biển sau sự lãnh đạo của 1 cơ quan mới mang tên “Cục Công an biển China (MPB)” and Lưu Tứ Quý đc chỉ định làm Chính ủy Cục Công an biển China (MPB) kiêm Cục trưởng Cục Hải dương Chính phủ China.[3]

Tháng 12 năm 2014, ông đc vận chuyển làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Hải Nam, Bí thư tổ Đảng Cơ quan chính phủ nhân dân tỉnh Hải Nam.[4] Ngày 4 tháng một năm 2015, Lưu Tứ Quý đc chỉ định làm quyền Tỉnh trưởng Cơ quan chính phủ Nhân dân tỉnh Hải Nam thay cho ông Tưởng Định Chi.[5] Ngày 13 tháng hai năm 2015, ông chính thức đc bầu giữ chức danh Tỉnh trưởng Cơ quan chính phủ nhân dân tỉnh Hải Nam.

Ngày một tháng bốn năm 2017, Lưu Tứ Quý đc chỉ định làm Bí thư Tỉnh ủy Hải Nam.[6][7] Ngày 19 tháng năm năm 2017, tại Hội nghị đợt thứ sáu của Đại hội đại biểu nhân dân khóa V tỉnh Hải Nam, ông đc bầu kiêm nhiệm chức danh Chủ nhiệm Ủy ban Thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân tỉnh Hải Nam.[8] Ngày 24 tháng 10 năm 2017, tại Đại hội Đảng Cộng sản China đợt thứ XIX, Lưu Tứ Quý đc bầu làm Ủy viên Ủy ban TW Đảng Cộng sản China khóa XIX.[9] Ngày 31 tháng một năm 2018, tại Hội nghị đợt thứ nhất của Đại hội đại biểu nhân dân khóa VI tỉnh Hải Nam, ông đc bầu tái đắc cử chức danh Chủ nhiệm Ủy ban Thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân tỉnh Hải Nam.[10]

Tham khảo[sửa | sửa mã nguồn]

 • Tỉnh trưởng Cơ quan chính phủ Nhân dân
 • Bí thư Tỉnh ủy (China)
 • Tỉnh trưởng Cơ quan chính phủ Nhân dân tỉnh Hải Nam
 • Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Hải Nam

Đọc thêm[sửa | sửa mã nguồn]

 1. ^ aă

  “Lưu Tứ Quý”. Trung Quốc Vitae. Truy vấn ngày 6 tháng một năm 2015.

 2. ^ “海南省省长刘赐贵升任省委书记 罗保铭不再担任”. 中国经济网. 1 tháng bốn năm 2017.
 3. ^ “China muốn quản “9 con rồng” trên Biển Đông”. Báo Dân trí. 9 tháng bốn năm trước đó. Truy vấn ngày 20 tháng một năm 2018.
 4. ^ “刘赐贵候任海南省长”. 财新网. Bản gốc tàng trữ ngày 30 tháng 12 năm 2014. Truy vấn ngày 30 tháng 12 năm 2014.
 5. ^ “刘赐贵任海南省代理省长”. 网易. Truy vấn ngày 4 tháng một năm 2015.
 6. ^ “刘赐贵任海南省委书记 林铎任甘肃省委书记”. 新华社. ngày một tháng bốn năm 2017.
 7. ^ “习近平亲信刘赐贵当选海南省委书记 “航天少帅”袁家军任浙江代理省长”. 博闻社. ngày 29 tháng bốn năm 2017.
 8. ^ “刘赐贵当选海南省人大常委会主任,沈晓明当选省长”. 澎湃新闻. Truy vấn ngày 20 tháng năm năm 2017.
 9. ^ “Danh sách of members of the 19th CPC Central Committee”. Xinhua News Agency. ngày 24 tháng 10 năm 2017.
 10. ^ 刘赐贵当选海南省六届人大常委会主任 沈晓明当选海南省省长

Bài Viết: Lưu Tứ Quý là gì? Chi tiết về Lưu Tứ Quý mới nhất 2022

Nguồn: blogsongkhoe365.vn

Xem:  5+ video hướng dẫn sử dụng samsung pay - Đây là cách mình dùng điện thoại Android

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.