Dấu huyền là gì? Chi tiết về Dấu huyền mới nhất 2022

Dấu huyền là gì? Chi tiết về Dấu huyền mới nhất 2022 | blogsongkhoe Skip lớn nội dung

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia

Bước đến điều phối
Bước đến search

À, Ằ, Ầ à, ằ, ầ
È, Ề, Ì è, ề, ì
Ò, Ồ, Ờ ò, ồ, ờ
Ù, Ừ ù, ừ

Dấu huyền trong tiếng Việt là một dấu thanh nằm tại vị trí trên một vài nguyên âm.[1] Khi viết ở trên cao nguyên âm thì dịch âm tiếng đó với giọng xuống. Dấu huyền viết bằng một gạch ngang chéo xuống từ trái sang phải.

Những ngữ điệu khác[sửa | sửa mã nguồn]

Một vài ngữ điệu khác trên toàn cầu cũng áp dụng “dấu huyền” trong cách thức viết nhưng rất có thể mang công dụng khác không thuộc khoanh vùng dấu thanh. Thí dụ như Tiếng Ý thì áp dụng dấu huyền để tại vị cách thức nhấn âm tiết trong những khi tiếng Anh áp dụng dấu huyền (thường trong thể thơ) để biến nguyên âm câm thành nguyên âm bật tiếng.

Tham khảo[sửa | sửa mã nguồn]

 • Dấu hỏi
 • Dấu sắc
 • Dấu nặng
 • Dấu ngã

Tìm hiểu thêm[sửa | sửa mã nguồn]

Kết nối ngoài[sửa | sửa mã nguồn]

 • Diacritics Project – All you need lớn design a font with correct accents
 • ASCII và Unicode quotation marks – “Please do not use the ASCII grave accent as a left quotation mark”
 • Keyboard Help – Learn how lớn create world language accent marks và other diacriticals on a computer

Bảng vần âm chữ Quốc ngữ

Aa Ăă Ââ Bb Cc Dd Đđ Ee Êê Gg Hh Ii Kk Ll Mm Nn Oo Ôô Ơơ P quận Rr Ss Tt Uu Ưư Vv Xx Yy

Bảng vần âm Latinh căn bản của ISO

Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo P quận Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz

Những chữ có dấu huyền ( ◌̀ )

Àà Ằằ Ầầ Èè Ềề Ì ì Ǹǹ Òò Ồồ Ờờ Ùù Ừừ Ẁẁ Ỳỳ

Tham khảo

 • Biến thể
 • Chữ số
 • Cổ tự học
 • List những vần âm
 • Dấu câu
 • Dấu phụ
 • ISO/IEC 646
 • Lịch sử vẻ vang
 • Unicode

Từ khóa: Dấu huyền, Dấu huyền, Dấu huyền

blogsongkhoe – C.ty dịch vụ SEO từ khóa giá thành rẻ, SEO từ khóa, SEO toàn diện định vị lên Top Google đáng tin cậy bài bản, đáng tin cậy, công dụng.

Nguồn: Wikipedia

Bài Viết: Dấu huyền là gì? Chi tiết về Dấu huyền mới nhất 2022 Nguồn: blogsongkhoe365.vn
Xem:  Tung là gì? Chi tiết về Tung mới nhất 2022

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.