Ðoàn Kiểm Ðiểm là gì? Chi tiết về Ðoàn Kiểm Ðiểm mới nhất 2022

Ông Đoàn Kiểm Điểm (?-1940) là người cương trực, con của 1 viên thừa phái, nguyên quán thuộc tỉnh Tỉnh Lạng Sơn.

Công danh sự nghiệp[sửa | sửa mã nguồn]

Ông Đoàn Kiểm Điểm thông Hán Văn and Pháp văn, đã có lúc từng xuất ngoại. Năm 1930, ông trở về nước sinh hoạt cách thức mạng; không được bao lâu, ông Điểm bị thực dân Pháp bắt and đầy ra Côn Hòn đảo.[1]

Ông vốn là cựu học sinh sinh viên trường Võ bị Hoàng phố.[2]

Sau thời điểm cuộc khởi nghĩa Tỉnh Yên Bái (Yên Báy) thất bại, theo lệnh những nhà cách thức mạng lão thành VN, ông Đoàn Kiểm Điểm từng ba lần vượt biên giới giới Trung-Việt về tìm ông Nguyễn Thái Học. Ba lần gặp, ba lần ông Điểm bị ông Học cự tuyệt lời mời tạm lánh mặt để dưỡng sức and chờ một thời cơ sinh hoạt tiện lợi hơn. Dù rằng hiện nay đang bị lùng bắt một cách thức ráo riết, ông Nguyễn Thái Học vẫn nhất định ở lại nội địa để thường xuyên cuộc tranh đấu chống thực dân Pháp. Sau này là các lời ông Nguyễn Thái Học nói với ông Đoàn Kiểm Điểm:

Thôi! Kiểm Điểm! Anh hãy về thưa lại

Cùng những người dân đã chẳng ngại xa xôi,

Đã ba lượt sai anh qua biên ải,

Vượt muôn trùng sông núi đến tìm tôi:

“Nguyễn Thái Học khó vâng lời chỉ dạy,

Xin cảm ân các bạn cố khuyên mời”.

Việc nước non nợ chi người gánh vác,

Nợ chi người lỗi lạc and tài ba,

Người này chết còn bao nhiêu kẻ khác

Thông suốt nhau tranh đấu cho dân ta.

Thái Học chết vẫn không hư đại cuộc

Tôi đã có lúc từng cạn xét lẽ gần xa.

Tôi không hề cam tâm rời đất Việt

Khi muôn dân quằn quại giữa đau thương,

Tôi không hề đành lòng đi trốn chết

Lúc đồng đội xông xáo chốn sa trường,

Tôi không hề bỏ những người dân tuấn kiệt

Trong ngục tù, đang nát thịt tan xương.

Thà ở lại xông pha trong khói đạn

Cho kiếm hờn uống máu đối thủ ta,

And tranh đấu đến khi trong xán lạn

Giống Lạc Hồng vui hát khải hoàn ca.

Hoặc lấy chết để tạ lòng các bạn

Đã vì tôi lăn lóc giữa phong ba.

Thôi Kiểm Điểm! Anh hãy về thưa lại

Cùng những người dân đã chẳng ngại xa xôi,

Đã ba lượt sai anh qua biên ải,

Vượt muôn trùng sông núi đến tìm tôi:

“Nguyễn Thái Học khó vâng lời chỉ dạy,

Xin cảm ơn các bạn cố khuyên mời”.[3]

Cuối thời điểm tháng 9 năm 1940, ông Đoàn Kiểm Điểm cùng rất nhiều cá thể khác thuộc tổ chức triển khai “Việt Nam Phục quốc Bè bạn Hội” gồm hàng nghìn người, tiến xâm chiếm thành Tỉnh Lạng Sơn. Nghĩa quân cầm cự nhiều tháng, tiếp đến ông and hàng nghìn bằng hữu khác bị thực dân Pháp bắt giết cùng theo với thủ lĩnh Trần Trung Lập.[4]

Chú thích[sửa | sửa mã nguồn]

[1] Hoàng Văn Đào. VN Quốc dân Đảng_Lịch sử đấu tranh cận đại 1927-1954. Nhà sách Khai Trí, Saigon, 1970, tr. 136.

[2] Hoàng Văn Đào. Sđd, tr. 207.

[3] Hồn Việt, Nhà xuất bản Đuốc Việt, Saigon, 1950.

https://www.thivien.net/%C4%90%E1%BA%B1ng-P.%C6%B0%C6%A1ng/L%C3%B2ng-ng%C6%B0%E1%BB%9Di-%C4%91%E1%BA%A3ng-tr%C6%B0%E1%BB%9Fng/poem-uZ7jNdmaqW4RK_86U1eLVQ

[4] Hoàng Văn Đào. Sđd, tr. 136, 208.

Chú thích[sửa | sửa mã nguồn]

Xem thêm[sửa | sửa mã nguồn]

Bài Viết: Ðoàn Kiểm Ðiểm là gì? Chi tiết về Ðoàn Kiểm Ðiểm mới nhất 2022

Nguồn: blogsongkhoe365.vn

Xem:  Ames, Iowa là gì? Chi tiết về Ames, Iowa mới nhất 2022

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.