Địa hình là gì? Chi tiết về Địa hình mới nhất 2022

Bài này viết về nói về mặt đất. So với điều tra nghiên cứu hình dạng and nổi bật của Trái Đất, xem Địa hình học.

220px AYool topography 15min

Địa hình xã hội 3 chiều

220px World map

Map địa hình xã hội

Địa hình, phần bề mặt đất với những vấn đề phía trên mặt của chính bản thân nó như dáng đất, chất đất, thủy hệ, lớp thực vật, đường giao thông vận tải, điểm người dân, những địa vật… Trong quân sự chiến lược, địa hình đc nhận định theo nổi bật dáng đất, kỹ năng cơ động, trường hợp quan sát, ngụy trang and những trường hợp tự nhiên và thoải mái khác.

Sức ảnh hưởng[sửa | sửa mã nguồn]

Địa hình nổi[sửa | sửa mã nguồn]

Địa mạo học[sửa | sửa mã nguồn]

Binh pháp Tôn Tử[sửa | sửa mã nguồn]

Binh pháp Tôn Tử, Tôn Vũ chắc chắn: “Không nắm rõ địa hình rừng núi, đầm lầy, v.v.. thì không còn cầm quân tác chiến” and “Không sử dụng hướng đạo (người dẫn đường) thì không đã có được ưu thế về địa hình”.

Trong 13 Thiên của Binh pháp Tôn Tử, ông đã đoạt Thiên thứ 10 bàn riêng về địa hình. Trong những số ấy, ông không phân chia địa hình theo đặc thù tự nhiên và thoải mái (như rừng núi, sông ngòi, đầm lầy, bình nguyên, v.v..) mà đã phối kết hợp địa hình với các vấn đề khác ví như thời tiết, khí hậu, v.v.. để điều tra nghiên cứu and tạo thành sáu tổng hợp địa hình là: “thông”, “quải”, “chi”, “ải”, “hiểm”, “viễn”.

  1. Vị trí ta rất có khả năng qua, địch rất có khả năng tới gọi là thông. Tác chiến trên địa hình đó cần được chiếm trước điểm trên cao, mở đường vừa lòng phục vụ hầu cần – kỹ thuật, để mà đánh, thì thắng.
  2. Vị trí trải qua dễ, quay trở về khó gọi là quải. Tác chiến trên địa hình này, nếu địch chưa sẵn sàng chuẩn bị, thì ta đánh; nếu địch có sẵn sàng chuẩn bị thì ta chớ đánh. Vì tiến lên đánh thì dễ, mà thoái lui thì khó.
  3. Ta ra không lợi; địch ra cũng không lợi, gọi là chi. Tác chiến trên địa hình này, nếu địch mồi ta, ta cũng chớ đánh. Ta phải mồi địch ra nửa chừng mà đánh thì mới lợi cho ta.
  4. Tác chiến trên địa hình ải. Nếu quân ta đến trước, thì giữ những nẻo đường chờ địch. Nếu địch tới trước ải mà giữ những nẻo đường, thì ta chớ đánh. Nếu địch không giữ những nẻo đường, thì ta đánh.
  5. Tác chiến trên địa hình hiểm. Nếu ta đến trước, thì giữ chỗ cao mà chờ địch. Nếu địch đến trước, đã sở hữu giữ điểm trên cao, thì ta nên rút lui, chớ đánh.
  6. Viễn, là Vị trí địch and ta phương pháp xa nhau, đánh thì không lợi.

Người làm tướng phải xét rõ 6 địa hình trên.

Địa hình là để hỗ trợ cho binh, cho nên vì thế nghĩa vụ của những người tướng là: Xét xét địa hình hiểm hay bằng, gần hay xa, để suy xét sức địch, mà tạo nên ta thắng. Biết rõ vấn đề này mà đánh thì thắng. Chưa biết rõ mà đánh, thì thua.

Tôn Tử đã chỉ rõ tầm quan trọng của vấn đề địa hình để giành thành công trong cuộc chiến tranh, là: Biết binh ta rất có khả năng đánh nhưng chưa hiểu địch rất có khả năng đánh hay là không, thế thì chỉ biết thắng chứa một nửa. Biết địch rất có khả năng đánh nhưng chưa hiểu binh ta rất có khả năng đánh hay là không, thế thì chỉ biết thắng 1/2. Biết rất có khả năng đánh đc địch nhưng không rõ địa hình rất có khả năng đánh hay là không, thế cũng chỉ biết thắng 1/2.

Tìm hiểu thêm[sửa | sửa mã nguồn]

  • Địa hình học
  • Hình thái địa chất học
  • Mô hình chiều cao số

Xem thêm[sửa | sửa mã nguồn]

  • SG Toàn tập (tập 3, tr535-537), Nhà xuất bản Chính trị tổ quốc, Thủ đô hà nội-2000

Bài Viết: Địa hình là gì? Chi tiết về Địa hình mới nhất 2022

Nguồn: blogsongkhoe365.vn

Xem:  Zale calycanthata là gì? Chi tiết về Zale calycanthata mới nhất 2022

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.