Đệ Tứ Quốc tế tại Việt Nam là gì? Chi tiết về Đệ Tứ Quốc tế tại Việt Nam mới nhất 2022

220px Flag of the Struggle Group.svg

Hiệu kỳ Trăng Câu Đệ Tứ Đảng.

Trăng Câu Đệ Tứ Đảng (tiếng Pháp: La Partie Trotskyste du Vietnam, PTV) là tên thường gọi một trào lưu cộng sản theo đường lối Trotskyist (định hướng “cách thức mạng trực thuộc” do Trotsky ra đời, để chống lại đường lối “cách thức mạng vô sản trong 1 đất nước” của Stalin). Lãnh tụ Cộng sản Đệ Tứ Việt Nam là Tạ Thu Thâu. Trong lịch sử hào hùng của chủ nghĩa cộng sản thế kỷ XX, Việt Nam thuộc số ít những nước là Vị trí mà chủ nghĩa Trotsky tạo ra trào lưu vững mạnh. Những chỉ đạo and phần lớn cá thể của chủ nghĩa Trotsky tại Việt Nam đã trở nên Đảng Cộng sản Việt Nam bài trừ từ thời điểm tháng 10 năm 1945.[1][2]

Lịch sử vẻ vang[sửa | sửa mã nguồn]

Ra đời[sửa | sửa mã nguồn]

Năm 1929, Tạ Thu Thâu nhập cuộc định hướng chính trị Trotskyist tại Pháp. Năm 1930, Tạ Thu Thâu and những bằng hữu bị trục xuất về nước vì nhập cuộc vào cuộc biểu tình trước điện Elysée (dinh Người cai trị đất nước Pháp) để phản đối thực dân Pháp xử tử những đồng chí Việt Nam Quốc dân Đảng nhập cuộc khởi nghĩa Tỉnh Yên Bái. Báo Thiếu nữ tân văn 3 Tháng Bảy 1930 có phản hồi event này: “Ngày 22 Mai, hồi ba giờ chiều, độ một trăm con người giới trẻ Annam biểu tình ở trước điện Elyése, lúc đó chính là lúc quan Giám quấc đương nghị sự về cái án xử tử 39 nhà cách thức mạng Bắc kỳ…Truyền đơn của hai đảng cộng sản Annam; một là đảng Trotsky, là đảng cực tã; hai là đảng sô viết, đều là tỏ cái thực trạng Đông dương…Mấy tháng nay những đảng viên cộng sản Annam thông thường sẽ có truyền đơn nói về việc Đông Dương; nhóm nhiều cuộc biểu tình để phản kháng những án xử tử đã nhắc đến ở trên; and sau hết có tổ chức triển khai ra một chiếc Ủy hội phấn đấu. Ủy hội trước thời gian ngày biểu tình ở điện Elysée có mời đảng viên của phái Trotsky. Phái nầy có đến, and có hứa sẻ hiệp nhau lại đi phát biểu. Annam về đảng Trotsky chuyển động nhiệt huyết lắm. Bọn nầy trí thức rộng, am hiểu tiếng Pháp and tiếng Nam, rất sành về việc tổ chức triển khai. Gia thế của mình khá to, cho nên vì thế hai tờ báo cộng sản cực tả tại đây là báo Vérité and Lutte des classes, dễ cho họ chứa một vị thế to trong sự ngôn luận. Mấy bây giờ, hai tờ báo ấy đăng nhiều bài của mấy đảng viên Annam, nói về thực trạng Đông Dương, tóm lại rằng cuộc cách thức mạng bên ấy nợ một bộ sáng kiến (système idéologique). Trước thời điểm ngày biểu tình, họ có dán quảng cáo, dán rồi là cảm nhận bị lột mất, and người đi dán bị dẫn về bót giam 2 tiếng đồng hồ. Họ cũng luôn có phát truyền đơn để gọi lao động thế gới. And lại thêm một tờ tuyên ngôn so với Chính phủ nước nhà, and so với bần dân thế gới, khi phát giấy cũng luôn có xẩy ra vài việc như là việc đánh nhau với cùng một người ở hiệu cơm Pékin, rất kịch liệt. Ngoài hai đảng, còn tồn tại Đông Dương học sanh tổng hội rất là sinh hoạt. Hội viên vài trăm con người, chắc chưa phải đều là cộng sản hết: có một số người về đảng quấc dân; có một số người định hướng về trái đất; tuy vậy bao nhiêu truyền đơn đã phát ra mấy tháng nay đều phải sở hữu một chiếc bùng cháy là định hướng về bần dân.”[3]

Năm 1931, Tạ Thu Thâu ra đời nhóm Trotskyist tại miền Nam, tác động của tập thể nhóm Trotskyist nhanh lẹ mở rộng. Những nhóm Trotskyist có Tả trái lập, Tả cách thức mạng Tháng Mười, Đông Dương cộng sản, chống lại đường lối Quốc tế Đệ Tam. Cũng trong thời gian này phái Stalinist (Đệ Tam) của Nguyễn Văn Tạo and Dương Bạch Mai bắt tay với nhóm Trotskyist lấy tờ báo La Lutte (Tranh đấu) làm cơ quan đấu tranh (với tòa soạn đặt tại đường Lý tự Trọng hiện giờ). Trong thời kỳ hợp tác và ký kết từ thời điểm năm 1934-1937 nhóm La Lutte nhập cuộc ứng cử vào Cộng đồng TP and Cộng đồng Quản hạt Nam Kỳ. Cả Đệ Tam and Đệ Tứ đều phải sở hữu người đắc cử (Nguyễn Văn Tạo, Trần Văn Thạch). Trước cuộc bầu cử Cộng đồng đô thị tháng bốn and 5 năm 1933, Nguyễn An Ninh tập hợp Nguyễn Văn Tạo (cộng sản Stalinist), Tạ Thu Thâu, Phan Văn Chánh, Huỳnh Văn Phương (cộng sản trái lập Trotskyist), Trần Văn Thạch and Lê Văn Thử (tình cảm Trotskyist), Trịnh Hưng Ngẫu (một người vô chính phủ nước nhà) lập “Sổ lao động” and ra tờ báo La Lutte.[4]

Sinh hoạt[sửa | sửa mã nguồn]

Tham khảo thông báo: La Lutte

Năm 1932, ba nhóm hợp nhất trong tổ chức triển khai Tạ Thu Thâu, nhưng đến năm 1933 tách thành nhóm Tranh đấu and nhóm Tháng Mười. Nhóm Tranh đấu hợp tác và ký kết với Đảng Cộng sản Đông Dương. Ở Hà Nội Thủ Đô, một tổ gọi là nhóm “Tháng Mười” (nhận biết với nhóm Tranh đấu), còn được gọi là Liên đoàn Cộng sản quốc tế hay Nhóm Leninist Bolșevic do Hồ Hữu Tường chỉ đạo, có những cơ sở Hà Nội Thủ Đô, Hải Phòng Đất Cảng, Vinh, ra báo Tháng Mười, từ 1931 đến 1936.

Năm 1937, Stalin công bố phải đào thải các thành phần Trotskyist. Năm 1938, các đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam (Đệ Tam) rút khỏi nhóm La Lutte. Những người dân Cộng sản Đệ Tứ thường xuyên xuất bản tờ La Lutte and thêm mục tiếng Việt. Sau thời điểm việc hợp tác và ký kết giữa Đệ Tứ and Đệ Tam sụp đổ 2 bên công kích cho nhau. Đệ Tứ chỉ trích các cách nhìn của Đệ Tam như: “tiến hành chủ nghĩa trái đất trong 1 nước”, “chính sách độc đảng”, ” cơ chế manh động trong cuộc nổi dậy Xô viết Nghệ Tĩnh”, “sùng bái Stalin”. Đệ Tam bảo rằng Trotskyist đã không còn gì là một định hướng chính trị mà biến thành “một đàn chó săn cho phát xít Nhật and phát xít quốc tế“. Tháng tám năm 1938, trên tờ Thông tin của Chiến trường Dân chủ Đông Dương (dập khuôn theo Chiến trường hạng tầm trung bên Pháp, Chiến trường gồm ba đảng SFIO -Trái đất Quốc tế Lao động; Đảng Thông tin (cộng sản, Đệ Tam Quốc tế); and đảng Thời buổi này (cấp tiến trái đất)) huy động:”củng cố biện pháp hành động chiến đấu để đánh đổ quân phát sít and tay sai của chính bản thân nó là quân tờ rốt kít phá hoại” and báo trào phúng Vịt đực phản hồi “Chiến trường dân chủ chống Chiến trường cối xay” vì họ thời điểm này không tìm kiếm cảm nhận đối thủ cạnh tranh.

Theo anh Nguyễn Văn Trấn, Tạ Thu Thâu thảo một bản đề xuất đại khái định gửi cho Chiến trường hạng tầm trung một bức tối hậu thư hạn “trong khoảng ba tháng” phải phát hành cho dân chúng Đông Dương các quyền chủ quyền dân chủ, bằng không. La Lutte sẽ huy động quần chúng công kích tới cùng. Còn nhóm Đệ Tam thì cho: Chiến trường hạng tầm trung Pháp vừa mới thành công trong vụ tuyển cử and vì thế mới có chính phủ nước nhà của một số trong những đảng trong chiến trường ấy lên cầm quyền nội những. Còn máy bộ cai quản Chính phủ vẫn nắm trong lòng bàn tay giai cấp tư bản and quyền lực phản động vẫn tồn tại rất mạnh. Vậy những chính phủ nước nhà Blum y như Sôtăng không thế nhồi lại một cục với Chiến trường hạng tầm trung đc. And dầu chứa một Chính phủ nước nhà Chiến trường hạng tầm trung ra đời đúng theo như hình ảnh của Chiến trường hạng tầm trung tựa như những tình huống đã định trong nghị quyết Quốc tế Cộng sản đi nữa, thì chính phủ nước nhà ấy cũng không hẳn là chính phủ nước nhà vô sản chuyên chính hay là chính phủ nước nhà công nông chuyên chính, mà nó chỉ là một chính phủ nước nhà chống phát xít, chống cuộc chiến tranh ủng hộ chủ quyền chủ quyền, đòi cải tổ hoạt động cho dân chúng[5], and cho nhóm Đệ Tứ là “phá hoại”, and kỳ thị.

Báo trào phúng Vịt đực, có nhắc một chi tiết “ông Tiến, Tiếp, Diên (Khuất Duy Tiến, Nguyễn Đình Tiếp, Võ Đức Diên, ba đại diện thay mặt Chiến trường Dân chủ của phái đệ Tam Cộng sản, trái đất cấp tiến, trái đất) đã trúng cử nghị viên kinh tế rồi, bạn bè công nông công kiêng ba ông này đi bộ tễu ở những phố, đến sân vườn hoa Cửa Nam (Hà Nội Thủ Đô) gặp “tên” tơ -rốt – kít Huỳnh Văn Phương thì anh chị em đều xông cả lại vấn đáp and xỉ vả”, cho nhóm đệ Tứ “rủ các “người” trước đây vào phe đất nước trái đất hay bảo hoàng”. Báo Vịt đực dẫn lại Nhật báo, cơ quan Ốtkít ở Nam Kỳ có tin báo về cuộc biểu tình ở Hà Nội Thủ Đô: “phái Talin làm cuộc biểu tình ở Hà Nội Thủ Đô. Ngay khi ấy phái Ốtkít bèn kéo nhau làm cuộc biểu tình chống lại. Trong cuộc sung đột ấy có 49 người bị tóm gọn, trong những này còn có 9 đảng viên Ốtkít. Sau thời điểm bị tóm gọn về bóp toàn bộ đều đc thả ra”. Vào thời điểm này tranh cử ở Bắc Kỳ, một bên là nhóm cộng sản đệ Tam quốc tế, nhóm trái đất (đảng viên Đảng Trái đất Pháp ở Đông Dương), nhóm trái đất cấp tiến của tư sản, tiểu tư sản (đứng về hạng tầm trung, về sau không ít người là cá thể Việt Nam Quốc dân Đảng) chọi bên bảo hoàng (“đất nước”) của giới phong kiến, bên cạnh đó là nhóm quốc xã, Trốtxkít. Ở Nam Kỳ nhóm đệ Tam and đệ Tứ thuở nào kết nối chọi nhóm lập hiến của tư sản, về sau nhóm đệ Tam lại kết nối với nhóm lập hiến chọi nhóm đệ Tứ.

Các chỉ đạo Đệ Tam cũng cho người Trotskyist đã chỉ điểm cho Pháp bắt người của mình. Nguyễn Văn Tạo tách ra lập tổ chức triển khai riêng năm 1939, sau thời điểm Đệ Tứ dành được thành công trong bầu cử ở Nam Kỳ, còn Đệ Tam thì không. Nhóm Đệ Tứ dành được 3 ghế trong cuộc bầu cử ngày 30 tháng bốn, and ngày 18 tháng năm đã gửi thư cho Trotsky, thông tin thành công to trước đồng chí toàn bộ những nhóm tư sản and Stalinist (Chiến trường Dân chủ Đông Dương). Sau bầu cử, Xứ ủy Nam Kỳ của Đảng cộng sản đã phê phán Nguyễn Văn Tạo kết nối với Đảng Lập hiến, vì vậy thất bại.

Tờ Thời buổi này, ông Trần Văn Lai tường thuật cuộc bầu cử: “Từ thời điểm ngày có nghị viên quản hạt tới nay, chưa lúc nào có bóng một người của giai cấp cần lao ra tranh cử. Cái nghị viện tối cáo ấy giành riêng cho bọn nhà giàu and nhất là cho bọn người trong đảng lập hiến, một chánh đảng có quyền lực nhất ở Nam kỳ and hiện nay đã đến ngày đổ nát…Quần chúng bị đảng Lập hiến phỉnh lừa mấy lần đã chán nản và bi quan… nhờ thế mà Thâu Thạch Tạo, Mai đc đem vào Cộng đồng đô thị. Nhóm Tranh đấu rồi cũng chia rẽ làm hai: thêm nhóm Dân chúng. Trong thời điểm này bọn Chiểu, Lam, Khá, Thuận,.v.v…nghĩa là bọn đại biểu nhà giàu ở viện quản hạt cùng hợp tác và ký kết với nhóm Tranh đấu. Nhưng chưa thành thì bọn ấy thình lình rút tên ra làm cho hai nhóm cực tả là Dân chúng and Tranh đấu bị giam giữ khám. Thế là từ đó, nhóm Tranh đấu (Đệ Tứ quốc tế) nghịch hẳn với nhóm Dân chúng (Đệ Tam quốc tế). Trông rất rõ ràng những đồng chí hai nhóm cực tả ấy đã có lúc từng quyết tử vào tù ra khám, nên dân chúng Nam kỳ hiện giờ rất là tin tưởng, nhất là nhóm Dân chúng của phái Đệ Tam đc dân cầy lục tỉnh hoan nghênh, vì nhóm ấy có phái người đi cổ động. Còn giới trẻ tri thức ở Nam kỳ, nhất là Saigon, Chợ to, Gia định thì chỉ tin tưởng nhóm Đệ Tứ thôi…Đáng chăm chú nhất là những nhà ứng cử ở Q. nhì. Trong các số đó có toàn bộ 11 nhà ứng cử ra tranh…găng nhau hơn cả là hai sổ trạng sư Vương Quang Nhường and Nguyễn Đăng Liêng cực hữu, and sổ Tranh đấu Tạ Thu Thâu, Trần Văn Thạch, Phan Văn Hùm cực tả…Chính phủ lại gây cản trở dễ cho sổ cực tả…Hai ông (Thạch, Thâu) cùng những tổ chức triển khai thợ thuyền khác đánh điện tín ra ông toàn quyền ở Hà Nội Thủ Đô and qua ông Tổng trưởng Bộ thuộc địa phản đối sự vô lý…Cuộc tuyển cử kỳ nhất, cử tri không đi bầu đến hơn phân nửa…cho nên vì thế dù rằng kỳ nhì ông Ng.phan long (mà từ rất lâu người ta hết tin tưởng) ra tranh and cùng theo đó nhóm Dân chúng cũng đưa Dương Bạch Mai and Nguyễn Văn Tạo,…cốt để chia bớt số thăm của sổ Tranh đấu, đặng cho sổ Vương Quang Nhường nghĩa là cho bọn của rất nhiều nhà tư bản sai ra đắc cử. Nhưng…cử tri ở Q. nhì đều bỏ cho sổ Tranh đấu hết…Bầu cho sổ Tranh đấu, cử tri Q. nhì chỉ cốt muốn đem vào nghị viện những người dân cách thức mệnh…,muốn đuổi ra bên ngoài các ông nghị câm mà ông thống đốc Pagès đã bảo…”những ông chỉ đại diện thay mặt cho bọn nhà giàu thôi“…,muốn cho cái cơ chế cai quản hẹp hòi tại đây giải phóng và mở rộng thêm,…dân xứ này đặng vui vẻ…and thực lòng hợp tác và ký kết với chính phủ nước nhà, để đảm bảo non sông. Thế thôi, chứ người cử tri không còn nghĩ đến and nhận biết chủ nghĩa Cộng sản đệ Tứ quốc tế hay Đệ Tam quốc tế gì cả[6].

Năm 1939 hai nhóm Tranh đấu and Tháng Mười hợp nhất danh nghĩa trong Đảng Đệ Tứ quốc tế. Năm 1939, tờ La Lutte bị cấm sinh hoạt. Tạ Thu Thâu bị xử năm năm tù, muời năm quản thúc. Tháng 10 năm 1940, Tạ Thu Thâu bị đày ra Côn Hòn đảo cùng theo với Nguyễn An Ninh, Phan Văn Hùm, Trần Văn Thạch, Hồ Hữu Tường…

Năm 1944, sau thời điểm đc trả chủ quyền những người dân Cộng sản Đệ Tứ thường xuyên sinh hoạt. Một hội nghị tổ chức triển khai Tháng Tám năm 1944, and Tranh đấu and Liên đoàn cộng sản quốc tế (ICL) tái tổ chức triển khai tại miền Bắc bỏ lỡ sự không tương đồng (nhiều đảng viên ICL đồng ý chấp thuận hợp nhất với Đảng cộng sản Đông Dương), ra đời Trăng câu đệ Tứ đảng. Tại miền Bắc, năm 1941, Lương Đức Thiệp lập Nhóm Hàn Thuyên năm 1941, and 1945 lập Đảng Trái đất Thợ thuyền Việt Bắc, ra tờ Chiến đấu[7].

Tháng Tám 1945 nhóm Tranh đấu ủng hộ Chiến trường Quốc gia Thống nhất (một đồng chí nhiều tổ chức triển khai thân Nhật, nhưng có ý giành chủ quyền khi Nhật đầu hàng Đồng chí, sau sáp nhập Việt Minh). Trong lúc ICL chính sách theo Việt Minh, (như Trương Tửu, Lê Văn Siêu…). Dẫu sao những nhóm đệ Tứ không cuốn hút không ít người ủng hộ (trừ một khoảng thời gian ở TP Sài Gòn -Chợ To), chỉ là những nhóm nhỏ dại, and sau Cách thức mạng một số trong những nhập cuộc những cấp chính quyền sở tại liên hiệp ở vài bản địa một ngắn ngày…

Ngay sau thời điểm cấm Đại Việt Quốc dân Đảng sinh hoạt, Việt Nam Dân chủ Cộng hòa tố cáo những người dân Trotskyist (nhóm La Lutte and nhóm Đồng minh Cộng sản Quốc tế) là đối thủ cạnh tranh của bản thân mình. Đảng cộng sản Đông Dương and những người dân Trotskyist từ rất lâu đã chỉ trích nhau là tay sai đế quốc. Mặc dù vậy xung đột của hai nhóm này trước năm 1945 chỉ dấu hiệu bằng báo mạng, diễn giả, truyền đơn. Sau năm 1945, hai nhóm tranh cãi về việc tiến hành cách thức mạng trái đất and cách thức đối phó với sự Đồng Minh đổ xô vào Nam Kỳ. Những người dân Trotskyist muốn tiến hành ngay lập tức 1 cuộc cách thức mạng trái đất and vũ trang quần chúng chống lại đội quân Đồng Minh còn Đảng cộng sản Đông Dương muốn tiến hành giải phóng dân tộc bản địa trước rồi làm cách thức mạng trái đất cùng theo đó thỏa hiệp với Đồng Minh để giành chủ quyền từng bước một.[2]

Bị sát hại[sửa | sửa mã nguồn]

Ngày 7 and 8 tháng chín năm 1945, một số trong những cá thể Trotskyist cùng giáo đồ Phật giáo Hòa Hảo nhập cuộc 1 cuộc tiến công đẫm máu nhưng bất thành nhằm mục đích vào những cá thể Việt Minh ở Cần Thơ. Họ tổ chức triển khai 1 cuộc biểu tình của khoảng tầm 20.000 giáo đồ Phật giáo Hòa Hảo với những khẩu hiệu “Võ trang quần chúng chống thực dân Pháp. Tẩy uế những thành phần thúi nát trong ủy ban Hành chánh Nam bộ“. Việt Minh kêu gọi đội quân Giới trẻ Tiền phong bắn vào đoàn biểu tình khiến không ít người chết and bị thương.[2]

Ngay tiếp đến, Dương Bạch Mai tống giam những người dân Trotskyist tại TP Sài Gòn. Binh lính Anh tìm cảm nhận họ đêm 22/9/1945 and giao nộp cho tất cả những người Pháp.[2] Sau thời điểm đc thả, những người dân Trotskyist tổ chức triển khai tiến công quân Anh, Pháp theo lời huy động Nam Bộ kháng chiến của Ủy ban Kháng chiến Nam Bộ do Trần Văn Giàu cầm đầu. Trong 1 đợt tổng rút quân của đội quân kháng chiến Nam Bộ thời điểm giữa tháng 10/1945, Đảng cộng sản Đông Dương đã truy tìm, bắt giữ and hành quyết một cách thức có mạng lưới hệ thống khoảng tầm 20 chỉ đạo phe Trotskyist trong những số ấy có Phan Văn Hùm, một chỉ đạo có đáng tin cậy của phe Trotskyist. Các nhân vật chính yếu của Cộng sản Đệ Tứ như Tạ Thu Thâu, Phan Văn Hùm, Phan Văn Chánh, Trần Văn Thạch bị Việt Minh giết. Hoạt động vui chơi của Cộng sản Đệ Tứ tại Việt Nam xem là chấm hết năm 1946. Các cá thể Trotskyist khác phải dựa dẫm Hòa Hảo and những đảng phái đất nước khác ở Đồng bằng trung du sông Cửu Long.[2]

Tại miền Bắc, những chính quyền sở tại bản địa đc lệnh phát giác, bắt giữ and tống giam những người dân Trotskyist tuy Chính phủ nước nhà Việt Nam Dân chủ Cộng hòa không ra văn bản nào cấm đội quân này sinh hoạt. Đến năm 1946, những người dân Trotskyist tại miền Bắc đã không còn gì là mối sốt ruột so với chính quyền sở tại hoặc đã không còn gì người Trotskyist nào bị phát giác. Trên báo mạng, từ Trotskyist vẫn thường xuyên lộ diện là để cảnh cáo các nhân viên cấp dưới Chính phủ công khai minh bạch phàn nàn đồng lương còn thiếu sống hay những người dân dám đấu tranh để người lao động kiểm soát và điều hành nhà máy sản xuất, nhà máy.[8]

Chú thích[sửa | sửa mã nguồn]

 1. ^

  Alexander, Robert J. (1991), “Vietnamese Trotskyism”, [http://www.marxists.org/history/etol/writers/alex/works/in_trot/index.htm International Trotskyism 1929–1985: A documented analysis of the movement], Transcribed by Johannes Schneider (February, 2001) with permission from Duke University Press, Box 90660, Durham, NC 27708: Duke University Press Quản lý điều hành CS1: khu vực (kết nối)

 2. ^ aăâbcDavid G. Marr, Vietnam: State, War, và Revolution (1945–1946), page 408 – 409, California: University of California Press, 2013
 3. ^ Phụ Nữ Tân Văn ngày 3 Tháng Bảy 1930, tr.12
 4. ^ Ngo Van, ‎Ken Knabb, ‎Helene Fleury In the Crossfire: Adventures of a Vietnamese Revolutionary – AK Press 2010, p.56
 5. ^ NGUYỄN VĂN TRẤN: AI CHIA RẼ NHÓM LA LUTTE? Nhóm Le Peuple xuất bản, 1938
 6. ^ Ngày Nay ngày 20 Tháng Năm 1939
 7. ^ Ngo Van, ‎Ken Knabb, ‎Helene Fleury In the Crossfire: Adventures of a Vietnamese Revolutionary, p.178
 8. ^ David G. Marr, Vietnam: State, War, và Revolution (1945–1946), page 409-410, California: University of California Press, 2013

Bài viết liên quan[sửa | sửa mã nguồn]

 • Hồ sơ Đệ Tứ Quốc tế Việt Nam Tàng trữ 2009-04-19 tại Wayback Machine

Bài Viết: Đệ Tứ Quốc tế tại Việt Nam là gì? Chi tiết về Đệ Tứ Quốc tế tại Việt Nam mới nhất 2022

Nguồn: blogsongkhoe365.vn

Xem:  Hữu Thỉnh là gì? Chi tiết về Hữu Thỉnh mới nhất 2022

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.