5+ video hướng dẫn số 07-hd/btctw – SỔ TAY ĐẢNG VIÊN HỌC TẬP VÀ LÀM THEO LỜI BÁC 2014

Theo thông tư số 03-CT/trung ương ngày 14/05/2011 của Bộ Chính trị về liên tiếp tăng cường việc học hành and tuân theo tấm gương đạo đức SG;Chiến lược số 03 –KH/trung ương ngày thứ nhất/07/2011 của Ban Bí thư Trung Ương Đảng thi công tiến hành triển khai thông tư số 03-CT/trung ương ngày 14/05/2011 của Bộ chính trị về liên tiếp tăng cường việc “Học hành and tuân theo tấm gương đạo đức SG” từ lúc này đến 2015,toàn Đảng,toàn dân ta đang tích cực và lành mạnh hưởng ứng trào lưu Học hành and tuân theo tấm gương đạo đức SG đặc biệt là trong các tầng lớp cán bộ,đảng viên.

Để việc triển khai trào lưu “Học hành tuân theo tấm gương đạo đức SG”, trong lượt xuất bản này Nhà xuất bản chính trị tổ quốc –thực sự xuất bản cuốn Sổ tay cán bộ,đảng viên học hành and tuân theo Bác gồm những content sau:

-Các lời dạy của Chủ Tịch SG nếu như với cán bộ,đảng viên

-Thông tư số 03-CT/trung ương ngày 14/05/2011 của Bộ Chính trị về liên tiếp tăng cường việc học hành and tuân theo tấm gương đạo đức SG

-Chiến lược số 03-KH/trung ương ngày thứ nhất/07/2011 của Ban Bí Thư Trung Ương Đảng thi công thự hiện Thông tư số 03-CT/trung ương ngày 14/05/2011 của Bộ Chính trị về liên tiếp tăng cường việc học hành and tuân theo tấm gương đạo đức SG từ lúc này đến 2015

Xem:  Andrew Lloyd Webber là gì? Chi tiết về Andrew Lloyd Webber mới nhất 2022

-Điều khoản số 55-quận/trung ương ngày 10/01/2012 của Ban Bí Thư Trung Ương Đảng về công tác làm việc check của tổ chức triển khai đảng nếu như với việc bồi dưỡng,luyện tập đạo đức của cán bộ, đảng viên

-Điều khoản số 101- quận/trung ương ngày thứ 7/06/2012 của Ban Bí Thư Trung Ương Đảng về nghĩa vụ và trách nhiệm nêu gương của cán bộ,đảng viên,đặc biệt là cán bộ chủ chốt những cấp

-Thông tư số 1973/CT-TTG ngày thứ 7/11/2012 của Thủ tướng Cơ quan chính phủ về sự liên tiếp đấy mạnh việc học hành tấm gương đạo đức SG

-Hướng dẫn số 09-hợp đồng/BTCTW ngày 02/03/2012 của Ban Tổ chức triển khai Trung Ương

-Điều khoản số 47-quận/trung ương ngày thứ nhất/11/2011 của Ban Chấp Hành Trung Ương về các điều đảng viên không được thiết kế.

Rất mong muốn cuốn Sổ tay cán bộ,đảng viên học hành and tuân theo Bác sẽ đóng góp thêm phần trợ giúp Người sử dụng hoàn thành xong cực tốt công tác làm việc and thành đạt hơn!

Mọi Chi tiết cụ thể contact:0835.901.828-0913.753.769

Trung Tâm Sách Kinh Tế Tài Chính

Vị trí: 1/1 Đường 26, KP 5, P. Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức, Sài Gòn

Trang web:

Thư điện tử: Sachkinhtetaichinh2012@gmail.Com

hướng dẫn số 07-hd/btctw – SỔ TAY ĐẢNG VIÊN HỌC TẬP VÀ LÀM THEO LỜI BÁC 2014, hướng dẫn số 07-hd/btctw – SỔ TAY ĐẢNG VIÊN HỌC TẬP VÀ LÀM THEO LỜI BÁC 2014, hướng dẫn số 07-hd/btctw – SỔ TAY ĐẢNG VIÊN HỌC TẬP VÀ LÀM THEO LỜI BÁC 2014

Xem:  Alfred Mond là gì? Chi tiết về Alfred Mond mới nhất 2022

Bài Viết: 5+ video hướng dẫn số 07-hd/btctw – SỔ TAY ĐẢNG VIÊN HỌC TẬP VÀ LÀM THEO LỜI BÁC 2014

Nguồn: blogsongkhoe365.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.