Danh sách tục ngữ tiếng Việt/M là gì? Chi tiết về Danh sách tục ngữ tiếng Việt/M mới nhất 2022

Tục ngữ tiếng Việt A Ă B C D Đ E G H I K L M N O P. quận R S T V X Y 

Mạnh vì gạo, bạo vì tiền[sửa | sửa mã nguồn]

Deutsch: Geld regiert die Welt. Wer viel Geld hat, hat auch Macht / Einfluss.

English: Money talks. Money makes the world go round.

Manh áo không cũng trở nên thầy tu[sửa | sửa mã nguồn]

Deutsch: Geld regiert die Welt. Wer viel Geld hat, hat auch Macht / Einfluss.

English: Clothes do not make a man.

Măng mọc có lứa, người ta có thì[sửa | sửa mã nguồn]

Deutsch: Alles hat seine Zeit.

English: For everything there is a season.

Mèo đàng, chó điếm[sửa | sửa mã nguồn]

Xem Ăn chơi đàng điếm

1 bàn tay không vỗ nên tiếng kêu[sửa | sửa mã nguồn]

Deutsch: Zum Tango gehören immer zwei.

English: it takes two lớn tango.

Một cánh én bé dại chẳng cũng trở nên ngày xuân[sửa | sửa mã nguồn]

Chớ nên nhận định trên mức cần thiết một bộc lộ tích cực và lành mạnh.

Deutsch: Eine Schwalbe macht noch keinen Sommer.

English: One swallow does not make a summer.

Một giọt máu đào hơn ao nước lã[sửa | sửa mã nguồn]

Những người dân có mối quan hệ máu mủ, huyết thống cùng với nhau thì bao giờ cũng khá được quý trọng hơn người không quen.

Deutsch: Blut ist dicker als Wasser.

English: Blood is thicker than water.

Một mũi tên trúng hai đích[sửa | sửa mã nguồn]

Deutsch: Zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen.

English: Lớn kill two birds with one stone.

Một niềm vui bằng mười thang thuốc bổ[sửa | sửa mã nguồn]

Deutsch: Lachen ist die beste Medizin.

English: Laughter is the best medicine.

Muộn còn hơn không[sửa | sửa mã nguồn]

Deutsch: Besser spät als gar nicht.

English: Better late than never.

Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên[sửa | sửa mã nguồn]

Deutsch: Der Mensch denkt, Gott lenkt.

English: Man proposes, God disposes.

Mất bò mới lo làm chuồng[sửa | sửa mã nguồn]

Deutsch: Verlust der neuen Rindfleisch lo Schuppen

English: Loss of new beef lớn shed

Bài Viết: Danh sách tục ngữ tiếng Việt/M là gì? Chi tiết về Danh sách tục ngữ tiếng Việt/M mới nhất 2022

Nguồn: blogsongkhoe365.vn

Xem:  Miên dâm là gì? Chi tiết về Miên dâm mới nhất 2022

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.