Ba mươi sáu kế là gì? Chi tiết về Ba mươi sáu kế mới nhất 2022

STT Mưu kế Giải nghĩa Điển cố Thắng chiến kế 1 Man thiên quá hải
(瞞天過海)
Giấu trời qua biển, tận dụng sương mù để lẩn trốn Gia Cát Lượng sử dụng một biến thể là kế Thuyền cỏ mượn tên để lừa lấy tên của Tào Tháo trong trận Xích Bích. 2 Vây Ngụy giúp Triệu
(圍魏救趙)
Né Vị trí địch mạnh nhất, đánh vào Vị trí hiểm yếu khiến địch phải rút về. Trong Trận Quế Lăng thời Chiến Quốc, Bàng Quyên đem quân nước Ngụy tiến công nước Triệu rất gấp. Nước Triệu cầu giúp nước Tề. Tôn Tẫn, bạn học cũ của Bàng Quyên, bày kế cho nước Tề đem quân vây kinh đô nước Ngụy. Y rằng Bàng Quyên phải kéo quân về giải vây, nước Triệu đc giúp. 3 Tá đao sát nhân
(借刀殺人)
Mượn dao giết người, mượn tay người khác để giết đối thủ Thời Tam Quốc, Tào Tháo ghét Nễ Hành tính tình ương bướng không chịu khuất phục bèn cử ông ta đến chầu Lưu Biểu, cốt là để Lưu Biểu ghanh đua mà giết đi, Tháo không mang danh hại người tài. Lưu Biểu cũng không chịu được nổi Nễ Hành, áp dụng chính kế của Tào Tháo, cử Nễ Hành sang hầu Hoàng Tổ. Nễ Hành miệng không ngưng chê bai, sau cuối cũng trở nên Hoàng Tổ chém. 4 Dĩ dật đãi lao
(以逸待勞)
Lấy nhàn để đối phó với mỏi mệt Trong Trận Phì Thủy, Phù Kiên đem 1.000.000 quân tiến công nhà Tấn. Mặc dù vậy Tạ An, Tạ Huyền nắm rõ lòng tin Dĩ dật đãi lao nên sử dụng quân Tấn thấp hơn nhưng tinh luyện, có trật tự, đc nghỉ dưỡng, đánh cho Phù Kiên đại bại. 5 Sấn hỏa đả kiếp
(趁火打劫)
Lợi dụng tranh thủ nhà cháy mà đánh cướp, tận dụng lửa để biện pháp hành động Trước trận Xích Bích, Lưu Bị chỉ là một lãnh chúa nhỏ dại nắm trong lòng bàn tay một thành Tương Dương người thưa quân ít. Tận dụng thất bại của Tào Tháo ở Xích Bích, Lưu Bị tung quân chiếm Kinh Châu rồi từ đó cách tân và phát triển quyền năng ngang bằng với Tào Tháo, Tôn Quyền. 6 Thanh Đông kích Tây
(聲東擊西)
Dương Đông kích Tây, vờ đánh 1 hướng nhưng thực tế là đánh hướng ngược lại Sau trận Xích Bích, Gia Cát Lượng cho quân đốt lửa trong đường hẻm Hoa Dung để Tào Tháo nghi vấn rằng quân Lưu Bị sử dụng kế dương Đông kích Tây rồi chọn chính đường Hoa Dung để lâm vào tình thế bẫy của quân Quan Vũ. Địch chiến kế 7 Vô trung sinh hữu
(無中生有)
Không tồn tại mà làm thành có Trong trận Phì Thủy, để khỏa lấp sự chênh lệch to về quân số, Tạ An, Tạ Huyền tung quân Tấn tiến công sớm đội quân quân Tần của Phù Kiên để khởi tạo ra cảm nghĩ rằng quân Tấn hầu như không hề thua kém gì quân Tần, lại gửi thư cho Phù Kiên ý kiến đề xuất quân Tần lùi lại để Tấn sang sông, quyết chiến một trận. Quân Tần trong lúc lui quân vì hỗn loạn nên đội hình tan rã, giẫm đạp lên nhau mà chết không hề ít (Phong thanh hạc lệ, Thảo mộc giai binh: tưởng tiếng gió, tiếng hạc, cỏ cây là quân Tấn đang tấn công). 8 Ám độ Trần Thương
(暗渡陳倉)
Chọn con phố, phương thức thức tiến công mà không có ai nghĩ tới Thời Hán – Sở tranh hùng, Lưu Bang bị Hạng Vũ ép vào đóng quân trong vùng Ba Thục hẻo lánh khó ra đc Tập Đoàn Cafe Trung Nguyên. Hàn Tín bèn bày kế vờ sửa đường sạn đạo nhưng lại ngầm dẫn quân đi đường núi hiểm trở để đánh úp ải Trần Thương, mở đường ra Tập Đoàn Cafe Trung Nguyên cho quân Hán. 9 Cách thức ngạn quan hỏa
(隔岸觀火)
Đứng phương thức bờ để nhìn lửa cháy, để yên cho phe đối lập tự náo loạn Sau Trận Quan Độ, Viên Thiệu đại bại trước Tào Tháo rồi chẳng bao lâu qua đời. Những con của Viên Thiệu là Viên Thượng, Viên Hy chạy tới nương nhờ Công Tôn Khang. Có một số người khuyên Tào Tháo thừa thắng tiến công để bắt nốt Viên Thượng, Viên Hy. Nhưng Tào Tháo nhận định rằng không cần vội vì sớm muộn gì trong nội bộ địch cũng luôn có loạn và cũng đã cho rút quân. Quả nhiên Công Tôn Khang cảm nhận Tào Tháo rút quân bèn chém đầu Viên Thượng, Viên Hy and xin hàng Tào Tháo. Thời buổi này thường bắt gặp là kế ‘Tự tình tiết’. 10 Tiếu lý tàng đao
(笑裡藏刀)
Cười nụ giấu dao, lập mưu kín đáo không để phe đối lập biết Tể tướng của Đường Huyền Tông là Lý Lâm Phủ có vẻ ngoài and cách xử sự rất là hòa nhã, thân thiết nhưng thực tế lại là người rất là nham hiểm, sử dụng mọi âm mưu để triệt hạ những địch thủ chính trị khác. Biện pháp hành động của Lý Lâm Phủ về sau đc diễn tả bằng câu thành ngữ “Miệng nam mô, bụng bồ dao găm” (“Khẩu mật phúc kiếm”, 口蜜腹剑).
Xem:  Chiến dịch Tĩnh Nan là gì? Chi tiết về Chiến dịch Tĩnh Nan mới nhất 2022
11 Lý đại đào cương
(李代桃僵)
Mận chết thay đào, đưa người khác ra thế thân gánh vác tai ương cho bản thân mình Thời Tam Quốc, Tào Tháo đi đánh trận xa nhà đưa theo con số to quân sĩ. Quân lương dần cạn kệt, lòng quân xê dịch, hỗn loạn. Tào Tháo bèn sử dụng kế mượn cái đầu của quan thủ kho lương với lí do tham ô quân nhu nhằm mục tiêu yên lòng quân. Nhưng thực tế đó là kế hình nhân thế mạng. 12 Thuận thủ khiên dương
(順手牽羊)
Thuận tay bắt dê, phải lợi dụng tranh thủ nắm lấy thời cơ phía trong tầm tay Thời Tam Quốc Lưu Chương là thứ sử Ích Châu nhưng lại thêm tính tình nhu nhược. Gia Cát Lượng bèn khuyên Lưu Bị lợi dụng quan hệ họ hàng xa để triển khai quen với Lưu Chương để rồi từ đó “thuận tay bắt dê” chiếm lấy Ích Châu làm chỗ tựa. Công chiến kế 13 Đả thảo kinh xà
(打草驚蛇)
Đánh cỏ động rắn, tiến công vào bao quanh phe đối lập khiến chúng hoảng loạn mà xuất hiện Nhà Tống hẹn với Chiêm Thành chia hai mặt giáp công Đại Việt. Chiêm Thành thuận tình. Tướng Lý Thường Kiệt liền đem quân tiến công, phá huỷ kho báu ba châu của nhà Tống làm Chiêm Thành lúng túng, không đủ can đảm can dự vào cuộc chiến tranh Tống – Việt lần 2. 14 Tá thi hoàn hồn
(借屍還魂)
Mượn xác trả hồn, mượn thân xác khác để mang hồn về Thời Tam Quốc, quân Tào Ngụy nhờ năng lực chỉ đạo của Chung Hội and Đặng Ngải mà chiếm khoảng như tất cả nước Thục Hán. Đại tướng nhà Thục là Khương Duy bèn giả đầu hàng với hi vọng mượn xác trả hồn, tận dụng quân Ngụy để Phục hồi non sông. Mặc dù vậy mưu kế của Khương Duy không thành, ông bị giết còn nước Thục tuyệt đối mất về tay Tào Ngụy. 15 Điệu hổ ly sơn
(調虎離山)
Lừa cho hổ thoát ra khỏi núi, khiến phe đối lập thoát ra khỏi Vị trí ẩn nấp để dễ bề tiến công Thời Tam Quốc Trương Phi đc lệnh dẫn quân vào Ích Châu để giúp đỡ Lưu Bị. Trê tuyến phố tiến quân, Trương Phi bị Nghiêm Nhan tận dụng vị trí hiểm yếu để ngồi trong thành phòng thủ. Trương Phi bèn lập kế giả say dụ Nghiêm Nhan dẫn quân ra phía bên ngoài thành and vượt mặt. 16 Dục cầm đồ túng
(欲擒故縱)
Muốn bắt thì phải thả Thời Tam Quốc, Mạnh Hoạch làm phản khiến Thục Hán không ổn định. Để hàng phục Mạnh Hoạch, Gia Cát Lượng đã bảy lần bắt, bảy lần thả (thất cầm thất túng, 七擒七纵) Mạnh Hoạch khiến Mạnh Hoạch đội ơn mà hoàn toàn không dám làm phản nữa. Tào Tháo muốn sử dụng Quan Vũ để triển khai dũng tướng cho bản thân mình nên đã cấp cho Quan Vũ ngựa Xích Thố để Quan Vũ lên đường tìm huynh đệ Lưu Bị and Trương Phi; nhưng Quan Vũ chỉ cưỡi ngựa đi một đoạn bèn trở về trở về với Tào Tháo để nguyện ra đại chiến đấu trả ơn cho Tào Tháo. 17 Phao chuyên dẫn ngọc
(拋磚引玉)
Ném gạch đưa ngọc đến, đưa miếng nhỏ dại ra để dụ địch nhằm mục tiêu đạt cái lợi to hơn Trong campaign Chi Lăng năm 1427, quân Lam Sơn đã giả thua liền 3 trận để tướng Minh là Liễu Thăng chủ quan rồi sử dụng phục binh giết chết ông này. 18 Cầm tặc cầm vương
(擒賊擒王)
Bắt giặc bắt vua Vua Lê Hoàn chống quân Tống đợt thứ nhất năm 981. Vua sử dụng kế giả hàng rồi cho phục binh bắt sống soái tướng Hầu Nhân Bảo. Quân Tống mất chỉ đạo tan rã hối hả. Hỗn chiến kế 19 Phủ để trừu tân
(釜底抽薪)
Rút củi đáy nồi, đánh tiêu thụ phục vụ hầu cần để triển khai quân thù dần phải thua Trong trận Chi Lăng – Xương Giang, nghe tin có viện binh hỗ trợ, nhiều tướng muốn đánh để hạ gấp thành Đông Quan. Mặc dù vậy, theo quan điểm của Đường Nguyễn Trãi, Lê Lợi nhận định rằng đánh thành là hạ sách vì quân trong thành đông, chưa thể lấy ngay đc, nếu bị viện binh hỗ trợ đánh kẹp vào thì nguy; cho nên vì vậy ông đưa ra quyết định điều quân lên chặn đánh viện binh hỗ trợ trước để nản lòng địch ở Đông Quan. 20 Hỗn thủy mạc ngư
(混水摸魚)
Đục nước bắt cá, tận dụng tình thế để ra tay đạt mục tiêu Trong Trận Phì Thủy, sau thời điểm nhận cảm nhận quân Tần náo loạn sau đợt tiến công phủ đầu của quân Tấn, Tạ Huyền đưa ra quyết định lợi dụng cơ hội tung toàn lực tiến công. Công dụng là quân Tần đại bại dù đông quân gấp 10 lần quân Tấn.
Xem:  Trưởng Tôn hoàng hậu là gì? Chi tiết về Trưởng Tôn hoàng hậu mới nhất 2022
21 Kim thiền thoát xác
(金蟬脫殼)
Ve sầu lột xác, áp dụng bộ dạng mới để triển khai quân thù bất ngờ đột ngột trở tay không kịp Trong cuộc chiến tranh chống Nguyên năm 1286, quân Trần trong lúc triệt thoái đã cho thuyền cánh rồng giả chèo ra biển để dụ quân giặc chạy theo, trong lúc đó vua Trần xuôi vào Nam tập hợp chiến binh phản công. 22 Quan môn tróc tặc
(關門捉賊)
Tạm dừng hoạt động bắt giặc, dồn giặc vào thế bí đã không còn chạy thoát Thời Chiến Quốc, Tôn Tẫn and Bàng Quyên thuở đầu là hai học trò cùng thầy Quỷ Cốc Tử, nhưng tiếp đến biến thành kỳ phùng kẻ thù của nhau trên mặt trận. Trong đại chiến đưa ra quyết định, Tôn Tẫn sai quân Tề sử dụng kế rút nhà bếp để lừa Bàng Quyên and quân Ngụy tiến sâu vào đường hẻm Mã Lăng. Khi tất cả quân Ngụy đã lâm vào tình thế bẫy phục kích, Tôn Tẫn sai bịt đường hẻm and bắn tên, quân Ngụy đại bại, Bàng Quyên cũng bỏ mạng trong đám loạn tên. 23 Viễn giao cận công
(遠交近攻)
Xa thì tiếp xúc, gần thì sử dụng vũ lực Thời Chiến Quốc, tể tướng nước Tần là Phạm Thư chỉ ra kế viễn giao cận công, Từ đó với những nước gần, Tần sẽ sử dụng vũ lực uy hiếp, chiếm thành chiếm đất, với những nước xa không đem quân đi đc thì lại sử dụng ngoại giao dụ dỗ làm bạn hữu. Cứ như thế Tần hối hả biến thành bá chủ của tất cả sáu nước chư hầu, tạo trường hợp cho Doanh Chính thống nhất Nước Trung Hoa tiếp đến. Tịnh chiến kế 24 Giả đạo phạt Quắc
(假途伐虢)
Mượn đường diệt Quắc, tận dụng hòa hoãn địch để rồi trở về tấn công bình ưu thế do chính địch tạo được cho bản thân mình Tấn Hiến công theo lời Tuân Tức mang đồ vàng ngọc hối lộ nước Ngu với nguyên nhân mượn đường nước Ngu để đánh nước Quắc. Nhưng thực tế là Tấn Hiến công sợ Ngu sẽ sai quân giúp nước Quắc. Sau khoản thời gian Tấn đánh tan nước Quắc, Ngu chỉ với trơ trọi lẻ loi, Tấn Hiến công bèn đem quân quay về diệt nốt nước Ngu. 25 Thâu lương hoán trụ
(偷梁換柱)
Trộm xà thay cột, tàn phá cơ sở của địch Nhà Tây Sơn đã bình định xong phía Nam nhưng quân Trịnh ở Bắc sông Gianh vẫn tồn tại mạnh. Cảm nhận vậy, Nguyễn Huệ bèn vượt biển, đánh thẳng vào đất cơ bản của mình Trịnh ở Thăng Long. Hạ xong thành Thăng Long, quân Trịnh cũng tự tan rã. 26 Chỉ tang mạ hòe
(指桑罵槐)
Chỉ cây dâu để mắng cây hòe, còn tồn tại biến thể khác là chỉ chó mắng mèo, tiến công gián tiếp phe đối lập thông sang 1 trung gian khác Thời Tam Quốc trong khi Tào Tháo đang đem quân đi đánh Viên Thuật thì lương thảo không được đầy đủ, binh lính than thở. Cảm nhận vậy Tào Tháo mới lập kế đổ tội cho quan coi lương Vương Hậu là lừa dối trong cấp phép lương rồi chém lấy đầu Vương Hậu. Quân Tào từ đấy sợ không đủ can đảm kêu ca nữa mà hết lòng đánh Viên Thuật. 27 Giả si bất điên
(假癡不癲)
Giả ngu chứ không điên, khiến cho quân thù coi thường mình mà hoàn toàn không đề phòng Thời nhà Tống, Nùng Trí Cao tự xưng đế ở phương Nam, nhà vua nhà Tống phái quân đánh rất nhiều lần chưa được. Đại tướng Địch Thanh bèn bày kế giả đò lo âu làm quân của Nùng Trí Cao lơ là phòng bị. Tức thì quân Tống tiến công and quân Nùng Trí Cao đã bại trận bên dưới tay quân Tống. 28 Thượng ốc trừu thê
(上屋抽梯)
Lên nhà rút thang, còn tồn tại biến thể khác là ngang cầu rút ván (tức Quá giang trừu bản) Nguyễn Hoàng xin Trịnh Kiểm cho bản thân mình vào trấn thủ Thuận Hóa để chống quân Chiêm Thành and cùng theo đó để nhằm mục tiêu né tránh bị Kiểm mưu hại. Sau Nguyễn Hoàng khai khẩn đất trong Nam, những con cái ông lập thành nước riêng, không thần phục họ Trịnh nữa. 29 Thụ thượng khai hoa
(樹上開花)
Trên cây hoa nở Khi Tôn Tẫn tới nước Yên làm Quân Sư, để đối phó với việc tiến công của Bàng Quyên, Tôn Tẫn đã bày mưu cho thái tử nước Yên kế này. Với con số quân rất ít khi ra đối phó với Bàng Quyên, Thái tử đã cho chiến binh chặt các cành lá kéo lê trên tuyến đường hành quân làm bụi tung mù mịt khiến mật thám của Bàng Quyên nghĩ rằng quân đội nước Yên đông gấp 10 lần trinh sát thuở đầu. Thế nên Bàng Quyên đã rút quân.
Xem:  Hình tượng thiên nga trong văn hóa là gì? Chi tiết về Hình tượng thiên nga trong văn hóa mới nhất 2022
30 Phản khách vi chủ
(反客為主)
Từ chỗ là khách trở thành vai chủ, lấn từ từ đất của địch để khiến địch không thể vị trí đặt Trong campaign chiếm Hán Trung của Lưu Bị, Pháp Chính đã quân sư cho Hoàng Trung sử dụng kế “phản khách vi chủ” để sau cuối chém chết đc đại tướng của Tào Ngụy là Hạ Hầu Uyên. Bại chiến kế 31 Người đẹp kế
(美人計)
Cần sử dụng gái xinh để triển khai náo loạn quân thù Thời Xuân Thu, Câu Tiễn nước Việt bị Ngô vương Phù Sai đánh cho suýt mất nước. Phạm Lãi and Văn Chùng bèn hiến kế cho Câu Tiễn dâng Hotgirl nhiều người biết đến của nước Việt là Tây Thi cho Phù Sai khiến Ngô vương vì yêu thích tửu sắc mà bỏ bê việc chính vì sự, tạo cơ hội cho Câu Tiễn báo thù.

Cùng theo đó, trong thời Tam Quốc, Vương Doãn tận dụng con gái nuôi của chính mình là Điêu Thuyền (một phụ nữ đẹp xinh, nhan sắc vạn người mê) sử dụng Hotgirl kế chia rẽ cảm tình cha con Đổng Trác – Lã Bố khiến hai cha con họ tranh giành siêu mẫu. And sau cuối Đổng Trác bị con nuôi là Lã Bố giết tại cửa Bắc Dịch năm 192.

32 Không thành kế
(空城計)
Trong yếu tố hoàn cảnh thành không tồn tại quân lại bị quân thù uy hiếp thì phải sử dụng các biện pháp hành động lạ mắt, trầm lại khiến quân thù lúng túng tưởng có mai phục mà bỏ đi Kế này nối liền với điển cố về Gia Cát Lượng trong Tam quốc diễn nghĩa. Từ đó trong khi Gia Cát Lượng đang dữ ngôi thành trống không tồn tại phòng thủ thì Tư Mã Ý bất chợt kéo quân đến. Đánh vào tính đa nghi của Tư Mã Ý, Gia Cát Lượng đã sai mở toang cổng thành, trên tường thành chỉ cắm tinh kỳ, lại sai người dọn dẹp trước cổng làm như không tồn tại sự rình rập đe dọa của quân Ngụy. Sau cùng Tư Mã Ý vì nghi vấn mưu kế của Gia Cát Lượng nên đã rút quân, bỏ qua thời cơ ngàn năm chứa một để bắt sống kẻ thù chính trên mặt trận. 33 Phản gián kế
(反間計)
Tận dụng kế của địch để trở thành kế của chính mình Thời Tam Quốc, Tào Tháo phái Tưởng Cán, bạn học cũ của Chu Du sang Đông Ngô để dò xét đội quân địch thủ. Chu Du đoán đc mưu của Tào Tháo nên đã áp dụng chính Tưởng Cán để triển khai Tào Tháo nghi vấn hai hàng tướng rất là thông thuộc thủy binh của Kinh Châu để rồi giết hai người đó. 34 Khổ nhục kế
(苦肉計)
Tự làm mình khổ nhục để đánh lừa quân thù Câu Tiễn sau thời điểm thất bại trước Phù Sai thì hết lòng tận tụy giao hàng Phù Sai như người hầu, thậm chí còn nếm cả chất thải của Phù Sai để cứu thầy thuốc khám bệnh cho Phù Sai, tổng thể chỉ để che giấu sự chuẩn bị sẵn sàng báo thù của nước Việt. 35 Liên hoàn kế
(連環計)
Áp dụng nhiều kế tiếp tục, muốn thành công phải ghi nhận móc nối nhiều kế cùng với nhau Liên hoàn kế nối liền với giai thoại về Vương Doãn do La Quán Trung kể lại trong Tam quốc diễn nghĩa. Vì cảm nhận Đổng Trác quá bạo ngược tàn tệ nên Vương Doãn áp dụng liên hoàn kế trong các số đó có Hotgirl kế gửi Điêu Thuyền vào chia rẽ hai bố con nuôi Đổng Trác and Lã Bố, tiếp đến sử dụng kế đục nước bắt cá khơi gợi ở Lã Bố sự thù địch với cha nuôi để rồi sau cuối chính Lã Bố cầm kích đâm chết Đổng Trác. 36 Tẩu vi thượng sách
(走為上策)
Chạy, hoặc tránh mặt là rất tốt nhất. Nếu rất có thể né mâu thuẫn tranh chấp thì vẫn là rất tốt nhất, ứng với câu, “kẻ không chiến thì bất bại”. Kế này lẽ ra cầm đầu trong 36 kế, nghĩa là phải lưu ý đến kế này trước, không khả năng thực thi thì mới tính đến những kế khác ứng với câu “tiên lễ hậu binh”. Tiếc thay con người vốn thích tranh đấu, trọng hơn thua nên hiếm có ai muốn lưu ý đến đến kế này cả. Kế này rất có thể tạm sử dụng cho các điều kiện khi cần buông bỏ các mâu thuẫn tranh chấp thiển cận không đáng có vì cái quyền lợi xa hơn.

Bài Viết: Ba mươi sáu kế là gì? Chi tiết về Ba mươi sáu kế mới nhất 2022

Nguồn: blogsongkhoe365.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.